♦ قانون ثبت اسناد و املاک باب اول- تشکیلات اداری

♦ قانون ثبت اسناد و املاک باب دوم- ثبت عمومی

♦ قانون ثبت اسناد و املاک باب سوم- ثبت اسناد

♦ قانون ثبت اسناد و املاک باب چهارم- دفاتر اسناد رسمی

♦ قانون ثبت اسناد و املاک باب پنجم- اجرای مفاد اسناد رسمی

♦ قانون ثبت اسناد و املاک باب ششم- جرایم و مجازات

♦ قانون ثبت اسناد و املاک باب هفتم- تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک

♦ قانون ثبت اسناد و املا ک باب هشتم- مواد مخصوصه

♦ قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1365 و الحاق موادي از قانون ثبت اسناد و املاک

♦ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک

♦ لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالکيت معارض

♦ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیئت نظارت و شورای عالی

♦ قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي

♦ آيين نامه قانون ثبت املاک

♦ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران

♦ قانون‌ اصلاح‌ پاره‌ای‌ از مواد قانون‌ دفاتر  اسناد رسمی‌ و کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران

♦ آيين نامه قانون دفاتر رسمي

♦ باب اول ـ در تنظيم اسناد و ثبت آن

♦ باب دوم ـ صدور ورقه اجراييه

♦ باب سوم ـ در حق الثبت و تعرفه حق التحرير

♦ آیین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14-17-19-20-24-28-37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

♦ قانون ثبت شرکتها

♦ نظامنامه اجراي قانون ثبت شرکتها

♦ طرح اصلاحي آيين نامه ثبت شرکتها

♦ قانون ثبت علائم و اختراعات

♦ آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات- باب اول- مقررات مربوط به علائم تجاری

♦ باب دوم در ثبت اختراع

♦ باب سوم ـ مقررات مشتركه

♦ باب چهارم ـ هزينه مربوط به علائم تجارتي و اختراعات

♦ جدول طبقه بندي علائم صنعتي و تجارتي

♦ قانون افراز و فروش املاک مشاع

♦ ‌آيين نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

♦ قانون راجع به رشد متعاملين

♦ از قانون خدمت وظيفه عمومي

♦ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم نصب قیم برای افراد فاقد ولی بعد از بلوغ و قبل از اثبات‌ رشد

♦ آیين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرایي

سایت های مرتبط
ffddf
ffddf
نهاده های کشاورزی
اوقات شرعی روستاها
---
 © roostanet.ir. All rights reserved.