صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > فرهیختگان روستایی > استان تهران 
دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨


  چاپ        ارسال به دوست

سید صفدر حسینی

نام و نام خانوادگی سید صفدر حسینی
مرتبه علمی استاد
تلفن محل کار 0261-2247783
فکس محل کار 0261-2247783
پست الکترونیک hoseini2@ut.ac.ir
وب سایت شخصی یا دانشگاهی http://dbfm.ut.ac.ir/faculty/cv/fullcv?professorId=15065
نوع مدرک تحصیلی اول ليسانس
عنوان رشته ‎‏اقتصادكشاورزی
تاریخ اخذ مدرک 1353
دانشگاه محل اخذ دانشگاه شیراز
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه  
نوع مدرک تحصیلی دوم فوق لیسانس
عنوان رشته اقتصادكشاورزی
تاریخ اخذ مدرک 1358
دانشگاه محل اخذ دانشگاه شیراز
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه ‏تعیین الگوی بهینه توزیع كود شیمیایی در ایران ۱360-1368
نوع مدرک تحصیلی سوم دکتری
عنوان رشته ‎‏اقتصادكشاورزی
تاریخ اخذ مدرک 1369
دانشگاه محل اخذ دانشگاه ساسكاتون
کشور محل اخذ کانادا
عنوان پایان نامه Individual ‏‎-‎‏ Based Income Support Programs for Farmers‏‎
نوع مدرک تحصیلی چهارم  
عنوان رشته  
تاریخ اخذ مدرک  
دانشگاه محل اخذ  
کشور محل اخذ  
عنوان پایان نامه  
زمینه های مورد علاقه تحقیق  
مراتب علمی و استادی  
سوابق اجرایی

1-   2000‎،‎1733‎،‎معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور 

2-  1999‎،‎2000‎،‎عضو هیئت امنای دانشگاههای اصفهان صنعتی اصفهان و شهركرد 

3-   1998‎،‎2000‎،‎عضو هئیت سه نفره نظارت بر تشكلهای دانشگاهی 

4-   1997‎،‎1733‎،‎عضو كمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی 

5-   1997‎،‎2000‎،‎استاندار چهار محال و بختیاری 

6-  1996‎،‎1997‎،‎مدیر گروه اقتصاد كشاورزی دانشكده كشاورزی دانشگاه تهران 

7-   1996‎،‎1999‎،‎عضو كمیسیون كشاورزی و تحقیقات ملی 

8-   ۱۳۷۴‏‎،‎‏۱۳۷۶‏‎،‎‏سمت مشاور سازمان‏‎،‎‏سازمان برنامه و بودجه 

سوابق حرفه ای دیگر  
عضویت در انجمن ها و گروه ها  
مقالات

1- سعید یزدانی ‏‎،‎‏ احمد فتاحی‏‎،‎‏ سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ كاظم صدر‏‎/ارزش گذاری تفریحی آبهای زیرزمینی دشت یزد‏‎-‎‏اردكان/‎‏ تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ایران‏‎،‎‏۴۲‏‎-‎‏۲‏‎،‎‏۲‏‎،‎‏۱۵۳‏‎،‎‏۱۳۹۰

2- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ محمدرضا پاكروان‏‎،‎‏ امید گیلانپور‏‎/پیش بینی واردات محصولات كشاورزی ایران : مقایسه كاربرد روش های شبكه عصبی مصنوعی و مدل های اقتصاد سنجی/‎‏اقتصاد و توسعه كشاورزی (علوم و صنایع كشاورزی سابق) ‏‎-‎‏ دانشگاه فردوسی مشهد‏‎،‎‏۲۵‏‎،‎‏۳‏‎،‎‏۳۶۵‏‎،‎‏۱۳۹۰

3- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ محمد قربانی‏‎،‎‏ محمد ترشیزی‏‎/سیاست گذاری در حوزه فرسایش خاك در ایران /‎‏علوم محیطی ‏‎-‎‏ دانشگاه شهید بهشتی‏‎،‎‏۸‏‎،‎‏۴‏‎،‎‏۱۱‏‎،‎‏۱۳۹۰

- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ امید گیلانپور‏‎،‎‏ سمانه ایروانی‏‎/اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص های حمایت از تولیدكنندگان گندم/‎‏اقتصاد وتوسعه كشاورزی ‏‎،‎‏۲۴‏‎،‎‏۳‏‎،‎‏۳۹۳‏‎،‎‏۱۳۸۹

4- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ ارش دوراندیش‏‎،‎‏ افسانه نیكوكار‏‎/پیامدهای رفاهی سیاست های كشاورزی در بازار گندم و نان /‎‏رفاه اجتماعی ‏‎-‎‏دانشگا ه علو م بهزیستی‏‎-‎‏ باهمكاری انجمن جامعه شناسی ایران‏‎،‎‏۱۰‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۳۶۷‏‎،‎‏۱۳۸۹

5- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ میلاد اتقایی كردكلایی‏‎،‎‏ محمد كاووسی‏‎/بررسی توان رقابت پذیری برنج ایران : ارقام دانه بلند پرمحصول در استان گیلان/‎‏مجله علمی پژوهشی تحقیقات اقتصاد كشاورزی دانشگاه مرودشت‏‎،‎‏۳‏‎،‎‏۲‏‎،‎‏۹۱‏‎،‎‏۱۳۸۹

6- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ غلامعلی شرزه ای‏‎،‎‏ افسانه نعیمی فر‏‎/ارزیابی منافع كاهش آلودگی نیترات در آبهای مصرفی با روش ارزشگذاری مشروط (روستاهای گیلان/‎‏تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ایران (علوم كشاورزی ایران سابق) ‏‎-‎‏ پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران‏‎،‎‏۲‏‎-‎‏۴۱‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۲۱‏‎،‎‏۱۳۸۹

7- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ محمد قربانی‏‎،‎‏ محمد ترشیزی‏‎،‎‏ نصرت الله ضرغام‏‎/تاثیر سیاستهای تجاری بر فرسایش خاك در ایران : یارانه یا مالیات/‎‏مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ایران‏‎،‎‏۲‏‎-‎‏۴۱‏‎،‎‏۴‏‎،‎‏۴۳۵‏‎،‎‏۱۳۸۹

8- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ حبیب شهبازی گیگاسری‏‎،‎‏ حلیمه جهانگرد‏‎/پیش بینی تقاضای پول در افق ۱۴۰۴ در ایران (كاربرد الگوهای سری زمانی/‎‏پژوهشنامه اقتصادی‏‎-‎‏ پژوهشكده امور اقتصادی و دارایی‏‎-‎‏ با همكاری انجمن بازرگانی‏‎،‎‏۱۰‏‎،‎‏۳‏‎،‎‏۶۷‏‎،‎‏۱۳۸۹

9- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ افسانه نیكوكار‏‎،‎‏ ارش دوراندیش‏‎/تحلیل ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی در صنعت گوشت گاو ایران /‎‏تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ایران (علوم كشاورزی ایران سابق) ‏‎-‎‏ پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران‏‎،‎‏۲‏‎-‎‏۴۱‏‎،‎‏۲‏‎،‎‏۱۴۷‏‎،‎‏۱۳۸۹

10- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ سهیل رضایی‏‎/ارزیابی آثار مولفه های سیاست حمایت از تولید كننده بر ریسك درآمد (مطالعه موردی خرما/‎‏دانش كشاورزی پایدار (دانش كشاورزی سابق) ‏‎-‎‏ دانشگاه تبریز‏‎،‎‏۲‏‎-‎‏۲۰‏‎،‎‏۲‏‎،‎‏۷۹‏‎،‎‏۱۳۸۹

11- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ حیدر قلی زاده‏‎/بررسی تورم و بیكاری در اقتصاد ایران/‎‏فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۴۳‏‎،‎‏۲۳‏‎،‎‏۱۳۸۹

12- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ نصرت اله ضرغام‏‎،‎‏ محمد قربانی‏‎،‎‏ محمد ترشیزی‏‎/انتخاب سیاست زیست محیطی مناسب در یك برنامه بلند مدت در ایران/‎‏اقتصاد و توسعه كشاورزی (علوم و صنایع كشاورزی سابق) ‏‎-‎‏ دانشگاه فردوسی مشهد‏‎،‎‏۲۴‏‎،‎‏۲‏‎،‎‏۱۴۰‏‎-‎‏۱۲۹‏‎،‎‏۱۳۸۹

13- محمدرضا بخشی‏‎،‎‏ غلامرضا پیكانی‏‎،‎‏ سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ ایرج صالح‏‎/بررسی آثار حذف یارانه كودهای شیمیایی و اعمال سیاست پرداخت مستقیم بر الگوی كشت و مصرف نهاده ها (شهرستان سبزوار/‎‏اقتصاد كشاورزی‏‎،‎‏۴‏‎،‎‏۲‏‎،‎‏۱۸۵‏‎،‎‏۱۳۸۹

14- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ محمد خالدی‏‎،‎‏ محمد قربانی‏‎/ارزیابی اثر هزینه های مبادله بر دسترسی كشاورزان بر بازار رسمی اعتبارات در ایران /‎‏اقتصاد كشاورزی و توسعه‏‎،‎‏۱۸‏‎،‎‏۷۰‏‎،‎‏۳۹‏‎،‎‏۱۳۸۹

15- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ سمانه ایروانی‏‎/ارزیابی برآورد حمایت از مصرف كنندگان نان در ایران /‎‏اقتصاد كشاورزی‏‎،‎‏۴‏‎،‎‏۲‏‎،‎‏۱۰۷‏‎،‎‏۱۳۸۹

16- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ افسانه نیكوكار‏‎،‎‏ ارش دوراندیش‏‎/الگوی انتقال قیمت در صنعت گوشت گاو ایران /‎‏اقتصاد و توسعه كشاورزی (علوم و صنایع كشاورزی سابق) ‏‎-‎‏ دانشگاه فردوسی مشهد‏‎،‎‏۲۴‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۲۳‏‎،‎‏۱۳۸۹

17- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ سهیل رضایی‏‎/تعیین و ارزیابی سیاست های حمایت از تولید كنندگان خرما در برنامه های توسعه اقتصادی/‎‏اقتصاد و توسعه كشاورزی (علوم و صنایع كشاورزی‏‎،‎‏۲۴‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۳۳‏‎،‎‏۱۳۸۹

18- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ محمد خالدی‏‎/نقش تعاونی های روستایی در كاهش هزینه های مبادله ی دریافت تسهیلات/‎‏مجله اقتصاد كشاورزی‏‎،‎‏۳‏‎،‎‏۳‏‎،‎‏۴۹‏‎،‎‏۱۳۸۸

19- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ زینب سرایی شاد‏‎/انتقال قیمت در بازار قزل آلای پرورشی در استان فارس /‎‏مجله تحقیقات اقتصاد كشاورزی‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۴‏‎،‎‏۱۲۵‏‎،‎‏۱۳۸۸

20- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ محمد خالدی‏‎،‎‏ محمد قربانی‏‎،‎‏ ابراهیم حسین پور‏‎/بررسی هزینه های مبادله تسهیلات اعطایی بانك كشاورزی در مناطق روستایی ایران/‎‏اقتصاد و توسعه كشاورزی‏‎،‎‏۲۳‏‎،‎‏۲‏‎،‎‏۳۶‏‎،‎‏۱۳۸۸

21- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ سمانه ایروانی‏‎،‎‏ افسانه نیكوكار‏‎/بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت بر ریسك درآمدی تولیدكنندگان گوشت مرغ در ایران/‎‏مجله اقتصاد و توسعه كشاورزی‏‎،‎‏۲۳‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۹۷‏‎-‎‏۸۸‏‎،‎‏۱۳۸۸

22- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ حسن مافی‏‎،‎‏ مهدی ارزنده‏‎/پیش بینی تقاضای تراكتور در بازارهای هدف ایران آفریقا و غرب آسیا كاربردی از روش پیش بینی تركیبی/‎‏مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ایران‏‎،‎‏۴۰‏‎،‎‏۴‏‎،‎‏۱۷‏‎،‎‏۱۳۸۸

23- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ حبیب شهبازی‏‎/الگوی اقتصادی رفتار حاشیه بازاریابی گوشت قرمز در ایران/‎‏مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ایران‏‎،‎‏۴۰‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۶۵‏‎،‎‏۱۳۸۸

24- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ افسانه نعیمی فر‏‎/الگوی تجربی سیكل تجاری حقیقی و تحلیل سیاست نیروی كار در بخش كشاورزی ایران بخش زراعت/‎‏مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ایران‏‎،‎‏۴۰‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۱۱‏‎،‎‏۱۳۸۸

25- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ سهیل رضایی‏‎/اثر رفاهی خروج مهاجران خارجی بر سیاست نان ارزان در ایران/‎‏مجله اقتصاد كشاورزی‏‎،‎‏۳‏‎،‎‏۲‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۱۳۸۸

26- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ ارش دوراندیش‏‎،‎‏ حبیب اله سلامی‏‎/ارزیابی سیاست های حمایتی دولت در بازار گندم ایران/‎‏مجله اقتصاد كشاورزی‏‎،‎‏۳‏‎،‎‏۴‏‎،‎‏۱۲۰‏‎-‎‏۹۵‏‎،‎‏۱۳۸۸

27- سمانه عابدی‏‎،‎‏ غلامرضا پیكانی‏‎،‎‏ سیدصفدر حسینی‏‎/تعیین مزیت نسبی ذرت دانه ای در الگوی بهینه كشت استان فارس مطالعه موردی مناطق سرد خشك و نیمه خشك/‎‏مجله تحقیقات اقتصاد كشاورزی‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۱۱۵‏‎،‎‏۱۳۸۸

28- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ سهیل رضایی‏‎،‎‏ هومن رضایی‏‎/ارزیابی اثر سیاست حمایت از خدمات عمومی دولت بر بهره وری كل عوامل تولید بخش كشاورزی /‎‏مجله اقتصاد كشاورزی‏‎،‎‏۳‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۸۸‏‎-‎‏۷۳‏‎،‎‏۱۳۸۸

29- حبیب اله سلامی‏‎،‎‏ محمد قهرمان زاده‏‎،‎‏ سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ سعید یزدانی ‏‎/بیمه درآمد راهكاری برای كاهش ریسك تولید و نوسانات قیمت در صنعت طیور كشور/‎‏اقتصاد و كشاورزی‏‎،‎‏۳‏‎،‎‏۴‏‎،‎‏۳۰‏‎-‎‏۱‏‎،‎‏۱۳۸۸

30- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ اذر حسینی‏‎،‎‏ ژیلا دانشورعامری‏‎/بررسی حاشیه بازاریابی شیر پاستوریزه در ایران /‎‏مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ایران‏‎،‎‏۳۹‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۱‏‎-‎‏۱۲‏‎،‎‏۱۳۸۷

31- سمانه عابدی‏‎،‎‏ غلامرضا پیكانی‏‎،‎‏ سیدصفدر حسینی‏‎/بررسی مزیت نسبی ذرت دانه ای در الگوی بهینه كشت در استان خوزستان/‎‏مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ایران مجله علوم كشاورزی ایران‏‎،‎‏۳۹‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۸۵‏‎،‎‏۱۳۸۷

32- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ زهره عرفانیان‏‎/عوامل موثر بر تقاضای شیر و فرآورده های لبنی با تاكید بر تبلیغات مطالعه موردی محصولات سازمان صنایع شیر ایران/‎‏مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ایران مجله علوم كشاورزی ایران‏‎،‎‏۳۹‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۱۳۸۷

33- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ محمد قربانی‏‎،‎‏ محمد قهرمان زاده‏‎/الگوی اقتصادی حفاظت خاك (مطالعه موردی گندم دیم در استان های غربی و شمالی ایران/‎‏مجله علوم كشاورزی ایران‏‎،‎‏۳۹‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۲۷‏‎،‎‏۱۳۸۷

34- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ حبیب اله سلامی‏‎،‎‏ افسانه نیكوكار‏‎/الگوی انتقال قیمت در ساختار بازار گوشت مرغ ایران/‎‏اقتصاد كشاورزی‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۱۳۸۷

35- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ حامد رفیعی ‏‎/بررسی مزیت نسبی تولیدی و صادراتی پسته ایران/‎‏مجله اقتصاد و توسعه كشاورزی علوم و صنایع كشاورزی‏‎،‎‏۲۲‏‎،‎‏۲‏‎،‎‏۴۵‏‎،‎‏۱۳۸۷

36- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ محمد كاووسی كلاشمی‏‎،‎‏ علی دریجانی‏‎/بررسی مزیت نسبی و اولویت بندی بازارهای هدف صادرات خاویار ایران /‎‏مجله علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان ‏‎،‎‏۱۵‏‎،‎‏۳‏‎،‎‏۱‏‎-‎‏۸‏‎،‎‏۱۳۸۷

37- علی دریجانی‏‎،‎‏ سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ محمد قربانی‏‎/برآورد ارزش خسارت ناشی از خشكسالی بر تولید گندم دیم در استان گلستان/‎‏اقتصاد كشاورزی و توسعه‏‎،‎‏۱۶‏‎،‎‏۶۴‏‎،‎‏۸۳‏‎،‎‏۱۳۸۷

38- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ اكرم عباسی فر‏‎،‎‏ حبیب شهبازی‏‎/بررسی قدرت بازاری در زنجیره بازاریابی گوشت قرمز ایران/‎‏مجله اقتصاد كشاورزی و توسعه‏‎،‎‏۱۶‏‎،‎‏۶۲‏‎،‎‏۱۰۵‏‎،‎‏۱۳۸۷

39- محمد قربانی‏‎،‎‏ سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ علیرضا كوچكی‏‎،‎‏ محمدرضا كهنسال‏‎/بررسی سیاست های حمایتی حفاظت خاك در استان خراسان رضوی/‎‏مجله علمی‏‎-‎‏پژوهشی علوم وصنایع كشاورزی‏‎،‎‏۲۲‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۶۳‏‎-‎‏۷۸‏‎،‎‏۱۳۸۷

40- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ حبیب شهبازی‏‎،‎‏ اكرم عباسی فر‏‎/بررسی قدرت بازاری در بازار واردات شكر ایران/‎‏فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران‏‎،‎‏سال دهم‏‎،‎‏۳۴‏‎،‎‏۱۴۵‏‎-‎‏۱۶۰‏‎،‎‏۱۳۸۷

41- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ غلامرضا پیكانی‏‎،‎‏ حبیب شهبازی‏‎،‎‏ اذر حسینی‏‎/بررسی عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی گوشت قرمز در ایران/‎‏مجله اقتصاد و كشاورزی‏‎،‎‏۲‏‎،‎‏۲‏‎،‎‏۱‏‎-‎‏۱۷‏‎،‎‏۱۳۸۷

42- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ محمد قربانی‏‎،‎‏ محمد خالدی‏‎،‎‏ ابراهیم حسن پور‏‎/الگوی تجربی واكنش عرضه نسبت به هزینه های مبادله (مطالعه موردی : تولید كنندگان برنج/‎‏مجله علوم و فنون كشاورزی و منابع طبیعی‏‎،‎‏۱۲‏‎،‎‏۴۳‏‎،‎‏۲۳۹‏‎،‎‏۱۳۸۷

43- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ غلامرضا پیكانی ماچیانی‏‎،‎‏ حبیب شهبازی‏‎،‎‏ اذر حسینی‏‎/بررسی حاشیه ی بازاریابی گوشت قرمز و عامل های موثر بر آن در ایران/‎‏اقتصاد و كشاورزی‏‎،‎‏۲‏‎،‎‏۲‏‎،‎‏۱‏‎-‎‏۱۷‏‎،‎‏۱۳۸۷

44- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ تكتم محتشمی‏‎/رابطه تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران : گسست یا پایداری/‎‏فصلنامه پژوهش های اقتصادی‏‎،‎‏سال هشتم‏‎،‎‏۳‏‎،‎‏۲۱‏‎-‎‏۴۲‏‎،‎‏۱۳۸۷

45- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ حیدر قلی زاده‏‎/بررسی عوامل موثر بر اثرگذاری سیاست بیمه ی محصولات كشاورزی بر تثبیت درآمد كشاورزان/‎‏مجله اقتصاد و كشاورزی‏‎،‎‏۲‏‎،‎‏۳‏‎،‎‏۴۵‏‎-‎‏۲۷‏‎،‎‏۱۳۸۷

46- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ افسانه نیكوكار‏‎،‎‏ حبیب شهبازی‏‎،‎‏ محمد قربانی‏‎/بررسی روابط تولیدی در فرآیند بازاریابی محصولات كشاورزی ایران (مطالعه موردی صنایع دام و طیور/‎‏مجله علمی‏‎-‎‏پژوهشی علوم و صنایع كشاورزی ‏‎،‎‏۲۱‏‎،‎‏۲‏‎،‎‏۹۹‏‎،‎‏۱۳۸۶

47- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ ابراهیم حسن پور‏‎،‎‏ صادقیان‏‎/بررسی اثر تحقیقات چغندر قند روی انتقال عرضه شكر ایران /‎‏مجله چغندر‏‎،‎‏۲۳‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۱۳۸۶

48- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ محمد خالدی‏‎/الگوی تحلیل آثار هزینه های مبادله بر استراتژی فروش زارعین (مطالعه موردی : انتخاب بازار فروش برای برنج در استان مازندران)/‎‏مجله علوم كشاورزی ایران‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۱۴۸‏‎-‎‏۱۳۷‏‎،‎‏۱۳۸۶

49- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ محمد ابیار‏‎/تحلیل های خرد و جمعی واكنش سطح زیر كشت محصولات كشاورزی در ایران/‎‏مجله علوم كشاورزی ایران‏‎،‎‏۲‏‎-‎‏۳۸‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۲۲‏‎-‎‏۱۳‏‎،‎‏۱۳۸۶

50- محمد قربانی‏‎،‎‏ سیدصفدر حسینی‏‎/كاربرد روش هزینه جایگزین در برآورد هزینه سالانه فرسایش آبی خاك در ایران/‎‏پژوهش كشاورزی آب خاك و گیاه در كشاورزی‏‎،‎‏۷‏‎،‎‏۳‏‎،‎‏۱۷۷‏‎،‎‏۱۳۸۶

51- محمدرضا كهنسال‏‎،‎‏ سیدصفدر حسینی‏‎/الگوی شبیه سازی سیاستهای حمایت قیمتی چغندرقند در خراسان /‎‏فصلنامه علمی‏‎-‎‏پژوهشی اقتصاد كشاورزی و توسعه ‏‎،‎‏۱۵‏‎،‎‏۵۸‏‎،‎‏۲۳‏‎،‎‏۱۳۸۶

52- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ سمانه عابدی‏‎/ارزیابی نقش مولفه های بازار و سیاست های دولت در تعیین قیمت ذرت در ایران /‎‏مجله اقتصاد كشاورزی‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۲۱‏‎-‎‏۳۴‏‎،‎‏۱۳۸۶

53- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ حامد رفیعی ‏‎/بررسی رفتار بازار مركبات در استان مازندران (مطالعه موردی شهرستان ساری)/‎‏مجله اقتصاد كشاورزی ایران‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۱۳۸۶

54- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ ابراهیم حسن پور‏‎/ارزیابی آثار باز توزیع رفاه اقتصادی سرمایه گذاری در تحقیقات كشاورزی ایران/‎‏مجله علوم كشاورزی ایران‏‎،‎‏۲‏‎،‎‏۲ شماره ۱‏‎،‎‏۸۲‏‎،‎‏۱۳۸۵

55- سیدصفدر حسینی‏‎/مدیریت خاك در توسعه پایدار /‎‏مجموعه مقالات‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۲۱‏‎-‎‏۱۹‏‎،‎‏۱۳۸۵

56- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ شاهان شاهین‏‎/برآورد نرخ بازده اجتماعی تحقیقات به نژادی چغندرقند : رقم رسول/‎‏مجله علوم و فنون‏‎،‎‏۳‏‎،‎‏شماره سوم (ب)‏‎،‎‏۲۷۶‏‎،‎‏۱۳۸۵

57- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ محمدرضا بخشی‏‎/تجزیه و تحلیل تقاضای پول در ایران : كاربرد الگوی خود رگرسیو با وقفه های توزیعی/‎‏فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران‏‎،‎‏۲۸‏‎،‎‏شماره ۲۸‏‎،‎‏۱‏‎-‎‏۱۳‏‎،‎‏۱۳۸۵

58- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ مرتضی مولایی‏‎/تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران /‎‏فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ‏‎،‎‏۲۱‏‎،‎‏۲‏‎،‎‏۷۹‏‎-‎‏۵۷‏‎،‎‏۱۳۸۵

59- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ محمد قربانی‏‎،‎‏ محمد قهرمان زاده‏‎/بررسی آثار حفاظت خاك بر عملكرد گندم دیم در استان های شمالی و غربی ایران/‎‏مجله علمی‏‎-‎‏ پژوهشی علوم و صنایع كشاورزی‏‎،‎‏۲۰‏‎،‎‏۶‏‎،‎‏۱۳۰‏‎-‎‏۱۱۹‏‎،‎‏۱۳۸۵

60- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ ارش دوراندیش‏‎/الگوی انتقال قیمت پسته ایران در بازار جهانی./‎‏مجله علوم كشاورزی‏‎،‎‏۲‏‎-‎‏۳۷‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۱۴۵‏‎،‎‏۱۳۸۵

61- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ افسانه نیكوكار‏‎/انتقال نامتقارن قیمت و اثر آن بر حاشیه بازار در صنعت گوشت مرغ ایران/‎‏مجله علوم كشاورزی‏‎،‎‏۲‏‎-‎‏۳۷‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۱۳۸۵

62موردی چغندرقند/‎‏مجله علوم كشاورزی‏‎،‎‏۲‏‎-‎‏۳۷‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۷۵‏‎،‎‏۱۳۸۵

63- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ محمد قهرمان زاده‏‎/تعدیل نامتقارن و انتقال قیمت در بازار گوشت قرمز در ایران /‎‏اقتصاد كشاورزی و توسعه ‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۵۳‏‎،‎‏۱‏‎-‎‏۲۲‏‎،‎‏۱۳۸۵

64- سیدصفدر حسینی‏‎/نگرش اقتصادی بر فرسایش در ایران/‎‏علوم كشاورزی و منابع طبیعی‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۳۵‏‎،‎‏۰۰۰۰‏‎،‎‏۱۳۸۴

65- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ محمد خالدی‏‎/بررسی آثار اقتصادی تحقیقات كشاورزی در ایران/‎‏علوم كشاورزی ایران‏‎،‎‏۳۵‏‎-‎‏۲‏‎،‎‏۴۱۳‏‎-‎‏۴۰۳‏‎،‎‏۱۳۸۳

66- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ حبیب الله سلامی‏‎،‎‏ محمد قربانی‏‎/برآورد هزینه درون مزرعه فرسایش خاك در اراضی دیم شمال غرب ایران/‎‏علوم كشاورزی ایران‏‎،‎‏۳۵‏‎-‎‏۴‏‎،‎‏۹۵۴‏‎-‎‏۹۴۳‏‎،‎‏۱۳۸۳

67- سیدصفدر حسینی‏‎/بررسی سطح مناسب تحلیل اقتصاد سنجی عرضه محصولات كشاورزی در ایران /‎‏پذیرش در مجله علوم كشاورزی ‏‎،‎‏۰‏‎،‎‏۰‏‎،‎‏۱۳۸۰

68- سیدصفدر حسینی‏‎/برآورد هزینه دولت در اجرای پیشنهادی تثبیت در آمدی/‎‏پذیرش در مجله علوم كشاورزی ‏‎،‎‏۰‏‎،‎‏۰‏‎،‎‏۱۳۸۰

69- سیدصفدر حسینی‏‎/بررسی آثار سیاست پیشنهادی تثبیت در آمدی بخش غلات ایران/‎‏مجله علوم كشاورزی ‏‎،‎‏۱‏‎،‎‏۰‏‎،‎‏۱۳۷۹

70- سیدصفدر حسینی‏‎/ارزیابی اثرات اقتصادی نان ارزان در ایران /‎‏پذیرش در مجله علوم كشاورزی ‏‎،‎‏۰‏‎،‎‏۰‏‎،‎‏۱۳۷۹

71-  Seiedsafdar Hoseini Kozoki‎،‎ محمد ترشیزی‎،‎"Pursuing International Competitiveness in Iranian Wheat Policy"‎،‎International Journal of Agricultural Management Development‎،‎1‎،‎3‎،‎169‎،‎2011

72-  Seiedsafdar Hoseini Kozoki‎،‎ مریم طهماسبی‎،‎ غلامرضا پیكانی‎،‎"Economic Factors Influencing the Decision to Plant Almonds on Sloping Land in Saman. Iran"‎،‎Journal of Agricultural Science and Technology (JAST‎،‎11‎،‎1‎،‎9‎،‎2009

73-  Seiedsafdar Hoseini Kozoki‎،‎ مریم طهماسبی‎،‎ Gholamreza Peykani Machyani‎،‎"The Economic Factors Influencing the Decision to plant Almonds on Sloping Land in Saman. Iran."‎،‎Journal of Agricultural Science and Technology (JAST‎،‎11‎،‎1‎،‎9‎،‎2009

مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

1-  Seiedsafdar Hoseini Kozoki‎،‎"Least ‎-‎Cost Cheap Food Policies:Some Implication of International of International Food Aid"‎،‎Agricultural Economics‎،‎20‎،‎0‎،‎2620

2-  Seiedsafdar Hoseini Kozoki‎،‎"Iranian Wheat Policy:Implications for Trade"‎،‎World Agricultural Trade‎،‎0‎،‎0‎،‎2619

3-  Seiedsafdar Hoseini Kozoki‎،‎"Economics and Institutional Consideration of Soil Depletion"‎،‎Center for Studies in Agriculture Law and the Environment‎،‎2‎،‎0‎،‎2617

-  Seiedsafdar Hoseini Kozoki‎،‎"Aggregate Impacts of a Value ‎-‎ Added Income Stabilization"‎،‎The Saskatchewan Agricultural Development Fund‎،‎0‎،‎0‎،‎2616

4-  Seiedsafdar Hoseini Kozoki‎،‎ حبیب شهبازی‎،‎"A Model of Irans Farm‎-‎Retail Marketing Margin for Beef"‎،‎Journal of Agricultural Science and Technology‎،‎12‎،‎1‎،‎255‎،‎2011

5-  Seiedsafdar Hoseini Kozoki‎،‎ ابراهیم حسن پور‎،‎ سی صادقیان‎،‎"An Economic evaluation of Iranian public agricultural R D Policy : The case of sugarbeet"‎،‎Research Policy‎،‎38‎،‎1‎،‎1446‎،‎2009

6-  Seiedsafdar Hoseini Kozoki‎،‎ محمد قربانی‎،‎ حبیب شهبازی‎،‎"The Farm‎-‎Retail Price Transmission Elasticity of Irans Beef Sector"‎،‎MIBES Transcations‎،‎1‎،‎3‎،‎19‎،‎2009

7-  Seiedsafdar Hoseini Kozoki‎،‎ J Spriggs‎،‎"A Methodological Aggregation‎-‎consistent Individual Level Supply Response Model"‎،‎JAST‎،‎0‎،‎11‎،‎101‎،‎2009

8-  Seiedsafdar Hoseini Kozoki‎،‎ حبیب شهبازی‎،‎"Evaluating the Adertising Effect on Qard Hassan Demand Deposits in Iranian Governmental Banks"‎،‎American‎-‎Eurasian JAgric EnvironSci‎،‎4‎،‎5‎،‎561‎،‎2009

-9  Seiedsafdar Hoseini Kozoki‎،‎ محمد قربانی‎،‎ محمد قهرمان زاده‎،‎"Determination of Soil Conservation Effects on Shadow Price ..."‎،‎Journal of Biological Sciences‎،‎11‎،‎3‎،‎458‎،‎2008

10-  Seiedsafdar Hoseini Kozoki‎،‎"An Optimal Fertilizer Distribution Model for Iran :1980‎-‎88"‎،‎Iran Agricultural Research‎،‎1‎،‎0‎،‎0‎،‎1995

کتاب ها

1-الگوهای اقتصادی تحلیل قیمت و سیاست كشاورزی‏ ‏‎،‎‏انتشارات دانشگاه تهران‏‎،‎‏۱۳۸۵

2-اقتصاد فرسایش خاك،انتشارت دانشگاه فردوسی مشهد‏‎،‎‏۱۳۸۴

سخنرانی ها

1- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ محمد كاوسی‏‎/سنجش اثرپذیری اشتغال بخش كشاورزی از تسهیلات پرداختی و یارانه كالاهای اساسی/‎‏كشاورزی در ایران‏‎-‎‏همایش ملی ۱۴۰۴‏‎،‎‏ایران‏‎،‎‏۰۸‏‎-‎‏۰۸‏‎،‎‏۰۷‏‎،‎‏۱۳۸۹

2- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ افسانه نیكوكار‏‎،‎‏ ارش دوراندیش‏‎/تحلیل ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی در صنعت شیر ایران /‎‏هفتمین كنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزی ایران‏‎،‎‏ایران‏‎،‎‏۱۵‏‎-‎‏۱۴‏‎،‎‏۱۱‏‎،‎‏۱۳۸۸

3- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ ارش دوراندیش‏‎،‎‏ افسانه نیكوكار‏‎/ارزیابی سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ در ایران/‎‏هفتمین كنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزی ایران‏‎،‎‏ایران‏‎،‎‏۱۵‏‎-‎‏۱۴‏‎،‎‏۱۱‏‎،‎‏۱۳۸۸

4- حبیب شهبازی‏‎،‎‏ سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ اكرم عباسی فر‏‎/برآورد كشش تقاضای مشتق شده در سطح مزرعه در فرآیند بازاریابی گوشت قرمز ایران/‎‏هفتمین كنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزی ایران‏‎،‎‏ایران‏‎،‎‏۱۵‏‎-‎‏۱۴‏‎،‎‏۱۱‏‎،‎‏۱۳۸۸

5- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ مرتضی تهامی پور‏‎/اندازه گیری اثر شوك قیمتی انرژی (نفت) نرخ تورم در ایران/‎‏هفتمین همایش ملی انرژی‏‎،‎‏ایران‏‎،‎‏۰۲‏‎-‎‏۰۱‏‎،‎‏۱۰‏‎،‎‏۱۳۸۸

6- سیدصفدر حسینی‏‎/مدیریت خاك در توسعه پایدار /‎‏مجموعه مقالات همایش خاك محیط زیست و توسعه پایدار ‏‎،‎‏ایران‏‎،‎‏۱۸‏‎-‎‏۱۷‏‎،‎‏۰۸‏‎،‎‏۱۳۸۵

7 - سمانه ایروانی‏‎،‎‏ سیدصفدر حسینی‏‎/بررسی اثر مولفه های سیاست حمایت از تولیدكننده بر ریسك درآمدی (گوشت قرمز/‎‏هفتمین كنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزی ایران‏‎،‎‏ایران‏‎،‎‏۱۵‏‎-‎‏۱۴‏‎،‎‏۱۱‏‎،‎‏۱۳۸۸

8- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ زهره شعبانی‏‎،‎‏ حامد رفیعی ‏‎/برآورد توابع تقاضا و عرضه تسهیلات بخش كشاورزی ایران/‎‏هفتمین كنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزی ایران‏‎،‎‏ایران‏‎،‎‏۱۵‏‎-‎‏۱۴‏‎،‎‏۱۱‏‎،‎‏۱۳۸۸

9- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ سهیل رضایی‏‎/بررسی آثار مولفه های شاخص PSE (حمایت از تولیدكننده بر ریسك درآمدی(پسته/‎‏هفتمین كنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزی ایران‏‎،‎‏ایران‏‎،‎‏۱۵‏‎-‎‏۱۴‏‎،‎‏۱۱‏‎،‎‏۱۳۸۸

10- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ رضا اویارحسین‏‎،‎‏ حامد رفیعی ‏‎/آثار برنامه حمایتی قیمتی تضمینی دولت روی عكس العمل سطوح زیر كشت محصولات گندم ذرت جو/‎‏هفتمین كنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزی ایران‏‎،‎‏ایران‏‎،‎‏۱۵‏‎-‎‏۱۴‏‎،‎‏۱۱‏‎،‎‏۱۳۸۸

11- سیدصفدر حسینی‏‎/نقش Transaction Cost در توسعه سیاستهای كشاورزی ایران /‎‏مجموعه مقالات دومین گرد همایی اقتصاد كشاورزی ایران ‏‎،‎‏ایران‏‎،‎‏‏‎-‎‏۰۱‏‎،‎‏۰۱‏‎،‎‏۱۳۷۷

12- سیدصفدر حسینی‏‎/اقتصاد اندازه و اقتصاد تنوع محصولات در بهره برداریهای زراعی/‎‏مجموعه مقالات دومین گرد همایی اقتصاد كشاورزی ایران ‏‎،‎‏ایران‏‎،‎‏‏‎-‎‏۰۱‏‎،‎‏۰۱‏‎،‎‏۱۳۷۷

13- زهرا علیزاده‏‎،‎‏ سیدصفدر حسینی‏‎/بررسی عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی برنج پرمحصول و بومی در استان گیلان/‎‏هفتمین كنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزی ایران‏‎،‎‏ایران‏‎،‎‏۱۵‏‎-‎‏۱۴‏‎،‎‏۱۱‏‎،‎‏۱۳۸۸

14- سیدصفدر حسینی‏‎،‎‏ مهدیه همایون پور‏‎/انتقال قیمت خرمای ایران در بازارهای جهانی/‎‏هفتمین كنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزی ایران‏‎،‎‏ایران‏‎،‎‏۱۵‏‎-‎‏۱۴‏‎،‎‏۱۱‏‎،‎‏۱۳۸۸

15-  Seiedsafdar Hoseini Kozoki‎،‎"Wheat Policy in Iran:Implications for Trade"‎،‎World Agr.Trade Conference‎،‎تركیه‎،‎2618‎،‎03‎،‎21‎-‎

16-  Seiedsafdar Hoseini Kozoki‎،‎"Aggregate Impact of Individual Based Income Support Programs for Farmers"‎،‎CAEFMS‎،‎كانادا‎،‎2616‎،‎03‎،‎21‎-‎

17-  Seiedsafdar Hoseini Kozoki‎،‎"Iranian Self‎-‎Sufficiency in Wheat : Price Support or Fertilizer Subsidy"‎،‎CJAE‎،‎كانادا‎،‎2615‎،‎03‎،‎21‎-‎

18-  Seiedsafdar Hoseini Kozoki‎،‎"Least ‎-‎ Cost Cheap Food Policies"‎،‎CAEFMS‎،‎كانادا‎،‎2615‎،‎03‎،‎21‎-‎

19-  Seiedsafdar Hoseini Kozoki‎،‎"Optimal Fertilizer Transportation Handing and Storage in Iran"‎،‎CJAE‎،‎كانادا‎،‎2614‎،‎03‎،‎21‎-‎

20- محمد خالدی‎،‎ Seiedsafdar Hoseini Kozoki‎،‎ ریچارد گری‎،‎"The Transaction Costs of obtaining Credit from Islamic Banks in Iran"‎،‎كنفرانس بین المللی تامین مالی اسلامی‎،‎ایران‎،‎2007‎،‎10‎،‎30‎-‎03

راهنمایی پروژه

پایان نامه های كارشناسی ارشد

1- عوامل موثر بر عدم بازپرداخت تسهیلات بلندمدت بانك كشاورزی در استان مازندران‏‎،‎‏طاهره بابازاده‏‎،‎‏۱۳۹۰

2- بررسی عوامل موثر بر تجارت محصولات كشاورزی‏‎،‎‏مهدیه همایون پور‏‎،‎‏۱۳۹۰

3- برآورد نرخ ارز تعادلی و بررسی احتمالی آن بر شاخص حمایت از تولیدكننده بخش كشاورزی در ایران‏‎،‎‏میلاد اتقایی‏‎،‎‏۱۳۸۹

4- بررسی ساختار بازار صنعت چای ایران ‏‎،‎‏زهرا علیزاده‏‎،‎‏۱۳۸۹

5- بررسی عوامل موثر بر اندازه مزرعه در زیر بخش زراعت (شهر ساوجبلاغ‏‎،‎‏مهدی ارزنده‏‎،‎‏۱۳۸۹

6- ارزیابی سیاست های حمایتی از بخش كشاورزی ایران (خدمات عمومی در زیر بخش باغبانی‏‎،‎‏سهیل رضایی‏‎،‎‏۱۳۸۸

7- ارزیابی سیاستهای حمایتی بخش كشاورزی ایران (زیر بخش دام و طیور‏‎،‎‏سمانه ایروانی‏‎،‎‏۱۳۸۸

8- پیش بینی تقاضای تراكتور در ایران ‏‎،‎‏حسن مافی رنجی‏‎،‎‏۱۳۸۸

9- ارزیابی سیاست های حمایتی دولت از بخش كشاورزی ایران (زیر بخش زراعت‏‎،‎‏محمد ترشیزی‏‎،‎‏۱۳۸۸

10- برآورد ارزش اقتصادی كار خانگی زنان روستاهای است گیلان‏‎،‎‏سولماز رضایی‏‎،‎‏۱۳۸۸

11- تعیین مزیت نسبی ذرت دانه ای در الگوی بهینه كشت در ایران ‏‎،‎‏سمانه عابدی‏‎،‎‏۱۳۸۷

12- بررسی عوامل موثر بر عرضه صادرات محصولات كشاورزی درایران‏‎،‎‏حمید قاسمی‏‎،‎‏۱۳۸۷

13- بررسی حاشیه بازاریابی گوشت گاو در ایران ‏‎،‎‏حبیب شهبازی‏‎،‎‏۱۳۸۶

14- بررسی حاشیه بازاریابی شیر در ایران ‏‎،‎‏آذر حسینی‏‎،‎‏۱۳۸۶

15- ارزیابی آثار تبلیغات بر تقاضای شیر و فرآورده های آن در ایران (مطالعه موردی صنایع شیر ایران)‏‎،‎‏زهره عرفانیان‏‎،‎‏۱۳۸۶

16- بررسی اقتصادی عوامل موثر بر تصمیم كاشت بادام در ایران (مطالعه موردی استان چهار محال و بختیاری)‏‎،‎‏مریم طهماسبی‏‎،‎‏۱۳۸۵

17- برآورد ارزش استهلاك ذخایر جنگلی با هدف اصلاح حسابهای ملی كشور (مطالعه موردی استان گیلان)‏‎،‎‏سیدعیسی هاشمی‏‎،‎‏۱۳۸۵

18- ارزیابی اثر سیاست بیمه محصولات كشاورزی بر تثبیت درآمد گروههای مختلف درآمدی كشاورزان مطالعه موردی بخش زراعت استان های آذربایجان شرقی و اردبیل‏‎،‎‏حیدر قلی زاده ‏‎،‎‏۱۳۸۵

19- ارزیابی عوامل خسارت زا در صنعت طیور گوشتی كشور‏‎،‎‏مرتضی مولایی‏‎،‎‏۱۳۸۳

20- بررسی واكنش عرضه محصولات خاص كشاورزی در ایران‏‎،‎‏اسماعیل پیش بهار‏‎،‎‏۱۳۸۱

21- تعیین الگوی اقتصادی حمل و نقل گندم در ایران ‏‎،‎‏غلامحسین كیانی‏‎،‎‏۱۳۸۰

22- برآورد ارزش اقتصادی آب آبیاری در تولید محصولات زراعی ‏‎،‎‏زینب میراكبری‏‎،‎‏۱۳۸۰

23- بررسی اقتصادی منافع حفاظت خاك در مزارع گندم دیم ایران‏‎،‎‏محمد قهرمانزاده‏‎،‎‏۱۳۸۰

24- بررسی اقتصادی وسعت تعاونیهای تولید مشاع و بهره وری عوامل تولید در شهرستان تبریز ‏‎،‎‏محمد ابراهیم نجابت‏‎،‎‏۱۳۸۰

25- بهره وری و عوامل موثر بر آن در بانك كشاورزی‏‎،‎‏حسین طلاچی لنگرودی‏‎،‎‏۱۳۷۹

26- بررسی عوامل موثر بر پذیرش تكنولوژی مبارزه بیولوژیك با كرم ساقه خوار برنج (مطالعه موردی استان مازندران)‏‎،‎‏محمد خالدی‏‎،‎‏۱۳۷۸

27- بررسی آثار سیاستهای پیشنهادی تثبیت درآمدی بخش غلات ایران ‏‎،‎‏بی نظیر‏‎،‎‏۱۳۷۸

28- بررسی اثرات افزایش صادرات بخشهای كشاورزی و صنعت براقتصاد ایران در چارچوب ماتریس حسابهای اجتماعی‏‎،‎‏پرمه‏‎،‎‏۱۳۷۸

29- تجزیه و تحلیل تاثیر سیاستهای حمایتی دولت بررشد تولید گندم بروش تجزیه تكاثری‏‎،‎‏ اشراقی ‏‎،‎‏۱۳۷۸  

30- ارزیابی آثار رفاه اقتصادی و كارایی سیاست غذای ارزان ‏‎،‎‏حسن پور‏‎،‎‏۱۳۷۸

31- تقاضای گروههای اصلی كالاهای خوراكی در ایران ‏‎،‎‏حجر گشت ‏‎،‎‏۱۳۷۷

32- تخمینهای اقتصاد سنجی خرد و كلان واكنش سطح زیر كشت محصولات كشاوزی ‏‎،‎‏آبیار‏‎،‎‏۱۳۷۷

33- اثرات قیمتی و غیرقیمتی موثر بر عرضه چغندر قند‏‎،‎‏عین الهی‏‎،‎‏۱۳۷۷

34- بررسی عوامل موثر بر دسترسی به اعتبارات رسمی‏‎،‎‏اخلاص پور‏‎،‎‏۱۳۷۶

35- كاربرد برنامه ریزی هدف در تعیین الگوی بهینه كشت با تاكید برروشهای مختلف‏‎،‎‏اسدپور‏‎،‎‏۱۳۷۶

36- مصرف بهینه آب در بخش كشاورزی ( سبزوار )‏‎،‎‏روح الامینی‏‎،‎‏۱۳۷۶

37- تحلیل های اقتصاد سنجی خرد و جمعی واكنش سطح زیر كشت محصولات كشاورزی در ایران‏‎،‎‏

پایان نامه دكتری

1- بررسی آثار اقتصادی تحقیقات بادام در ایران (ارقام بادام دیرگل ایستگاه باغبانی سهند‏‎،‎‏علی شهنوازی‏‎،‎‏۱۳۹۰

2- ارزش گذاری اقتصادی آبهای زیر زمینی دشت یزد‏‎-‎‏اردكان‏‎،‎‏احمد فتاحی اردكانی‏‎،‎‏۱۳۸۹

3- اثرپذیری رشد بخش كشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی ایران از كاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش عرضه تسهیلات ‏‎،‎‏عذرا جوانبخت‏‎،‎‏۱۳۸۹

4- تحلیل سیاست اصلاح قیمت كودهای ازته در بخش كشاورزی با تاكید بر پیامدهای زیست محیطی (استانهای گیلان و مازندران‏‎،‎‏افسانه نعیمی فر ‏‎،‎‏۱۳۸۸

5- تدوین الگوی بیمه درآمد برای صنعت طیور گوشتی در ایران‏‎،‎‏محمد قهرمانزاده‏‎،‎‏۱۳۸۷

6- تعیین تركیب بهینه ابزارهای سیاست حمایتی در بخش كشاورزی ایران‏‎،‎‏آرش دوراندیش‏‎،‎‏۱۳۸۷

7- الگوی تحلیل و ارزیابی اقتصادی تحقیقات كشاورزی ایران ‏‎،‎‏ابراهیم حسن پور‏‎،‎‏۱۳۸۴

8- ارزیابی آثار هزینه های مبادله بر رفتار تولیدكنندگان بخش كشاورزی در ایران‏‎،‎‏محمد خالدی‏‎،‎‏۱۳۸۴

9- تعیین روش مناسب قیمت گذاری آب در بخش كشاورزی (مطالعه موردی سد و شبكه علویان)‏‎ ،‎‏ جواد حسین زاد‏‎،‎‏۱۳۸۳

10- بررسی اقتصادی فرسایش خاك در ایران : برآورد هزینه فرسایش آبی ‏‎،‎‏محمد قربانی‏‎،‎‏۱۳۸۰

ترجمه متون علمی

1- قیمت محصولات كشاورزی‏‎،‎‏ انتشارات دانشگاه تهران‏‎،‎‏۱۳۸۸

2- توسعه اقتصادی و چشم اندازهای آن در خاورمیانه و شمال آفریقا‏‎،‎‏۱۴۱‏‎،‎‏موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران‏‎،‎‏۱۳۸۷

عناوین دروس تدریس شده به تفکیک مقطع

1-مقطع كارشناسی :

اقتصاد تولید  - اقتصادریاضی۱  -اقتصادكشاورزی عمومی  - اقتصادكلان ۱  -اقتصادكلان ۲  - متون اقتصادی به زبان خارجی 

2-مقطع كارشناسی ارشد :

  اقتصادخردتكمیلی  - اقتصادسنجی ۱  - تجارت بین المللی محصولات كشاورزی 

3-مقطع دكتری :

 اقتصادبین الملل  -  تجزیه تحلیل سیاستهای كشاورزی پیشرفته  - تجزیه تحلیل قیمت محصولات كشاورزی 

رشته /دانشگاه های محل تدریس  
سوابق، برجستگی ها و افتخارات ۱۹۹۶،‎‏كسب نشان افتخار علمی از دانشگاه امونتون آلبرتا كانادا 
کارها و پروژه های تحقیقاتی

1- برآورد ارزش اقتصادی كار خانگی زنان در خانوار های ساكن در سكونت گاههای غیررسمی كشور‏‎،‎‏۱۳۸۹ 

2-بررسی اثرات اقتصادی بالقوه پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه آبریز زاینده رود‏‎،‎‏۱۳۸۹ 

3- ارایه الگوی نظری ارزیابی بازده سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعه كشاورزی در ایران‏‎،‎‏۱۳۸۲ 

4- ارزیابی هزینه های مبادله در بازار مالی بخش كشاورزی،‎

5-  ۱۳۹۰‏‎،‎‏بررسی عوامل موثر بر فقر روستایی در ایران 

6-  ۱۳۸۹‏‎،‎‏ارزیابی اقتصادی نظام تحقیقات كشاورزی ایران 

7-   ۱۳۸۹‏‎،‎‏بررسی اثار اقتصادی تغییر اقلیم برزیر بخش زراعی ایران 

8-   ۱۳۸۹‏‎،‎‏۱۳۹۰‏‎،‎‏برآورد نرخ ارز تعادلی و بررسی اثر احتمالی آن بر شاخص حمایت از تولید كننده بخش كشاورزی در ایران 

9-   ۱۳۸۹‏‎،‎‏۱۳۹۰‏‎،‎‏بررسی عوامل موثر بر تجارت محصولات كشاورزی ایران 

10-   ۱۳۸۹‏‎،‎‏۱۳۸۹‏‎،‎‏بررسی ساختار بازار صنعت چای ایران 

11-   ۱۳۸۸‏‎،‎‏۱۳۸۹‏‎،‎‏ برآورد ارزش اقتصادی كار خانگی زنان روستایی مطالعه موردی روستاهای استان گیلان 

12-   ۱۳۸۸‏‎،‎‏۱۳۸۹‏‎،‎‏ پیشبینی تقاضای تراكتور در ایران 

13-   ۱۳۸۸‏‎،‎‏۱۳۹۰‏‎،‎‏بررسی آثار اقتصادی تحقیقات بادام در ایران (مطالعه موردی ارقام بادام دیرگل ایستگاه باغبانی سهند 

14-   ۱۳۸۷‏‎،‎‏بررسی عوامل موثر بر اندازه مزرعه در زیر بخش زراعت ایران 

15-   ۱۳۸۷‏‎،‎‏ارزیابی سیاست های حمایتی دولت در بازار گندم 

16-   ۱۳۸۷‏‎،‎‏بررسی ساختار بازار تخم مرغ ایران 

17-   ۱۳۸۷‏‎،‎‏بررسی ساختار بازار گوشت گوسفندان ایران 

18-   ۱۳۸۷‏‎،‎‏تحلیل سیاست اصلاح قیمت كودهای ازته در بخش كشاورزی با تاكید بر اثرات زیست محیطی آن‌ها (مطالعه موردی: آلودگی آب‌های آشامیدنی در روستاهای استان گیلان و مازندران 

19-   ۱۳۸۶‏‎،‎‏۱۳۸۸‏‎،‎‏ارزیابی سیاست های حمایتی از بخش كشاورزی ایران (خدمات عمومی و زیربخش باغبانی  )

20-   ۱۳۸۶‏‎،‎‏۱۳۸۸‏‎،‎‏ارزیابی سیاست های حمایتی دولت در بخش كشاورزی (زیر بخش زراعت )

21-   ۱۳۸۶‏‎،‎‏۱۳۸۸‏‎،‎‏ارزیابی سیاستهای حمایتی بخش كشاورزی ایران (زیر بخش دام و طیور  )


٠٨:٢٦ - پنج شنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩١    /    شماره : ٢٧٩    /    تعداد نمایش : ٣٨٨١


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
آخرین اخبار روستایی استان

roostanews.com
 • ۵۵۰ خانوار عشایر به دشت لار وارد شدند ()
 • خطر نرخ رشد منفی جمعیت روستایی ۲۱ استان ()
 • جاده های روستایی شمیرانات با مجوز وزارت راه ایمن سازی می شود ()
 • اعزام پزشکان متخصص دانشگاه آزاد به منطقه محروم جازموریان ()
 • خانه های ورزش روستایی کارکرد ورزشی و اقتصادی دارد ()
 • خرید 2.2 میلیون تن گندم از کشاورزان ()
 • جذب چهل درصد تسهیلات روستایی ()
 • سهم 25 درصدی اشتغال روستایی در سال 97 ()
 • 14 کیلومتر خط انتقال آب روستایی در شهرستان ری بازسازی شد ()
 • خدمات بهداشتی برای صددرصد جمعیت روستایی کشور فراهم شده است ()
 • امسال 1800 میلیارد تومان به مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص یافت ()
 • کودک یکساله در کانال آب کشاورزی شهرری غرق شد ()
 • پرداخت هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات به 90 هزار طرح اشتغالزایی روستایی ()
 • شناسایی ۶۲۰ انشعاب غیرمجاز در روستاهای پیشوا ()
 • دور دوم پرداخت تسهیلات ارزان قیمت روستاها از ماه آتی آغاز می‌شود ()
 • عشایر استان تهران زودهنگام کوچ نکنند ()
 • اسامی دریافت کنندگان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی منتشر شد ()