صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > فرهیختگان روستایی > استان تهران 
دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨


  چاپ        ارسال به دوست

ایرج ملک محمدی

 

نام و نام خانوادگی

ایرج ملک محمدی

مرتبه علمی  استاد
تلفن محل کار  
فکس محل کار  
پست الکترونیک
وب سایت شخصی یا دانشگاهی http://dbfm.ut.ac.ir/faculty/cv/fullcv?professorId=15045
نوع مدرک تحصیلی اول ليسانس
عنوان رشته ‎‏ترویج و آموزش كشاورزی
تاریخ اخذ مدرک 1353
دانشگاه محل اخذ دانشگاه همدان
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه  
نوع مدرک تحصیلی دوم فوق لیسانس
عنوان رشته ‎‏ترویج و آموزش كشاورزی
تاریخ اخذ مدرک 1355
دانشگاه محل اخذ دانشگاه ‎‏ایالتی یوتا‏‎-‎‏لوگان
کشور محل اخذ  ‎‏ایالات متحده  امریکا
عنوان پایان نامه  
نوع مدرک تحصیلی سوم دکتری
عنوان رشته ‎‏ترویج و آموزش كشاورزی
تاریخ اخذ مدرک 1357
دانشگاه محل اخذ دانشگاه ‎‏ایالتی اهایو‏‎
کشور محل اخذ ‎‏ایالات متحده آمریكا‏‎
عنوان پایان نامه  
نوع مدرک تحصیلی چهارم دکتری
عنوان رشته كاربرد كامپیوتر
تاریخ اخذ مدرک  1371
دانشگاه محل اخذ  ‎‏جنوب ایالت ایلنبویز‏‎
کشور محل اخذ  ‎‏ایالات متحده آمریكا
عنوان پایان نامه  
زمینه های مورد علاقه تحقیق  
مراتب علمی و استادی  استاد دانشگاه تهران
سوابق اجرایی

1-  ۱۳۸۵‏‎، ‎‏۱۳۸۷‏‎، ‎‏نماینده وزیر علوم و عضو هیات ممیزه وزارت جهاد كشاورزی، ‎‏وزارت جهاد كشاورزی و وزارت علوم تحقیقات و فنآوری 

2-    ۱۳۸۵‏‎، ‎‏۱۳۸۸‏‎، ‎‏عضو هییت ممیزه مركزی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، ‎‏هیات ممیزه مركزی وزارت علوم،تحقیقات و فنآوری 

3-  ۱۳۸۴‏‎، ‎‏۱۳۸۷‏‎، ‎‏عضو و دبیر كمیسیون كشاورزی ‏‎و منابع طبیعی هیات ممیزه مركزی وزارت علوم‏‎، ‎‏ تحقیقات و فنآوری، ‎‏هیات ممیزه وزارت علوم تحقیقات و فنآوری

سوابق حرفه ای دیگر  
عضویت در انجمن ها و گروه ها

1-  ‏‎‎‏International Association of Agricultural Information Specialists IAALD‏‎، ‎‏عضو‏‎، ‎‏۲۰۰۷ 

2-  انجمن علمی ترویج و آموزش كشاورزی، ‎‏عضو‏‎، ‎‏۲۰۰۰

مقالات

1-امیر علم بیگی‏‎، ‎‏ ایرج ملك محمدی‏‎، ‎‏ بهروز زارعی‏‎، ‎‏ علی اسدی/تبیین نقش تحقیق و توسعه كارآفرینانه مبتنی بر ترجمان دانش در موفقیت انتقال فناوری كشاورزی/ ‎‏توسعه كارآفرینی‏‎، ‎‏۳‏‎، ‎‏۱۱‏‎، ‎‏۱۰۷‏‎-‎‏۱۲۶‏‎، ‎‏۱۳۹۰

2- امیر علم بیگی‏‎، ‎‏ ایرج ملك محمدی‏‎، ‎‏ علی اسدی‏‎، ‎‏ بهروز زارعی/ظرفیت سازی دانش عنصری برای شكل گیری پیامدهای كارافرینانه در نتایج تحقیقات موسسات تحقیقات كشاورزی ایران/ ‎‏پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی‏‎، ‎‏۱۶‏‎، ‎‏۴‏‎، ‎‏۱۱۷‏‎-‎‏۱۳۳‏‎، ‎‏۱۳۸۹

3- محمد محمدی‏‎، ‎‏ مهدی میردامادی‏‎، ایرج ملك محمدی‏‎، ‎‏ بهمن یزد ی صمدی/نیاز های آموزشی گندمكاران در راستای كاهش ضایعات گندم/ ‎‏علوم ترویج و آموزش كشاورزی‏‎، ‎‏۵‏‎، ‎‏۱‏‎، ‎‏۸۳‏‎-‎‏۷۳‏‎، ‎‏۱۳۸۹

4- حسین شعبانعلی فمی‏‎، زینب حیدرپور توتكله‏‎، ‎‏ علی اسدی‏‎، ‎‏ ایرج ملك محمدی/نقش عضویت در تعاونی های جنگل نشینان در بهره برداری از منابع جنگلی غرب استان مازندران/ ‎‏تعاون‏‎، ‎‏۲۰‏‎، ‎‏۲۱۰‏‎، ‎‏۹۱‏‎-‎‏۱۱۵‏‎، ‎‏۱۳۸۸

5- ناصر زمانی میادندشتی‏‎،‏ ایرج ملك محمدی‏‎، محمد مقیمی/بررسی عوامل موثر بر توسعه كارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج كشاورزی/ ‎‏مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ایران‏‎، ‎‏۱‏‎/‎‏۴۰‏‎، ‎‏۱‏‎، ‎‏۲۱‏‎-‎‏۱۱‏‎، ‎‏۱۳۸۸

6- امیر علمبیگی‏‎، ‎‏ ایرج ملك محمدی‏‎، ‎‏ سیدمحمد مقیمی/ تحلیل عاملی مولفه‌های ارتباطی و اطلاعاتی(ICT) مرتبط با توسعه كارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج كشاورزی ایران/ ‎‏اقتصاد و توسعه كشاورزی‏‎، ‎‏۲۳‏‎، ‎‏۱‏‎، ‎‏۱۰‏‎-‎‏۱‏‎، ‎‏۱۳۸۸

7- امیر علمبیگی‏‎، ‎‏ ایرج ملك محمدی‏‎، سیدمحمد مقیمی/بررسی عوامل سازمانی موثر بر توسعه كارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج كشاورزی/ ‎‏مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ایران‏‎، ‎‏۴۰‏‎، ‎‏۱‏‎، ‎‏۲۱‏‎، ‎‏۱۳۸۸

8- معصومه شمشاد‏‎، ‎‏ ایرج ملك محمدی‏‎، غلامحسین حسینی نیا‏‎، مهدی میردامادی/اولویت سنجی عوامل اشتغال زایی در تعاونی های منابع طبیعی استان گیلان/ ‎‏جهاد‏‎، ‎‏۲۸۷و۲۸۸‏‎/‎‏۲۸‏‎، ‎‏۲۸۸‏‎-‎‏۲۸۷‏‎، ‎‏۱۰۳‏‎-‎‏۸۸‏‎، ‎‏۱۳۸۷

9- حسین شعبانعلی فمی‏‎،‏ زینب حیدر پور‏‎، ‎‏ علی اسدی‏‎، ‎‏ ایرج ملك محمدی/بررسی نقش اعضای تعاونی های جنگل نشینان در احیای منابع جنگلی غرب استان مازندران/ ‎‏مجله علوم كشاورزی و منابع طبیعی‏‎، ‎‏۱۵‏‎، ‎‏۱‏‎، ‎‏۱‏‎-‎‏۹‏‎، ‎‏۱۳۸۷

10- زینب حیدر پور‏‎، ‎‏ حسین شعبانعلی فمی‏‎،علی اسدی‏‎، ‎‏ ایرج ملك محمدی/عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های جنگل نشینان غرب استان مازندران از دیدگاه اعضا/ ‎‏روستا و توسعه ‏‎-‎‏ جهاد كشاورزی‏‎، ‎‏۱۱‏‎، ‎‏۲‏‎، ‎‏۲۱‏‎-‎‏۳۸‏‎، ‎‏۱۳۸۷

11- ایرج ملك محمدی‏‎، ‎‏ هادی اذركردار‏‎، ‎‏ احمد رضوانفر‏‎، ‎‏ مصباح با بالار/بررسی رفتار اطلاع یابی توت فرنگی كاران استان كردستان/ ‎‏مجله علوم كشاورزی ایران‏‎، ‎‏۲‏‎-‎‏۳۹‏‎، ‎‏۱‏‎، ‎‏۶۰‏‎-‎‏۴۹‏‎، ‎‏۱۳۸۷

12- مسعود بیژنی‏‎، ‎‏ ایرج ملك محمدی‏‎، ‎‏ سعید یزدانی / بررسی بهره وری و اثر بخشی فعالیتهای ترویجی در طرح محوری گندم (مطالعه موردی استان فارس)/ ‎‏مجله جهاد ترویج كشاورزی و توسعه‏‎، ‎‏سال ۲۷‏‎، ‎‏۲۷۸‏‎، ‎‏۱۳‏‎-‎‏۲۸‏‎، ‎‏۱۳۸۶

13- علی اسدی‏‎، ‎‏ ایرج ملك محمدی‏‎،‏ محمود حسینی/توسعه مشاركتی فناوری(PTD) رهیافتی نوین برای تولید و انتقال فناوری مناسب كشاورزان خرده پا / ‎‏مجله علوم كشاورزی ایران‏‎، ‎‏۲‏‎، ‎‏۱‏‎، ‎‏۴۵‏‎-‎‏۵۹‏‎، ‎‏۱۳۸۶

14- زینب حیدر پور‏‎،حسین شعبانعلی فمی‏‎، ‎‏ علی اسدی‏‎، ‎‏ ایرج ملك محمدی/عوامل مؤثر بر مشاركت جنگلداران در طرحهای حفاظت احیا و بهره برداری در غرب مازندران/ ‎‏روستا و توسعه وزارت جهاد كشاورزی‏‎، ‎‏۱۳۸۶

15- ایرج ملك محمدی‏‎،‎‏ ابوالقاسم شریف زاده/بررسی نگرش كارشناسان ترویج كشاورزی نسبت به تخصصی شدن ترویج كشاورزی ایران/ ‎‏مجله علوم كشاورزی ایران‏‎، ‎‏۲‏‎-‎‏۳۷‏‎، ‎‏۲‏‎، ‎‏۲۴۵‏‎-‎‏۲۳۵‏‎، ‎‏۱۳۸۵

16- مهدی شریعت زاده‏‎، ‎‏ محمد چیذری‏‎، ‎‏ ایرج ملك محمدی‏‎، ‎‏ امید نوروزی/نظرات كارشناسان آموزش كشاورزی پیرامون اهداف برنامه ها و فرایند جذب فراگیران نظام آموزش متوسطه كشاورزی/ ‎‏علوم ترویج و آموزش كشاورزی‏‎، ‎‏۲‏‎، ‎‏جلد ۲ شماره ۱‏‎، ‎‏۱۴‏‎-‎‏۱‏‎، ‎‏۱۳۸۵

17- اصغر باقری‏‎، ‎‏ ایرج ملك محمدی/رفتار پذیرش آبیاری بارانی در میان كشاورزان استان اردبیل/ ‎‏مجله علوم كشاورزی ایران‏‎، ‎‏جلد ۳۶ شماره ۶‏‎، ‎‏۱۴۷۹‏‎-‎‏۱۴۸۸‏‎، ‎‏۱۳۸۴

18- ایرج ملك محمدی/طراحی سازمان كشاورزان بر اساس توافق سنجی نظرات صاحب نظران ترویج كشاورزی كشور/ ‎‏مجله علوم كشاورزی ایران‏‎، ‎‏جلد ۳۶ شماره ۶‏‎، ‎‏۱۴۹۷‏‎-‎‏۱۴۷۹‏‎، ‎‏۱۳۸۴

19- ایرج ملك محمدی‏‎، ‎‏ احمد محسنی‏‎، ‎‏ محمد چیذری‏‎، ‎‏ خدایار ابیلی‏‎، ‎‏ محمود قاضی طباطبایی/بررسی روشهای ارزشیابی برنامه های ترویجی به منظور دستیابی به یك مدل مناسب/ ‎‏مجله پژوهش و سازندگی‏‎، ‎‏۰‏‎، ‎‏جلد ۱۷ شماره ۴‏‎، ‎‏۲۴‏‎-‎‏۱۶‏‎، ‎‏۱۳۸۳

20- عنایت عباسی‏‎، ‎‏ ایرج ملك محمدی‏‎، ‎‏ غلامحسین زمانی/بررسی نقش قرقبانان (محافظین) افتخاری در ترویج منابع طبیعی/ ‎‏علوم ترویج و آموزش كشاورزی‏‎، ‎‏جلد ۲ شماره ۲‏‎، ‎‏۶۴‏‎-‎‏۵۳‏‎، ‎‏۱۳۸۳

21- علی اسدی‏‎، ‎‏ ایرج ملك محمدی‏‎، ‎‏ سیدمحمود حسینی‏‎، ‎‏ احمد جعفرنژاد/تحلیل عاملی سازه های اثربخشی نظام تولید انتقال و كاربرد فناوری كشاورزی از دیدگاه خبرگان ترویج / ‎‏مجله علوم كشاورزی ایران ‏‎، ‎‏۳۵ ش ۴‏‎، ‎‏۹۳۳‏‎-‎‏۹۴۱‏‎، ‎‏۱۳۸۳

22-ایرج ملك محمدی/الگوی اجتماعی وكارآیی سنجی فعالیت های ترویجی موثر در كنترل بیولوژیك ساقه خوار برنج در سال زراعی ۱۳۷۳‏‎-‎‏۷۲/ ‎‏مجله علوم كشاورزی ایران‏‎، ‎‏۲‏‎

23- شاپور ظریفیان‏‎، ‎‏ ایرج ملك محمدی/طراحی سازمان كشاورزان بر اساس توافق سنجی نظرات صاحب نظران ترویج كشاورزی كشور/ ‎‏مجله علوم كشاورزی ایران‏‎، ‎‏جلد ۳۵ شماره ۴‏‎، ‎‏۱۰۰۶‏‎-‎‏۹۹۵‏‎، ‎‏۱۳۸۳

24- غلامحسین حسینی نیا‏‎، ‎‏ ایرج ملك محمدی/تبیین نگرش كنشگران فعال در عرصه مدیریت مراتع نسبت به انگاره های مدیریت تلفیقی توسعه پایدار و تحلیل عوامل موثر بر آن/ ‎‏علوم كشاورزی‏‎، ‎‏عدم اعلام‏‎، ‎‏عدم العلام‏‎، ‎‏۱۶۹‏‎-‎‏۱۴۳‏‎، ‎‏۱۳۸۲

25- ایرج ملك محمدی‏‎، ‎‏ محمد محمدی/تحلیل رگرسیونی شبكه عوامل مرتبط با توسعه و ترویج گل و گیاه/ ‎‏علوم كشاورزی ایران‏‎، ‎‏۳۳‏‎، ‎‏۴‏‎، ‎‏۶۹۹‏‎-‎‏۶۸۳‏‎، ‎‏۱۳۸۱

26- ایرج ملك محمدی/بررسی ویژگیهای تحقیقاتی ورابطه آنها با میزان علاقه به تحقییق در میان هیات علمی كشاورزی ومنابع طبیعی/ ‎‏نامه فرهنگستان علوم‏‎، ‎‏۵‏‎

27- ایرج ملك محمدی/نقش عوامل بازدارنده هیات علمی كشاورزی ومنابع طبیعی در انجام تحقیق/ ‎‏نامه فرهنگستان علوم‏‎، ‎‏۷و۶‏‎

28- ایرج ملك محمدی/شناخت عوامل وعلل موثر/ ‎‏عدم اعلام‏‎

29- ایرج ملك محمدی/بررسی نقش دانش ومهارت مدیریتی روسای دبیرستان های كشاورزی در موقعیت آموزشی این مراكز/ ‎‏مجله علوم كشاورزی ایران‏‎

30- ایرج ملك محمدی/نقش آموزشهای ترویجی در افزایش تولید وگسترش كارگاه های پرورش ماهی در گیلان/ ‎‏مجله علوم كشاورزی ایران‏

31- ایرج ملك محمدی/ویژگیها وماهیت نظام ترویجی ومیزان تاثیر آن در توسعه كشاورزی ایران/ ‎‏مجله علوم كشاورزی ایران‏‎، ‎‏۱و۲‏‎

32- ایرج ملك محمدی/بررسی نقش سازه های ترویجی در جلّ مشاركت كشاورزان در كنترل تلفیقی سن گندم/ ‎‏مجله علوم كشاورزی ایران‏‎، ‎‏۴‏‎

کتاب ها

1-  ُSpecial English for Students of Agricultural Extension Education (چاپ سوم)‏‎، ‎‏تالیف‏‎، ‎‏سازمان تهیه و تدوین كتب درسی (سمت)‏‎، ‎‏۱۳۸۹ 

2-  ترویج و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی (دو جلد)‏‎، ‎‏تالیف‏‎، ‎‏مركز نشر دانشگاهی، ‎‏۱۳۸۴ 

سخنرانی ها

1-جعفر یعقوبی‏‎،‏ ایرج ملك محمدی‏‎، ‎‏ محمد عطاران‏‎، ‎‏ هوشنگ ایروانی/بررسی نگرش دانشجویان ترویج و آموزش كشاورزی به یادگیری الكترونیكی/ ‎‏دومین كنفرانس ملی یادگیری الكترونیكی‏‎، ‎‏ایران‏‎، ‎‏۳۱‏‎-‎‏۲۳‏‎، ‎‏۰۷‏‎، ‎‏۱۳۸۶

2- جعفر یعقوبی‏‎، ‎‏ ایرج ملك محمدی‏‎،‏ محمد عطاران‏‎، ‎‏ هوشنگ ایروانی/تحلیل و نقد مدل های یادگیری/ ‎‏دومین كنفرانس ملی یادگیری الكترونیكی ‏‎، ‎‏ایران‏‎، ‎‏۳۱‏‎-‎‏۲۳‏‎، ‎‏۰۷‏‎، ‎‏۱۳۸۶

3- یوسف یزدیان‏‎، ‎‏ ایرج ملك محمدی‏‎، ‎‏ علی اسدی/بررسی نیازهای آموزشی پسته كاران استان قم/ ‎‏اولین كنگره علوم ترویج و آموزش كشاورزی ایران‏‎، ‎‏ایران‏‎، ‎‏۰۲‏‎-‎‏۰۱‏‎، ‎‏۰۱‏‎، ‎‏۱۳۸۲

4- ایرج ملك محمدی/نگرشی بهره وری واقتصاد ترویج و كشاورزی ومنابع طبیعی/ ‎‏اولین سمینار علمی ترویج منابع طبیعی‏‎، ‎‏ایران‏‎، ‎‏‏‎-‎‏۰۲‏‎، ‎‏۰۱‏‎، ‎‏۱۳۷۵

5- زهرا خشنودیفر‏‎، ‎‏ علی اسدی‏‎، ‎‏ ایرج ملك محمدی/ سازوكارهای ترویج كشاورزی در مدیریت ضایعات گندم با رویكرد توسعه پایدار روستایی / ‎‏نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی‏‎، ‎‏ایران‏‎، ‎‏۳۰‏‎-‎‏۳۰‏‎، ‎‏۰۲‏‎، ‎‏۱۳۸۸

6- ایرج ملك محمدی‏‎، امیر علمبیگی/بررسی نقش كارآفرینی سازمانی در راستای حمایت از استعداد های درخشان كشور/ ‎‏سومین همایش استعداد های درخشان‏‎، ‎‏ایران‏‎، ‎‏۰۶‏‎-‎‏۰۵‏‎، ‎‏۰۲‏‎، ‎‏۱۳۸۶

7- اصف كریمی‏‎، ‎‏ ایرج ملك محمدی‏‎، ‎‏ احمد رضوانفر/طراحی مدل مفهومی كارآفرینی سازمانی ترویج كشاورزی در فرآیند توسعه پایدار كشاورزی/ ‎‏سومین كنگره علوم ترویج و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی‏‎، ‎‏ایران‏‎، ‎‏۱۲‏‎-‎‏۱۱‏‎، ‎‏۱۲‏‎، ‎‏۱۳۸۸

8- عرفان علی میرزایی‏‎، ‎‏ علی اسدی‏‎، ‎‏ ایرج ملك محمدی/نقش سازمانهای كشاورزان در نظام نوین خدمات ترویج كشاورزی / ‎‏سومین گنگره علوم ترویج و آموزش كشاورزی و منابغ طبیعی ایران‏‎، ‎‏ایران‏‎، ‎‏۱۲‏‎-‎‏۱۱‏‎، ‎‏۱۲‏‎، ‎‏۱۳۸۸

9- ایرج ملك محمدی/عوامل موثر در ضایعات گندم ،آرد و نان در ایران/ ‎‏كنفرانس بین المللی مدیریت ضایعات كشاورزی‏‎، ‎‏مالزی‏‎، ‎‏۲۵‏‎-‎‏۲۴‏‎، ‎‏۱۲‏‎، ‎‏۱۳۸۴

10- ایرج ملك محمدی/ترویج و آموزش مدیریت ضایعات كشاورزی/ ‎‏كنفرانس بین المللی مدیریت ضایعات كشاورزی‏‎، ‎‏مالزی‏‎، ‎‏۲۵‏‎-‎‏۲۴‏‎، ‎‏۱۲‏‎، ‎‏۱۳۸۴

11- ایرج ملك محمدی/نقش حیات و آموزش علمی كاربردی و فنی حرفه ای كشاورزی در توسعه اقتصادی واجتماعی كشور/ ‎‏سمینار بین المللی آموزشهای علمی ‏‎-‎‏كاربردی فنی وحرفه ای‏‎، ‎‏ایران‏‎، ‎‏‏‎-‎‏۰۱‏‎، ‎‏۰۱‏‎، ‎‏۱۳۷۳

12- ایرج ملك محمدی/تحقیقی پیرامون شاخص های مشاركت مردمی در مدیریت منابع طبیعی/ ‎‏سمینار ملی مرتع ومرتعداری در ایران‏‎، ‎‏ایران‏‎، ‎‏‏‎-‎‏۰۱‏‎، ‎‏۰۱‏‎، ‎‏۱۳۷۳

13- ایرج ملك محمدی/بررسی سیاستهای ترویجی احیاء منابع طبیعی وعوامل اجتماعی موثر در بیابان زدایی/ ‎‏سمینار بررسی مسائل مناطق بیابانی و كویری ایران‏‎، ‎‏ایران‏‎، ‎‏‏‎-‎‏۰۱‏‎، ‎‏۰۱‏‎، ‎‏۱۳۷۱

راهنمایی پروژه

پایان نامه های كارشناسی ارشد

1- تدوین الگوی مفهومی تاثیرگذار در بروز رسانی جهانی نظام ترویج كشاورزی‏‎، ‎‏مصطفی مرادی كفراج‏‎، ‎‏۱۳۸۹

2- بررسی مهارتهای مورد نیاز دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد ترویج و آموزش كشاورزی برای ورود به بازار كار‏‎، ‎‏شمین منتظری‏‎، ‎‏۱۳۸۹

3- بررسی سازوكار فناوری اطلاعات در بین توت فرنگی كاران استان كردستان‏‎، ‎‏آذر كردار‏‎، ‎‏۱۳۸۵

4- بررسی دیدگاهی ویژگیها و اولویتهای موضوعی برنامه های رادیویی آموزش كشاورزی در نظرسنجی از گندمكاران خرده پا مدیران و كارشناسان خراسان‏‎، ‎‏صدیقه نازی فیض آبادی‏‎، ‎‏۱۳۸۳

5- بررسی نیازهای ترویجی سیب زمینی كاران طرح استمرار در شهرستان جیرفت‏‎، ‎‏فاطمه میرساردو‏‎، ‎‏۱۳۸۲

6- بررسی عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی از نظر دانش اموزان مراكز آموزش كشاورزی و هنرستان های كشاورزی در سال تحصیلی ۶۹‏‎-‎‏۷۰‏‎

7- بررسی رابطه فعالیت های ترویج با پیشرفت طرح محوری گندم در استان ایلام در سال زراعی ۶۹‏‎-‎‏۷۰‏‎

8- بررس یروشهای تشویق مشاركت كشاورزان گرگان و گنبد در برنامه های ترویجی و نتایج حاصل از مناسبترین روش‏‎

9- برسی رهیافت و اقتصاد ترویج دوره های آموزش زنبورداران در شهرستان هشتپر طوالش از سال ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۱‏‎

10- بررسی كارایی كامپیوتر در آموزش كشاورزی در مقایسه با روشهای متعارفی در دانشكده كشاورزی كرج‏‎

11- بررسی نیاز های آموزش فنی حرفه ای دامداران منطقه طالقان در رابطه با موقعیت دامداران انان در سال ۱۳۷۲‏‎

12- بررسی ویژگیها و نقش برنامه های استانی آموزش كشاورزی رادیو در توسعه كشاورزی شهرستان مشهد در سالهای زراعی ۷۰‏‎-‎‏۷۲‏‎

13- نقش ترویج در توسعه كشت برنج در استان كهكیلویه و بویر احمد‏‎

14- بررسی رابطه بین ویژگیهای كشاورزان منطقه كرج با میزان توقع و برداشت انها از برنامه های آموزش كشاورزی رادیو در سال زراعی ۱۳۷۳‏‎-‎‏۷۴‏‎

15- بررسی عوامل موثر بر توفیق رهبران محلی در ترویج كشاورزی در شمال خراسان‏‎

16- بررسی علل تغییر نظام آموزش عالی كشاورزی از نظام نا پیوسته به پیوسته‏‎

17- تاثیر آموزشهای ترویجی بر افزایش تولید و گسترش كارگاه های پرورش ماهی در استان گیلان‏‎

18- تحلیل عامل انگیزه های مشاركت زنان روستایی در برنامه های آموزش ‏‎-‎‏ترویجی استان فارس‏‎

19- بررسی نگرش ترویجی شركت تعاونی پسته كاران و نقش ان در افزایش كمی و كیفی تولید پسته و كاهش فرسایش انسانی در استان كرمان‏‎

20- بررسی نیازهای آموزش فنی چغندر كاران برای به ظرفیت رساندن كارخانه قند شیروان در سال زراعی ۱۳۷۲‏‎-‎‏۷۳‏‎

21- مقایسه میزان اگاهی و تفاهم عشایر و مسئولان نسبت به مشكلات امور دام و منابع طبیعی‏‎

22- بررسی نقش دامداران نمونه در پیشرفت فعالیت های آموزش ‏‎-‎‏ترویجی دامداری در استان آذربایجان غربی‏‎

23- بررسی نقش سازه های ترویجی در جلب مشاركت كشاورزان در كنترل انبوهی سن گندم‏‎

24- بررسی كارایی خانه های ترویج وزارت جهاد سازندگی در انتفال پیامهای ترویجی به روستائیان در استان فارس سال ۱۳۷۴‏‎

25- بررسی ارتباط ویژگیهای آموزشگران هنرستانهای كشاورزی با مهارتها و نیازهای حرفه ای آنان‏‎

26- انگیزه های مؤثر در جذب و نگهداری هنر اموزان هنرستان های كشاورزی وزارت آموزش و پرورش‏‎

27- بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده ترویجی در طرح سنابل‏‎

28- بررسی نگرش مربیان مراكز آموزش كشاورزی در خصوص نقش محركها و عوامل بهداشت در خشنودی شغلی انان‏‎

29- بررسی میزان تاثیر آموزشهای تلویزیونی ویدئو در یادگیری دانش اموزان مراكز آموزش كشاورزی در ایران‏‎

30- شناخت عوامل و علل موثر در برقراری ارتباط بین تحقیق و ترویج كشاورزی

31- علل ترك تحصیل هنر جویان هنرستان های كشاورزی در وزارت آموزش و پرورش‏‎

32- بررسی ره یافت مناسب ترویج منابع طبیعی در تعاونیهای جنگل نشین گیلان‏‎

33- بررسی رهیافت مناسب ترویجی برای توسعه كشت دانه های روغنی در استان مازندران‏‎/‎‏مشاور‏‎

34- بررسی نقش آموزش ترویج در توسعه و بهبود مدیریت مزرعه ‏‎-‎‏منطقه گرگان و گنبد شهرستان گرگان‏‎

35- عوامل مؤثر در ترویج مرتعداری و تبدیل دیمزارهای كم بازده به مرتع توسط دامداران شهرستان ماكو‏‎

36- بررسی مدل بندی اجتماعی و كارایی فعالیتهای ترویجی مؤثر در كنترل بیولوژیك كرم ساقه خوار برنج در شرق استان مازندران در سال زراعی ۱۳۷۲‏‎-‎‏۷۳‏‎

37- كارایی روشهای آموزش ترویجی در شناخت و كنترل بیماری سفیدك سطحی گیاهان جالیزی در شهرستان اصفهان در سال زراعی ۱۳۷۵‏‎-‎‏۷۶‏‎

38- بررسی تاثیر نیروهای معین دام در ترویج روشها و فنون دامپروری از دیدگاه دامداران شمال استان اذربایجان غربی‏‎

39- بررسی عوامل موثر در ترویج كشت شبدر بر سیم در شهرستان بابل سال ۱۳۶۹‏‎

پایان نامه دكتری

 پیكربندی مدل كارآفرینی سازمانی ترویج كشاورزی در فرآیند توسعه پایدار كشاورزی‏‎، ‎‏آصف كریمی‏‎، ‎‏۱۳۹۰

ترجمه متون علمی  
عناوین دروس تدریس شده به تفکیک مقطع

1- مقطع كارشناسی :

اصول ترویج كشاورزی  -  اصول مدیریت آموزش و ترویج  -  سازمان و مدیریت در ترویج و آموزش كشاورزی  -  مباحث نوین در ترویج كشاورزی  -  پروژه 

2- مقطع كارشناسی ارشد :

ترویج كشاورزی  -  زبان تخصصی در ترویج كشاورزی  -  سازمان و مدیریت در ترویج و آموزش كشاورزی  -  مدیریت آموزش  -  مدیریت منابع انسانی  -  سیرتكاملی ترویج و آموزش كشاورزی  -  مدیریت در ترویج و آموزش كشاورزی 

3- مقطع دكتری :

آمار پیشرفته و تحلیل داده ها در ترویج و آموزش كشاورزی  -  تحلیل بینشهای فلسفی ترویج كشاورزی  -  روشهای تحقیق پیشرفته درترویج و آموزش كشاورزی  -  مدیریت پیشرفته در ترویج كشاورزی  -  تحلیل بینشهای فلسفی ترویج كشاورزی  -  مباحث انتقادی در رهبری و مشاركتها 

رشته /دانشگاه های محل تدریس  
سوابق، برجستگی ها و افتخارات  
کارها و پروژه های تحقیقاتی

1-  ۱۳۸۹‏‎، ‎‏۱۳۹۰‏‎، ‎‏تدوین مدل مفهومی ترویج كارآفرینی در تعاونیهای كشاورزی 

2-  ۱۳۸۹‏‎، ‎‏كاركرد نظام دانش و اطلاعات كشاورزی (AKIS )در بهبود عملكرد پسته كاران استان قم 

3-  ۱۳۸۹‏‎، ‎‏واكاوی مولفه های اثرگذار ترویج كشاورزی بر توسعه دانش علم و فناوری كشاورزی (مطالعه موردی در استان قزوین )

4-  ۱۳۸۸‏‎، ‎‏بررسی نقش ترویج كشاورزی بر ترویج تعاونی های تولید كشاورزی 

5-  ۱۳۸۸‏‎، ‎‏مدل بندی معادله ساختاری تحقیق و توسعه كارآفرینانه مدیریت فناوری كشاورزی 

6-  ۱۳۸۸‏‎، ‎‏پیكربندی مدل كارآفرینی سازمانی ترویج كشاورزی در فرآیند توسعه پایدار كشاورزی 

7-  ۱۳۸۸‏‎، ‎‏۱۳۹۰‏‎، ‎‏تدوین الگوی مفهومی تحولات تاثیرگذار بر بروزرسانی جهانی نظام ترویج كشاورزی كشور 

8-  ۱۳۸۸‏‎، ‎‏رهیافت توالی تحلیل آماری در خالص سازی چارچوب توافقی تحقیقات و عملیات رفتاری 


١١:١٨ - پنج شنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩١    /    شماره : ٢٨٦    /    تعداد نمایش : ٤٣٣٥


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
آخرین اخبار روستایی استان

roostanews.com
 • ۵۵۰ خانوار عشایر به دشت لار وارد شدند ()
 • خطر نرخ رشد منفی جمعیت روستایی ۲۱ استان ()
 • جاده های روستایی شمیرانات با مجوز وزارت راه ایمن سازی می شود ()
 • اعزام پزشکان متخصص دانشگاه آزاد به منطقه محروم جازموریان ()
 • خانه های ورزش روستایی کارکرد ورزشی و اقتصادی دارد ()
 • خرید 2.2 میلیون تن گندم از کشاورزان ()
 • جذب چهل درصد تسهیلات روستایی ()
 • سهم 25 درصدی اشتغال روستایی در سال 97 ()
 • 14 کیلومتر خط انتقال آب روستایی در شهرستان ری بازسازی شد ()
 • خدمات بهداشتی برای صددرصد جمعیت روستایی کشور فراهم شده است ()
 • امسال 1800 میلیارد تومان به مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص یافت ()
 • کودک یکساله در کانال آب کشاورزی شهرری غرق شد ()
 • پرداخت هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات به 90 هزار طرح اشتغالزایی روستایی ()
 • شناسایی ۶۲۰ انشعاب غیرمجاز در روستاهای پیشوا ()
 • دور دوم پرداخت تسهیلات ارزان قیمت روستاها از ماه آتی آغاز می‌شود ()
 • عشایر استان تهران زودهنگام کوچ نکنند ()
 • اسامی دریافت کنندگان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی منتشر شد ()