صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > فرهیختگان روستایی > استان زنجان 
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨


  چاپ        ارسال به دوست

محسن احد نژاد روشتی

 

نام و نام خانوادگی محسن احد نژاد روشتی
مرتبه علمی استادیار
تلفن محل کار 0241-5154164
فکس محل کار 0241-2283201
پست الکترونیک

ahadnejad@gmail.com

  ahadnejad@znu.ac.ir

وب سایت شخصی یا دانشگاهی http://www.znu.ac.ir/modules.php?name=teachers&func=viewteacher&tid=230
نوع مدرک تحصیلی اول ليسانس
عنوان رشته  جغرافیای انسانی
تاریخ اخذ مدرک 1375
دانشگاه محل اخذ دانشگاه زنجان
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه  
نوع مدرک تحصیلی دوم فوق لیسانس
عنوان رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
تاریخ اخذ مدرک 1379
دانشگاه محل اخذ دانشگاه تربیت مدرس
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه ارزیابی و مدلسازی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده تصاویر ماهواره‏ای چندزمانه‏ای و GIS
نوع مدرک تحصیلی سوم دکتری
عنوان رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
تاریخ اخذ مدرک 1388
دانشگاه محل اخذ دانشگاه تهران
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه مدلسازی آسیب پذیری شهر های ایران در برابر زلزله _نمونه موردی شهر زنجان
نوع مدرک تحصیلی چهارم  
عنوان رشته  
تاریخ اخذ مدرک  
دانشگاه محل اخذ  
کشور محل اخذ  
عنوان پایان نامه  
زمینه های مورد علاقه تحقیق

سنجش از دور - سیستم اطلاعات جغرافیایی - آمایش سرزمین - نقشه برداری و کارتوگرافی - مدلسازی و مکان یابی کاربریها

مراتب علمی و استادی  
سوابق اجرایی عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی-گروه آموزشی جغرافیا دانشگاه زنجان
سوابق حرفه ای دیگر  
عضویت در انجمن ها و گروه ها

1-عضو انجمن سنجش از دور هند

2-عضو انجمن سنجش از دور ایران

3-عضو شورای کاربران سیستم اطلاعات جغرافیایی استان زنجان

مقالات

1- ارزیابی تناسب فضایی- مکانی پارک های شهری با استفاده از GIS  مطالعه موردی: (پارکهای محله ای منطقه 2 شهرداری تبریز)/مجله فضای جغرافیایی، شماره 30، تابستان 1389.

2-  مدل سازی آسیب پذیری ساختمانی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی نمونه موردی: شهر زنجان/فصلنامه جغرافیا و توسعه،سال هشتم، شماره 19، پاییز 1389

3- برنامه ریزی و ساماندهی فضایی - مكانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از GIS ، مورد : شهر زنجان/ فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی،سال چهل و دوم، شماره 73، پاییز 1389، صص 39-58.

4- ارزیابی آسیب‏ پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله، نمونه موردی شهر زنجان/ فصلنامه مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه‏ ای، سال دوم، شماره هفتم، زمستان 1389، صص 90-71.

5- ارائه الگوریتمی برای بازسازی تصاویر معیوب ناشی از کار نکردن تصحیح کننده خط اسکن(SLC) ماهواره لندست 7 سنجندهETM+  و کاربرد آن در تهیه نقشه های کاربری و پوشش اراضی(نمونه موردی منطقه زنجان)/ فصلنامه جغرافیا وتوسعه، سال نهم، شماره پیاپی22، اردیبهشت ماه 1390، صص 23-38.

6- ارزیابی آسیب‌ پذیری مساکن شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری تهران)/ فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ‏ای، سال سوم، شماره نهم، تابستان 1390، صص 36-19. 

7- ارزیابی و پیش بینی تغییرات و پراکنش افقی شهرها با استفاده از تصاویر ماهواره­ای چند زمانه و سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی: شهر تبریز در مطقع زمانی 1389-1363)/ مجله پژوهش و برنامه‏ ریزی شهری، سال دوم، شماره چهارم، بهار 1390،صص1- 20.

8- ارزیابی و پیش بینی گستردگی فیزیکی شهرها با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه و سیستم اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی شهر اردبیل 1400-1363)/ فصلنامه آمایش محیط، سال چهارم شماره 15 زمستان 1390،صص 124-107

9- تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان لرستان به منظور دستیابی به توسعه با استفاده از مدل VIKOR / فصلنامه گردشگری و چشم انداز آینده، سال اول شماره 4 پاییز 1390،صص77-65.

10- مکان یابی بهینه محل‌های اسکان موقت آسیب دیدگان ناشی از زلزله در مناطق شهری با استفاده از روش‌های چند معیاری و GIS مطالعه موردی شهر زنجان/ نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دانشگاه تربیت معلم، سال یازدهم، شماره 23، بهار 1391.

11- کاربرد GIS در تحلیل شریانهای حمل و نقل و بررسی کاربرد و اجرای مدل تحلیل شبکه/ فصلنامه سپهر، دوره هیجدهم، شماره 72، زمستان 1388

کتاب ها  
سخنرانی ها  
راهنمایی پروژه

1- فاطمه صادقی/بهمن  1389/ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/  کارشناسی ارشد/ارزیابی و نظارت بر تغییرات سالانه نقشه‏های کاداستر زراعی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، مطالعه موردی اراضی کشاورزی روستای روشت بز

2- فریده سرودی/ بهمن  1389/جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/  کارشناسی ارشد /نقش نظامهای برنامه‏ریزی بر ساختار کالبدی- فضایی روستاها، مطالعه تطبیقی روستاهای مرزی شهرستان پارس ‏آباد ایران و کشور آذربایجان

3-بهرامعلی خدایی/آذر  1384/جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/کارشناسی ارشد /سازماندهی فضایی سکونتگاههای روستایی شهرستان زنجان با تاکید بر GIS

4- قادری نسرین آذر/ترویج و آموزش کشاورزی/کارشناسی ارشد/ مطالعه و ارزیابی سطوح توسعه یافتگی كشاورزی دهستان های شهرستان پاوه

5-خدیجه گلین مقدم/شهریور  1387/جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/کارشناسی ارشد /جمعیت پذیری دوباره حوزه های جنگلی و ارائه راهبرد بهینه برنامه ریزی با تاکید بر برنامه ریزی روستایی ( نمونه موردی جنت رودبار شهرستان رامسر)

6-جواد معصومی/مهر  1389/جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/کارشناسی ارشد/مکان‏یابی محل دفن بهداشتی پس‏ماندهای روستایی با استفاده از GIS مطالعه موردی: بخش قره ‏پشتلوی زنجان

7-ابوالفضل مهمان نواز/دی  1387/جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/کارشناسی ارشد/امكان سنجی توسعه گردشگری در مناطق روستایی مطالعه موردی دهستان آبگرم بخش سرعین

8-حمیده دیزجی/مهر  1387/جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/کارشناسی ارشد/اثرات احداث سد در تغییر الگوهای كشت و درآمدهای حاصل از كشاورزی مطالعه موردی سد علویان شهرستان بناب از سال 1385 - 1365

9- صغری سلطانی/اسفند  1390/اقلیم در برنامه ریزی محیطی/کارشناسی ارشد /تحلیل همدید بارشهای سنگین در شمال غرب ایران

10- علی زلفی/آذر  1390/جغرافیا و برنامه ریزی شهری/کارشناسی ارشد /امكان سنجی تاثیرات شاخصهای اكولوزیك توسعه پایدار شهری در توسعه بهینه مناطق شهری با استفاده از روشهای ارزیابی چند معیاره و GIS نمونه موردی

11-روح الله حسنی/آبان  1390  /ترویج و آموزش کشاورزی/کارشناسی ارشد/مکان یابی محل دفن پسماندهای ویژه و خطرناک صنعتی با رویکرد زیست محیطی با استفاده از GIS

12- شهرام اباذرلو/آبان  1390/جغرافیا و برنامه ریزی شهری/کارشناسی ارشد/بهینه سازی مكانیابی دفن پسماندهای شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS نمونه موردی شهر زنجان استاد راهنما: دكتر شهریور روستایی

ترجمه متون علمی  
عناوین دروس تدریس شده به تفکیک مقطع

1- كاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای - كارشناسی ارشد

2- كارتوگرافی

3- سیستم اطلاعات جغرافیایی

4- نفشه برداری 1 و 2

5- تفسیر عكسهای هوایی

6- نقشه برداری تکمیلی

7- سنجش از دور

8- کامپیوتر در جغرافیا

9- كاربرد كامپیوتر در اقلیم شناسی - كارشناسی ارشد

10- كاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی محیطی - كارشناسی ارشد

11- كاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی روستایی - كارشناسی ارشد

12- كارگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای

13- اصول برنامه ریزی شهری

14- نقشه خوانی در جغرافیا

15- كاربرد سنجش از دور در مطالعات آب و خاك - كارشناسی ارشد

16- جغرافیای شهری ایران

رشته /دانشگاه های محل تدریس  
سوابق، برجستگی ها و افتخارات  
کارها و پروژه های تحقیقاتی

1- ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی برای اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان/مجری/اسفند 1385 - شهریور 1386/کارفرما: اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان 

2- ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی شهرداری زنجان/  مجری/ آذر 1384- اسفند 1385 /کارفرما: شهرداری زنجان  

3- بهنگام سازی نقشه های 1:50000 استان زنجان با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS /مجری/ آبان 1384  -مرداد 1385  

4-تلفیق داده های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در بر آورد اثرات انسانی در محدوده حوزه استحفاظی زنجان - دانشگاه زنجان/ مجری/ دی 1382  تیر 1385/  کارفرما: دانشگاه زنجان  

5-پروژه GIS شهری برای شهر زرین رود/ مجری/ دی 1383  خرداد 1384


١٢:١١ - يکشنبه ٣ ارديبهشت ١٣٩١    /    شماره : ١٤٦    /    تعداد نمایش : ٤٧٠١


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
آخرین اخبار روستایی استان

roostanews.com
 • افتتاح طرح آبخوان داری روستای ذاکر زنجان ()
 • ارائه مشاوره‌های حقوقی در مساجد روستایی زنجان ()
 • ضریب نفوذ گاز طبیعی در روستاهای استان زنجان ۹۱ درصد است ()
 • کشف دام قاچاق در زنجان ()
 • آتش سوزی در مراتع روستای بالاکوه طارم مهار شد ()
 • تگرگ، به محصولات کشاورزی سلطانیه خسارت زد ()
 • ۵۲درصد هدر رفت آب روستای جوقین ایجرود با همیاری مردم رفع شد ()
 • پرداخت 332 میلیارد ریال تسهیلات روستایی در استان زنجان ()
 • ۱۰ خانه ورزش روستایی در طارم فعال است ()
 • پیرمرد ۸۰ ساله توسط پسرش در شهرستان خدابنده به قتل رسید ()
 • شکارچیان کبک در شهرستان ایجرود دستگیر شدند ()
 • آغاز خرید کلزا ()
 • ساختار قامتی بانوان 160 روستای استان زنجان سنجش می شود ()
 • راه روستایی آسفالته زنجان 10درصد بالاتر از میانگین کشوری است ()
 • پرداخت زکات در بیش از 80 درصد از روستاهای استان ()
 • نگاه ویژه به روستاها در پنجمین سفر استاندار زنجان به طارم ()
 • ممنوعیت حمل دام بدون مجوز ()