صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > فرهیختگان روستایی > استان زنجان 
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨


  چاپ        ارسال به دوست

جعفر یعقوبی

 

نام و نام خانوادگی جعفر یعقوبی
مرتبه علمی استادیار
تلفن محل کار 0241-5152349
فکس محل کار 0241-2283202
پست الکترونیک

yaghobi@znu.ac.ir   

Jafar230@yahoo.com

وب سایت شخصی یا دانشگاهی http://www.znu.ac.ir/modules.php?name=teachers&func=viewteacher&tid=326
نوع مدرک تحصیلی اول ليسانس
عنوان رشته ترویج و آموزش کشاورزی
تاریخ اخذ مدرک 1378
دانشگاه محل اخذ دانشگاه رازی
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه ارزیابی مشارکتی روستایی
نوع مدرک تحصیلی دوم فوق لیسانس
عنوان رشته ترویج و آموزش کشاورزی
تاریخ اخذ مدرک 1380
دانشگاه محل اخذ دانشگاه تربیت مدرس
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه عوامل موثر بر پذیرش و كاربرد اینترنت در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی هیات علمی و دانشجویان دوره تحصیلات تكمیلی رشته ترویج و ‌‌آموزش كشاورزی
نوع مدرک تحصیلی سوم دکتری
عنوان رشته آموزش کشاورزی
تاریخ اخذ مدرک 1387
دانشگاه محل اخذ دانشگاه تهران
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه طراحی نظام آموزش و یادگیری الکترونیکی ترویج و آموزش کشاورزی در آموزش عالی ایران
نوع مدرک تحصیلی چهارم  
عنوان رشته  
تاریخ اخذ مدرک  
دانشگاه محل اخذ  
کشور محل اخذ  
عنوان پایان نامه  
زمینه های مورد علاقه تحقیق

1- آموزش و یادگیری الکترونیکی و مجازی ( یادگیری الکترونیکی، آموزش و یادگیری سیار(Mobile Learning) ، یادگیری الکترونیکی در سازمانها و...)

2- اشتغال و کارآفرینی(کارآفرینی در آموزش عالی، کارآفرینی روستایی، کارآفرینی کشاورزی و کارآفرینی سازمانی و ...)

3- کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در کشاورزی و توسعه روستایی

4- توانمندسازی (توانمندسازی شغلی، توانمندسازی در آموزش عالی و ...)

5- توسعه روستایی و کشاورزی (توسعه پایدار، کشاورزی پایدار، کشاورزی ارگانیک و ...)

6- ارتباطات و نوآوری 

مراتب علمی و استادی  
سوابق اجرایی

1- عضو هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان زنجان

2- مدیر کتابخانه مرکزی دانشگاه زنجان

3- مدیر گروه ترویج و آموزش كشاورزی دانشگاه زنجان86-88

4- عضو شورای آموزشی دانشگاه زنجان87-89

5- مسئول رابط دانشكده كشاورزی دانشگاه زنجان با سازمان جهاد كشاورزی

6- مسئول اطلاع رسانی و انفورماتیك دانشكده كشاورزی دانشگاه زنجان 82-86 

سوابق حرفه ای دیگر  
عضویت در انجمن ها و گروه ها

1- عضو انجمن ملی ترویج و آموزش کشاورزی

2- عضو انجمن بین المللی ترویج و اموزش کشاورزی

3- عضو انجمن ملی توسعه روستایی ایران

مقالات

1- یعقوبی،جعفر (1389). بررسی عوامل بازدارنده کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی و ارائه سازو کارهایی برای تقویت آن/مجله توسعه کارآفرینی. شماره 8. تابستان، صص 131-149

2- یعقوبی،جعفر و جبله براتعلی (1389). بررسی نقش فناوریهای سیار در ارائه خدمات آموزشی و ترویجی به روستاییان (مطالعه موردی استان زنجان)/فصلنامه روستا و توسعه. شماره 50، صص 129-145

3- یعقوبی،جعفر و جواد قاسمی (1388). بررسی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان بخش کشاورزی و راهکارهای حمایت از آنها/مجله تعاون . سال بیستم، شماره 202 و 203. صص 97-85 .

4- یعقوبی،جعفر، ایرج ملک محمدی ،محمد عطاران و هوشنگ ایروانی (1387). طراحی الگویی برای یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ترویج و آموزش کشاورزی ایران/ مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی (مجله علوم کشاورزی ایران) . دوره 39، شماره 1. صص 20-11 .

5-خسروی پور، بهمن ، یعقوبی، جعفر   و سلیمانپور محمدرضا (1387). بررسی نقش ویژگیهای روانشناختی و جامعه شناختی در توانمندی کارآفرینانه دانش آموختگان مراکز آموزش عالی جهاد کشاورزی کشور/ فصلنامه مدیریت آموزش کشاورزی.سال سوم، جلد 2, زمستان 1387. صص 55-48

6- یعقوبی، جعفر(1387). تحلیل عوامل موثر بر کارآفرینی کشاورزی و حمایت از کارآفرینان تحلیل دیدگاه كارشناسان/مجله علمی- پژوهشی فن آوری های نوین كشاورزی. ویژه علوم ترویج و آموزش كشاورزی. سال دوم. شماره دوم. صص 67-50

7-  یعقوبی،جعفر، ایرج ملک محمدی ،محمد عطاران و هوشنگ ایروانی (1387).ویژگی های مطلوب دانشجویان و اعضای هیأت علمی در یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ایران: دیدگاه دانشجویان مجازی/ فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. جلد 14, شماره 1 (پیاپی 47)، بهار 1387. صص 173-159

8- مهدی مشهدی ، احمد رضوانفر ، جعفر یعقوبی (1386). عوامل مؤثر بر كاربرد فناوری اطلاعات توسط اعضای هیئت علمی پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران/فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 44)، تابستان 1386. ص 151

9- یعقوبی،جعفر، ابراهیم شمسایی و غلامرضا مجردی (1386). ارزیابی درونی و ارتباط آن با كیفیت دانشگاهی: مطالعه موردی گروه ترویج و آموزش كشاورزی دانشگاه زنجان/ مجموعه مقالات دومین همایش ارزیابی درونی برای ارتقای كیفیت دانشگاهی. صص 268-259

10- یعقوبی، جعفر  و محمد چیذری(1385). بررسی عوامل موثر بر پذیرش و کاربرد اینترنت در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته ترویج و آموزش کشاورزی/ مجله علوم کشاورزی ایران . جلد 2-37. شماره 1. صص92-85

11-پزشکی راد، غلامرضا، محمد مسائلی و جعفر یعقوبی (1385). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پذیرش مبارزه تلفیقی علیه كرم ساقه‌خوار برنج توسط كشاورزان استان اصفهان/مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 2-7. شماره 1. صص34-27

12- یعقوبی، جعفر (1384). بررسی اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان/ فصلنامه پژوهش زنان. دوره 3، شماره 1، بهار 1384.صص 146-125

13- یعقوبی، جعفر  (1385). كتابهای الكترونیكی: مفاهیم و مزایا/ فصلنامه كتابداری و اطلاع رسانی. سال نهم شماره 3 (پیاپی 35)، پاییز 1385. صص129-138

14-یعقوبی، جعفر (1382). بررسی میزان انعکاس مسائل مربوط به منابع طبیعی در کتابهای درسی دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه/ فصلنامه جنگل و مرتع، ، تابستان.

15- یعقوبی، جعفر (1381). بررسی نقش عوامل فرهنگی در حفاظت از منابع طبیعی/مجله جهاد، شماره 247-246، شهریور و مهر ص68.

16-یعقوبی، جعفر (1381). ضرورت و توجیه آموزش بزرگسالان در ترویج و آموزش کشاورزی/ مجله زیتون، شماره 154،اسفند ماه  ص12.

17-یعقوبی، جعفر (1380). نظارت منابع و پروژه‏های ترویج كشاورزی/مجله كشاورزی و صنعت، شماره 29، آذر ص29.

18-یعقوبی، جعفر (1380). استفاده از اینترنت به عنوان یك ابزار بازاریابی كشاورزی/مجله جهاد، شماره 243-242، شهریور و مهر ص68.

19- یعقوبی، جعفر (1380). شبكه جهانی اینترنت و كاربرد آن در ترویج و آموزش كشاورزی/ مجله جهاد، شماره 241-240، مرداد و تیر. ص 58.

20- یعقوبی، جعفر و همایون فرهادیان(1380). شبكه جهانی اینترنت و آموزش كشاورزی از راه دور /مجله دام وكشت وصنعت، شماره19تیر . ص 112

21-فرخی، صفا ویعقوبی، جعفر (1380). توسعه فن آوری از طریق تلفیق نظامهای دانش بومی با تحقیقات کشاورزی/مجله جهاد، شماره 243-242، شهریور و مهر ص68.

22-یعقوبی، جعفر و علی براتی (1380). جنسیت و امنیت غذایی/مجله جهاد، شماره 239-238، فروردین و اردیبهشت ، ص67.

23-یعقوبی، جعفر (1379). استفاده از رهیافتهای مشاركتی در برنامه‏ها و طرح‏های كشاورزی/ مجله زیتون، شماره 145،مهر و آبان ص44.

24- یعقوبی، جعفر (1379). ارزیابی مشاركتی روستایی، یادگیری كنش گرانه از روستاییان/مجله جهاد، شماره 235-234، آبان و آذر ص68

25-یعقوبی، جعفر و صفا فرخی (1379). ارائه خدمات ترویج سنتی، انقطاع یا استمرار؟/مجله جهاد، شماره 233-232. شهریور و مهر. ص24.

26-یعقوبی، جعفر (1380). بررسی دلایل واهمه فارغ‏التحصیلان كشاورزی از وارد شدن در كارهای تولیدی/ مجله كشاورزی و صنعت، شماره 24،

27-یعقوبی، جعفر (1380). گزارش سازمان خواروبار جهانی(FAO) از خشكسالی در آسیای جنوبی و خاور نزدیك/مجله كشاورز، شماره 152،  ص16.

28-یعقوبی  ، جعفر و حشمت زارع (1379). نگرشی بر دانش بومی/ مجله جهاد، شماره 231-230، آبان و آذر ص51.

29- یعقوبی، جعفر (1379). واهمه از كار تولیدی و راهی برای فروریزی ترس فارغ‏التحصیلان كشاورزی از وارد شدن به كارهای عملی/ مجله سنبله، شماره 114، بهمن. ص48.

30- یعقوبی، جعفر (1379). آموزش مطلوب در كشاورزی/ مجله سنبله، شماره 113، آذر ص68.

31-یعقوبی، جعفر و علی عباسیان(1381). كاربردهای اینترنت در ترویج و آموزش کشاورزی/ مجله الکترونیکی ترویج و توسعه روستایی، شماره اول.

32- یعقوبی، جعفر (1381). ICT : نقشها و مهارتهای مورد نیاز آموزشگران در قرن 21 /مجله الکترونیکی ترویج و توسعه روستایی، شماره دوم

33-یعقوبی، جعفر (1381). توسعه کار آفرینی در کشاورزی: راهکاری برای رفع مشکل بیکاری فارغ التحصیلان و ابزاری برای توسعه/مجله الکترونیکی ترویج و توسعه روستایی، شماره دوم

کتاب ها

1- کاوش حرفه ای در اینترنت برای دانشجویان و کارشناسان رشته های کشاورزی/ناشر:دانشگاه زنجان/  جعفر یعقوبی/15 اردیبهشت 1382  

2- راهنمای دستیابی به اطلاعات کشاورزی و توسعه روستایی در اینترنت (راهنمای دستیابی به اطلاعات کشاورزی و توسعه روستایی در اینترنت)/ناشر: دانشگاه زنجان/جعفر یعقوبی، غلام رضا پزشکی راد/30 خرداد 1381 

سخنرانی ها

1- یعقوبی،جعفر (1390). تحلیل عاملی موانع مشارکت روستاییان در احداث و بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی/دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران. زنجان: 28 و 29 اردیبهشت

2- نجاتیان، شیوا و یعقوبی،جعفر (1390). شناسایی موانع توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار در حوزه زنجانرود با استفاده از روش تئوری مبنایی/چهارمین كنفرانس مدیریت منابع آب ایران. تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3- یعقوبی،جعفر و محمدی نژاد، نازنین. (1388). امکان سنجی استفاده از یادگیری الکترونیکی در آموزشهای ضمن خدمت کارشناسان جهاد کشاورزی/سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران.  11 و 12 اسفند. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد

4- یعقوبی،جعفر و یعقوب زاده، مریم. (1388). بررسی نقش شرکتهای خدمات توسعه کشاورزی در  توسعه کشاورزی و اشتغال فارغ التحصیلان بخش کشاورزی  استان زنجان/سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران.  11 و 12 اسفند. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد

5- قاسمی، فرشته و یعقوبی،جعفر. (1388). بررسی میزان استقبال بخش خصوصی از فارغ التحصیلان کشاورزی ( از دیدگاه کارشناسان و فارغ التحصیلان استان زنجان)/ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران.  11 و 12 اسفند. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد

6- یعقوبی،جعفر، ظفری، زهرا و ملائی، نگار. (1388). بررسی زمینه های استفاده از یادگیری الکترونیکی به عنوان آموزش مکمل در آموزش عالی/ همایش دانشگاه الکترونیکی.  7 و 8 اسفند. تهران: دانشگاه تربیت مدرس

7- یعقوبی،جعفر، کیان، فاطمه و ملائی، نگار. (1388). بررسی کاربردهای یادگیری الکترونیکی در کشاورزی/ همایش دانشگاه الکترونیکی.  7 و 8 اسفند. تهران: دانشگاه تربیت مدرس

8-یعقوبی،جعفر و میری کرم فرشته (1388). بررسی موانع مشارکت بهره برداران در مدیریت منابع آب/ همایش ملی؛ الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب. اول اسفند. مشهد

9- یعقوبی،جعفر (1388). بررسی موانع توسعه صادرات محصولات كشاورزی در استان زنجان و ارائه راهكارهایی برای رفع آنها/ هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران. 14 و 15 بهمن. تهران: دانشگاه تهران-پردیس کشاورزی

10- یعقوبی،جعفر (1388). تحلیل عاملی عوامل موثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان مجازی/چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی. 18 و 19 آذر. تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران

11- فروشانی، ناهید، خسروی‎پور, بهمن و  یعقوبی،جعفر (1388). بررسی نگرش کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان نسبت به نظام آموزشی سیار /چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی. 18 و 19 آذر. تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران

12- یعقوبی،جعفر (1388). بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی (مطالعه موردی بخش سلطانیه)/ دومین همایش ملی علوم جغرافیایی. 4 و 5 مهر. ارومیه: دانشگاه پیام نور

13-فکری مهین شهاب و  یعقوبی،جعفر (1388). نظامهای تغذیه تلفیقی گیاهان،کلید اصلاح الگوی مصرف کودهای شیمیایی در کشور/ همایش ملی اصلاح الگوی مصرف کودهای شیمیایی در کشور. 4 و 5 آذر. کرمانشاه: دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

14- یعقوبی،جعفر و مصطفوی، سمیه (1388). بررسی میزان آگاهی دانشجویان كشاورزی از فرصت ها و اعتبارات اشتغال زا/چهارمین همایش دوسالانه اشتغال و آموزش عالی کشور. 27 و 28 مهر. تهران: دانشگاه تربیت مدرس

15-یعقوبی،جعفر و پرویزی، لیلا (1388). سنجش هوش هیجانی فارغ التحصیلان کشاورزی و ارتباط آن با اشتغال آنها/ چهارمین همایش دوسالانه اشتغال و آموزش عالی کشور. 27 و 28 مهر. تهران: دانشگاه تربیت مدرس

16- یعقوبی، جعفر   و جبله براتعلی (1388). بررسی نقش فناوریهای سیار در ارائه خدمات اداری الکترونیکی به روستاییان (مطالعه موردی استان زنجان)/تهران: دومین کنفرانس بین المللی نظام اداری الکترونیکی. چهارم و پنجم مرداد ماه

17- یعقوبی، جعفر (1388). جایگاه فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات (ICTs) در مدیریت روستایی/ مشهد: نخستین کنفرانس ملی ICT روستایی، دوازدهم و سیزدهم تیرماه.

18-یعقوبی، جعفر (1388). الگویی برای جلب مشارکت مردمی در مدیریت منابع آب/اصفهان: دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن،30 و 31 اردیبهشت.

19-یعقوبی، جعفر، شمسایی ابراهیم و خسروی پور بهمن (1388). بررسی عوامل موثر در جلب مشارکتهای مردمی طرحهای آبخیزداری حوزه آبخیز زنجانرود/گرگان، دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، دوم و سوم اردیبهشت.

20- یعقوبی، جعفر (1387). بررسی سازو کارهای تقویت کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی/ تهران، دانشگاه تهران:  کنفرانس تحولات دانشگاه‌های ایران و چشم‌اندازی به سوی کارآفرینی. 30 بهمن و 1 اسفند1387.

21-یعقوبی، جعفر (1387). بررسی موانع مشارکت بهره برداران محلی در مدیریت شبکه های آبیاری/ اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز:  دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. هشتم تا دهم بهمن 1387.

22-یعقوبی،جعفر، ایرج ملک محمدی و ،محمد عطاران (1387). بررسی تنگناهای آموزش عالی حضوری و جایگاه یادگیری الکترونیکی در رفع آنها: دیدگاه دانشجویان مجازی/ سومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیکی. تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین صنعتی، دی ماه 1387

23- یعقوبی،جعفر (1387). راهکارهایی تقویت کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان از طریق تعاونی ها/ همایش ملی تعاون و کارآفرینی. تهران: دانشگاه تهران.  25-24 مهر 1387

24- یعقوبی،جعفر (1387). قرض الحسنه و تاثیر آن در ایجاد اشتغال برای قشر محروم روستایی و افزایش مشارکتهای اقتصادی آنها/ همایش ملی توسعه مشارکت‌های مردمی. تهران:  دانشگاه امام صادق 17 مهر 1387

25- یعقوبی،جعفر، ایرج ملک محمدی ،محمد عطاران و هوشنگ ایروانی (1386). تحلیل  ونقد مدلهای یادگیری الکترونیکی/ دومین همایش ملی یادگیری الکترونیکی. زاهدان، دانشگاه سیستان وبلوچستان آذرماه

26- یعقوبی،جعفر، ایرج ملک محمدی ،محمد عطاران و هوشنگ ایروانی (1386). بررسی نگرش دانشجویان ترویج و اموزش کشاورزی به یادگیری الکترونیکی/دومین همایش ملی یادگیری الکترونیکی. زاهدان، دانشگاه سیستان وبلوچستان آذرماه

27- یعقوبی، جعفر (1385). راهكارهای تقویت مشاركت مردم محلی در مدیریت منابع آب از دیدگاه بهره برداران (با تاکید بر مشارکت زنان)/ تهران: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب. دوم و سوم اسفند.

28- یعقوبی، جعفر (1385). بررسی نقش زنان محلی در مدیریت منابع آب (مطالعه موردی استان زنجان)/ اصفهان: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. بهمن.

29- یعقوبی، جعفر ، شیردل و ریحانی (1385). راهكارهای تقویت مشاركت مردم محلی در مدیریت منابع آب در حوزه زنجانرود/ اصفهان: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. بهمن.

30- یعقوبی، جعفر، سیروس سلمان زاده ، لیلا صفا  و زهرا خشنودی فر (1385). بررسی مشكلات آموزش عالی كشاورزی در ایران و راهكارهای بهبود آن از دیدگاه دانشجویان سال آخر كشاورزی: مطالعه موردی دانشگاه زنجان/ تهران: همایش ملی آموزش کشاورزی. آبان.

31- یعقوبی، جعفر، سید محمود حسینی  و شهلا چوبچیان(1385). بررسی موانع تحقق كارآفرینی در آموزش عالی كشاورزی و راهكارهای  تقویت آن/ رنجان: همایش توسعه کشاورزی استان زنجان. خرداد

32-یعقوبی، جعفر، لیلا صفا و زهرا خشنودی فر  (1384). بررسی وضعیت آموزش عالی كشاورزی در ایران از دیدگاه دانشجویان سال آخر كشاورزی/ مشهد: چهارمین كنفرانس علمی - پژوهشی كشاورزی. آذر 1384

33- یعقوبی، جعفر، (1384). بررسی علل و عوامل بیكاری فارغ‏التحصیلان رشته‌های كشاورزی/ مشهد: چهارمین كنفرانس علمی - پژوهشی كشاورزی. آذر 1384

34- یعقوبی، جعفر (1384). بررسی اثرات وامهای قرض الحسنه در حمایت از اشتغال زنان روستایی/بابلسر: همایش صندوق های قرض الحسنه: چالشها و فرصتها. مهر 1384

35-یعقوبی، جعفر (1384). نقش تعاونی ها در حمایت از کارآفرینان و تقویت روحیه کارآفرینی/ یزد: كنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه. اردیبهشت 1384

36- یعقوبی، جعفر (1382). بررسی میزان انعکاس موضوعات مربوط به محیط زیست درکتابهای درسی مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه / تهران: همایش ملی  تخصصی آموزش محیط زیست.  دی1382

37- یعقوبی، جعفر (1382). دانش بومی: قلمرو پژوهش و چالشها / زاهدان: اولین همایش ملی دانش بومی و ذخایر توارثی کشور.  مهر1382

راهنمایی پروژه

1- کارشناسی ارشد/ سولماز مرصعی/ شهریور  1389 / بررسی نقش یادگیری سیار در ارتباطات آموزشی تعاونی های کشاورزی استان زنجان

2- کارشناسی ارشد/حمید دنیایی/ شهریور  1389 /بررسی راهكارهای تقویت كار آفرینی در تعاونی های تولیدی بخش كشاورزی استان زنجان

ترجمه متون علمی  
عناوین دروس تدریس شده به تفکیک مقطع

کاربرد کامپیوتر در کشاورزی - برنامه ریری ترویجی  - ارتباطات و نوآوری  - برنامه ریزی آموزشی -کارآفرینی و اشتغال  - کاربرد ICT در آموزش  -اصول ترویج کشاورزی  -نظامهای بهره برداری کشاورزی  - توسعه روستایی  -کاربرد کامپیوتر در کشاورزی پیشرفته - مقاله نویسی علمی  -تکنولوژی آموزشی

رشته /دانشگاه های محل تدریس  
سوابق، برجستگی ها و افتخارات

1- پژوهشگر برتر گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1389

2- پژوهشگر نمونه گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1388

3- دانشجوی نمونه دانشگاه تهران در سال 1385

4- دانشجوی نمونه كشوری در مقطع كارشناسی ارشد رشته های كشاورزی و دام‍‍‍ب‍‍‍‍‍زشكی(نهمین جشنواره دانشجویان ممتاز بسیجی كشور)‍

5- دانشجوی نمونه دانشگاه تربیت مدرس در سال 1380

کارها و پروژه های تحقیقاتی

1-مجری بررسی عوامل موثر بر ضایعات ناشی از پخت نان در شهر زنجان /بهمن 1388تا شهریور 1389/  کارفرما: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 (زنجان)/محل دسترسی: پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان 

2- مجری بررسی نقش توریسم روستایی در توسعه پایدار جوامع روستایی (مطالعه موردی بخش سلطانیه)/ آذر 1387تا آذر 1388 /کارفرما: دانشگاه زنجان  

3- مجریمطالعات اجتماعی و مشارکت مردمی و نظام بهره برداری طرح شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد کینه ورس/خرداد 1385 تاخرداد 1387/ کارفرما: شرکت مشاور آبفن  

4-مجری تحلیل روند گرایش گروههای خاص(جوانان ) به تشکیل تعاونی ها/اردیبهشت 1386تا اسفند 1386 / کارفرما: اداره کل تعاون استان زنجان  

5-مجری نظرسنجی مشتركین و جامعه شرکت برق منطقه ای زنجان/خرداد 1386تا آبان 1386/کارفرما: شركت برق منطقه ای زنجان  

6- مجریبررسی ساز و کارهای تقویت کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی/ شهریور 1385 تا تیر 1386/  کارفرما: دانشگاه زنجان  

7-مجری راهكارهای تقویت مشاركت مردم محلی در مدیریت منابع آب در حوزه زنجانرود( با تأكید بر مشاركت ویژه زنان)/ مهر 1384 تا مهر 1385 / کارفرما: وزارت نیرو  

8-مجری بررسی نگرش اعضاء شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان زنجان نسبت به عملکرد تعاونی/تیر 1383تا تیر 1385/کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  

9-مجری تعیین نیازهای اطلاعاتی الكترونیكی اعضا هیات علمی دانشكده های كشاورزی ایران/اسفند 1383  اسفند 1384 /کارفرما: پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمی ایران

10-مجری نظرسنجی مشتركین و جامعه شرکت برق منطقه ای زنجان/خرداد 1384  آبان 1384/کارفرما: شركت برق منطقه ای زنجان  

11- مجری شناسایی کارآفرینان بخش کشاورزی وارائه راهکارهای علمی کاربردی لازم جهت حمایت از آنها از طریق تشکلهای تعاونی/خرداد 1383  تیر 1384 /کارفرما: اداره کل تعاون استان زنجان  

12- مجری بررسی اثرات تشكیل صندوق اعتبارات خرد بروی اشتغال زنان روستایی در استان زنجان/آبان 1382  اسفند 1383/کارفرما دانشگاه زنجان  

13-بررسی عوامل موثر در جلب مشارکتهای مردمی طرحهای آبخیز زنجانرود / اسفند 1381  اسفند 1382 / کارفرما: دانشگاه زنجان  

14-مجری بررسی نگرش کارشناسان جهاد کشاورزی استان زنجان نسبت به خصوصی سازی ترویج / بهمن 1381  بهمن 1382:کارفرما: زنجان


١٣:٣١ - يکشنبه ٣ ارديبهشت ١٣٩١    /    شماره : ١٥٣    /    تعداد نمایش : ٤٠١٦


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
آخرین اخبار روستایی استان

roostanews.com
 • افتتاح طرح آبخوان داری روستای ذاکر زنجان ()
 • ارائه مشاوره‌های حقوقی در مساجد روستایی زنجان ()
 • ضریب نفوذ گاز طبیعی در روستاهای استان زنجان ۹۱ درصد است ()
 • کشف دام قاچاق در زنجان ()
 • آتش سوزی در مراتع روستای بالاکوه طارم مهار شد ()
 • تگرگ، به محصولات کشاورزی سلطانیه خسارت زد ()
 • ۵۲درصد هدر رفت آب روستای جوقین ایجرود با همیاری مردم رفع شد ()
 • پرداخت 332 میلیارد ریال تسهیلات روستایی در استان زنجان ()
 • ۱۰ خانه ورزش روستایی در طارم فعال است ()
 • پیرمرد ۸۰ ساله توسط پسرش در شهرستان خدابنده به قتل رسید ()
 • شکارچیان کبک در شهرستان ایجرود دستگیر شدند ()
 • آغاز خرید کلزا ()
 • ساختار قامتی بانوان 160 روستای استان زنجان سنجش می شود ()
 • راه روستایی آسفالته زنجان 10درصد بالاتر از میانگین کشوری است ()
 • پرداخت زکات در بیش از 80 درصد از روستاهای استان ()
 • نگاه ویژه به روستاها در پنجمین سفر استاندار زنجان به طارم ()
 • ممنوعیت حمل دام بدون مجوز ()