صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > فرهیختگان روستایی > استان زنجان 
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨


  چاپ        ارسال به دوست

غلام رضا مجردی

 

نام و نام خانوادگی غلام رضا مجردی
مرتبه علمی استادیار
تلفن محل کار 0241-5152242
فکس محل کار  
پست الکترونیک

gh.r.mojarradi@znu.ac.ir  

 gmojaradi@Yahoo.com

وب سایت شخصی یا دانشگاهی http://www.znu.ac.ir/modules.php?name=teachers&func=viewteacher&tid=258
نوع مدرک تحصیلی اول ليسانس
عنوان رشته ترویج و آموزش كشاورزی
تاریخ اخذ مدرک 1371
دانشگاه محل اخذ دانشگاه تهران
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه  
نوع مدرک تحصیلی دوم فوق لیسانس
عنوان رشته ترویج و آموزش كشاورزی
تاریخ اخذ مدرک 1374
دانشگاه محل اخذ دانشگاه تربیت مدرس
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه بررسی عوامل موثر بر پذیرش نوآوری های مربوط به طرح مبارزه با بیماریهای انگلی دام در بین دامداران شهرستان بجنورد
نوع مدرک تحصیلی سوم دکتری
عنوان رشته ترویج كشاورزی
تاریخ اخذ مدرک 1386
دانشگاه محل اخذ دانشگاه شیراز
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه نهادینه سازی كارگزاری خصوصی بیمه محصولات كشاورزی (مورد مطالعه: استان فارس)
نوع مدرک تحصیلی چهارم  
عنوان رشته  
تاریخ اخذ مدرک  
دانشگاه محل اخذ  
کشور محل اخذ  
عنوان پایان نامه  
زمینه های مورد علاقه تحقیق  
مراتب علمی و استادی  
سوابق اجرایی

1- كارشناس پژوهش مدیریت مطالعات و بررسیها. معاونت ترویج و مشاركت مردمی. وزرات جهاد سازندگی-1374-1371

2- مسئول فنی دبیرخانه اولین سمینار علمی ترویج منابع طبیعی، امور دام و آبزیان كشور. (این سمینار با مشاركت دانشگاه تهران، وزارت جهاد سازندگی و انجمن علمی ترویج و آموزش كشاورزی در تاریخ 22 تا 24 اردیبهشت 1375 در دانشگاه تهران برگزار گردید)-1375-1374

3- مدیر گروه ترویج و آموزش كشاورزی. دانشكده كشاورزی. دانشگاه زنجان.1381-1375.

4- مدیر كل امور فرهنگی دانشگاه زنجان.1381-1379.

5- مسئول ارزشیابی برنامه های هفته منابع طبیعی در استان فارس.1382.

6- مسئول ارزشیابی برنامه های هفته منابع طبیعی در استان فارس.1383.

7- عضو شورای فرهنگی دانشگاه زنجان1379- 1381:

8-عضو كمیسیون موارد خاص دانشگاه زنجان1380-1381

9- عضو شورای دانشكده كشاورزی دانشگاه زنجان1375-1382  

10-عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی-گروه آموزش و ترویج کشاورزی-دانشگاه زنجان

سوابق حرفه ای دیگر  
عضویت در انجمن ها و گروه ها

1-عضو انجمن علمی ترویج و آموزش كشاورزی ایران

2-عضو انجمن پژوهشهای آموزشی ایران (اپا)

مقالات

1-  1390. رضایی، روح اله، مجردی، غلامرضا. واکاوی موانع پیاده سازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده های کشاورزی دانشگاه های شمال غرب کشور/مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (مجله علوم کشاورزی ایران). دوره 2-42. شماره 4. ص 555 تا 565.

2-  1390. مجردی، غلامرضا، شاد علی توحیدلو. بررسی انتظارات و توقعات دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان از درس عملیات کشاورزی/ مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (مجله علوم کشاورزی ایران). دوره 2-42. شماره 2. ص 275 تا 285.

3-  1386 مجردی، غلامرضا، زمانی، غلامحسین و حبیب احمدی. واكاوی سازه های موثر بر نگرش بیمه گزاران محصولات كشاورزی نسبت به كارگزاری خصوصی با استفاده از تحلیل مسیر/ مجله علمی و پژوهشی اقتصاد و كشاورزی. جلد 2. شماره 2. ص 169-197.

4-  1386 مجردی، غلامرضا، زمانی غلامحسین و آرین قلی پور. تحلیل انتظارات شغلی و تاثیر آن بر نهادینه سازی كارگزاری خصوصی بیمه محصولات كشاورزی/ مجله علمی و پژوهشی علوم ترویج و آموزش كشاورزی. جلد 3. شماره 2. ص 29-15.

5-  1387 مجردی، غلامرضا، زمانی غلامحسین و كیومرث زرافشانی. تحلیل دیدگاه كارشناسان بیمه محصولات كشاورزی استان فارس نسبت به مساپل و مشكلات شغل كارگزاری/ مجله علمی- پژوهشی فن آوری های نوین كشاورزی. ویژه علوم ترویج و آموزش كشاورزی. سال دوم. شماره دوم. ص 90-69.

6-  1386 مجردی، غلامرضا و منصور شاه ولی. توسعه پایدار و حفظ محیط زیست با كمك مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه با تاكید بر كاهش مصرف سموم كشاورزی/دو ماهنامه علمی- ترویجی جهاد. سال 27. شماره 279. ص 152-179.

7-  1375 مجردی، غلامرضا. مشاركت و همكاری در فعالیتهای ترویجی/ مجله صالحین روستا. سال پانزدهم. شماره 132. ص 34-32.2.

8- 1375  مجردی، غلامرضا. تكیه بر تعالیم، ارزشها، سنتها و فرهنگ غنی اسلامی در ترویج و آموزش كشاورزی/ مجله صالحین روستا. سال پانزدهم. شماره 129 و 130. ص   5-4.

9-  1374  مجردی، غلامرضا. لزوم توجه به تفاوتهای فرهنگی در فعالیتهای ترویجی/ مجله صالحین روستا. سال چهاردهم. شماره 118. ص 37-36.

10- 1374  مجردی، غلامرضا. ارتباط مروج با متخصصین ورزیده و تاثیر آن بر فعالیتهای ترویجی/ مجله صالحین روستا. سال چهاردهم. شماره 117. ص 28-26.

11- 1374  مجردی، غلامرضا. نقش  ترویج در انتقال اطلاعات به روستاییان/مجله صالحین روستا. سال چهاردهم. شماره 116. ص 19-18.

12- 1374  مجردی، غلامرضا. نمایش نتیجه ای/مجله صالحین روستا. سال چهاردهم. شماره 112. ص 19-18.

13- 1373  مجردی، غلامرضا. گردش صحرایی/ مجله صالحین روستا. سال سیزدهم. شماره  108. ص 24-22.

14- 1373  مجردی، غلامرضا. رهبران محلی یار و مددكار مروج/مجله صالحین روستا. سال سیزدهم. شماره 106. ص 22-20.

15- 1373  مجردی، غلامرضا.  روشهای آموزش گروهی در ترویج/مجله صالحین روستا. سال سیزدهم. شماره 105. ص 35-34.

16- 1372  مجردی، غلامرضا. روشهای آموزش انفرادی در ترویج/مجله صالحین روستا. سال دوازدهم. شماره 103. ص 20.

17- 1372  مجردی، غلامرضا. با آموزش و ترویج به یاری كشاورزان و دامپروران بشتابیم/مجله صالحین روستا. سال دوازدهم. شماره 101. ص 17.

18- 1372  مجردی، غلامرضا. تلخیص كتاب یادگیری و زندگی. (آموزش برای خانوارهای روستایی)/ مجله صالحین روستا. سال دوازدهم. شماره 99. ص 29-26.

کتاب ها

درآمدی بر ارزشیابی فعالیتهای آموزشی- ترویجی/ انتشارات ترفند تهران/غلامرضا مجردی، یوسف حجازی و عوضعلی چگینی/1/ شهریور 1373

سخنرانی ها

1- 1390. نوری محمود و مجردی غلامرضا. نظام تولید خوشه ای و کارآفرینی در کشاورزی/ مجموعه مقالات کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. دانشگاه زنجان. 19 تا 21 شهریور 1390. صفحات. 168 تا 172.

2- 1390. مجردی، غلامرضا، مردانیان مهناز و ودادی، الهام. بررسی نگرش مسئولین محلی نسبت به لزوم انجام فعالیت های ترویجی در ارتباط با توریسم روستایی (مورد مطالعه بخش سامان شهر کرد)/  مجموعه مقالات کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. دانشگاه زنجان. 19 تا 21 شهریور 1390.

3- 1390. مجردی، غلامرضا و شفیعی زاده، حمید. بررسی سیر تکاملی تعاونی های تولید کشاورزی در ایران با تاکید بر نقاط قوت و ضعف آنها/ دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی. همدان. دانشگاه بوعلی سینا. 15 و 16 تیرماه 1390.

4- 1390. مجردی، غلامرضا و  پرویزی، لیلا. فراتحلیل مطالعات انجام شده در ارتباط با راهکارهای افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی/دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی. همدان. دانشگاه بوعلی سینا. 15 و 16 تیرماه 1390.

5- 1388.  مجردی، غلامرضا. بررسی عوامل موثر بر ایجاد ضایعات نان و کاهش آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه زنجان/ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد. 11 و 12 اسفند ماه 88. 

6- یعقوبی،جعفر، شمسایی ابراهیم و غلامرضا مجردی، ارزیابی درونی و ارتباط آن با ارتقاء کیفیت دانشگاهی. مطالعه موردی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان/ چاپ شده در مجموعه مقالات دومین همایش ارزیابی درونی برای ارتقای کیفیت دانشگاهی، سازمان سنجش آموزش کشور، شهرویور 1386، ص 259-268. 

7- 1386  مجردی، غلامرضا و غلامحسین زمانی. جایگاه بیمه محصولات كشاورزی در توسعه روستایی/ ارائه شده در دومین همایش ملی توسعه روستایی ایران. 11 و 12 دی ماه 1386. دانشگاه تهران.

8- 1376 مجردی، غلامرضا و سولماز حدادی، بررسی وضعیت سواد زنان روستایی در استانهای شمالغرب كشور/ چاپ شده در مجموعه مقالات اولین همایش علمی كاربردی نقش زنان روستایی در توسعه مناطق شمالغرب كشور، دفتر امور زنان وزارت جهاد سازندگی، استانداری آذریایجان شرقی و سازمانهای جهاد كشاورزی استانهای آذریایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان و كردستان، تبریز 28 و 29 آبان 1376، ص 66-47.

9- 1375 مجردی، غلامرضا و سید محمود حسینی، بررسی عوامل موثر در پذیرش نوآوریهای مربوط به طرح مبارزه با بیماریهای انگلی دام در بین دامداران شهرستان بجنورد/چاپ شده در مجموعه مقالات اولین سمینار علمی ترویج منابع طبیعی، امور دام و آبزیان، جلد دوم. معاونت ترویج و مشاركت مردمی وزارت جهاد سازندگی، 22 تا 24 اردیبهشت 1375دانشگاه تهران، ص 487-469 . 

راهنمایی پروژه  
ترجمه متون علمی

1- ترجمه یادگیری بزرگسالان برای توسعه- آلن راجرز /ناشر:دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/دکتر احمد عابدی سروستانی،دکتر غلامرضا مجردی،دکتر مهدی نوری پور و دکتر مصطفی احمدوند/ اسفند 1389  

2- ترجمه ترویج كشاورزی(اثر و ارزیابی)- آجینگ كومار سینگ/ناشر:دانشگاه زنجان/غلامرضا مجردی/1/ اسفند 1383    

عناوین دروس تدریس شده به تفکیک مقطع

1- ترویج كشاورزی 

2- آموزش بزرگسالان

3- نوآوری و نوپذیری

4- ارتباطات

5- روانشناسی تربیتی

6- اصول و كاربرد روانشناسی در ترویج

7- تكنولوژی آموزشی

8- برنامه ریزی آموزشی

9- اصول ترویج و آموزش كشاورزی 

10- آشنایی با قوانین خود اشتغالی و كارآفرینی

11- سیاست و توسعه كشاورزی (كارشناسی ارشد توسعه روستایی)

12- نظامهای بهره برداری كشاورزی (كارشناسی ارشد)

رشته /دانشگاه های محل تدریس  
سوابق، برجستگی ها و افتخارات استاد نمونه دانشگاه زنجان در سال 1381
کارها و پروژه های تحقیقاتی

1- مجری تكنولوژی و فرایند نشر/شهریور 1375تاشهریور /کارفرما: وزارت جهاد سازندگی   

2- مجری بررسی وضعیت موجود زنان روستایی ایران/مهر 1371تا دی 1371


١٤:٠٣ - يکشنبه ٣ ارديبهشت ١٣٩١    /    شماره : ١٥٦    /    تعداد نمایش : ٣٤٤٥


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
آخرین اخبار روستایی استان

roostanews.com
 • افتتاح طرح آبخوان داری روستای ذاکر زنجان ()
 • ارائه مشاوره‌های حقوقی در مساجد روستایی زنجان ()
 • ضریب نفوذ گاز طبیعی در روستاهای استان زنجان ۹۱ درصد است ()
 • کشف دام قاچاق در زنجان ()
 • آتش سوزی در مراتع روستای بالاکوه طارم مهار شد ()
 • تگرگ، به محصولات کشاورزی سلطانیه خسارت زد ()
 • ۵۲درصد هدر رفت آب روستای جوقین ایجرود با همیاری مردم رفع شد ()
 • پرداخت 332 میلیارد ریال تسهیلات روستایی در استان زنجان ()
 • ۱۰ خانه ورزش روستایی در طارم فعال است ()
 • پیرمرد ۸۰ ساله توسط پسرش در شهرستان خدابنده به قتل رسید ()
 • شکارچیان کبک در شهرستان ایجرود دستگیر شدند ()
 • آغاز خرید کلزا ()
 • ساختار قامتی بانوان 160 روستای استان زنجان سنجش می شود ()
 • راه روستایی آسفالته زنجان 10درصد بالاتر از میانگین کشوری است ()
 • پرداخت زکات در بیش از 80 درصد از روستاهای استان ()
 • نگاه ویژه به روستاها در پنجمین سفر استاندار زنجان به طارم ()
 • ممنوعیت حمل دام بدون مجوز ()