صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > فرهیختگان روستایی > استان زنجان 
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨


  چاپ        ارسال به دوست

اسماعیل کرمی دهکردی

 

نام و نام خانوادگی اسماعیل کرمی دهکردی
مرتبه علمی استادیار
تلفن محل کار 0241-5152426
فکس محل کار 0241-2283202
پست الکترونیک

e.karami@znu.ac.ir    

e.karamidehkordi@gmail.com
وب سایت شخصی یا دانشگاهی http://www.znu.ac.ir/modules.php?name=teachers&func=viewteacher&tid=422
نوع مدرک تحصیلی اول ليسانس
عنوان رشته مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی
تاریخ اخذ مدرک 1375
دانشگاه محل اخذ شهید چمران اهواز
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه  
نوع مدرک تحصیلی دوم فوق لیسانس
عنوان رشته مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی
تاریخ اخذ مدرک 1377
دانشگاه محل اخذ دانشگاه تربیت مدرس
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه گرایش محققان کشاورزی پیرامون مشارکت با کارکنان ترویج و کشاورزان
نوع مدرک تحصیلی سوم دکتری
عنوان رشته ترویج کشاورزی و توسعه روستایی: نظامهای دانش و اطلاعات
تاریخ اخذ مدرک 1386
دانشگاه محل اخذ دانشگاه ردینگ
کشور محل اخذ انگلستان
عنوان پایان نامه نظامهای دانش و اطلاعات در آبخیزداری: مطالعه موردی در حوضه آبخیز بازفت و نهادهای مرتبط با آن در استان چهارمحال و بختیاری
نوع مدرک تحصیلی چهارم  
عنوان رشته  
تاریخ اخذ مدرک  
دانشگاه محل اخذ  
کشور محل اخذ  
عنوان پایان نامه  
زمینه های مورد علاقه تحقیق

1-توسعه روستایی؛ ترویج کشاورزی؛ ارتباطات و نوآوری در توسعه؛ و برنامه ریزی و ارزشیابی در ترویج و توسعه

2-تحلیل سازمانها، نهادها، تشکل ها و تعاونی ها در توسعه

3-جامعه شناسی و مردم شناسی روستایی و عشایری

4-تفکر سیستمی در کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی؛ و تفکر سیستمی

5-معیشت مردم و مدیریت منابع طبیعی؛ مدیریت جامع و مشارکتی حوزه های آبخیز؛ و تحلیل سیاست ها و راهبردهای توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

6-توسعه و کشاورزی پایدار و ارگانیک

7- شبکه های ارتباطی اجتماعی

8-نظامهای دانش و اطلاعات در توسعه

9-مشارکت و مفاهیم آن

مراتب علمی و استادی  
سوابق اجرایی

1- استادیار ترویج کشاورزی و  توسعه روستایی: نظام های دانش و  اطلاعات كشاورزی و منابع طبیعی- گروه ترویج و آموزش کشاورزی- دانشگاه زنجان(1386- تاکنون)

2- مدیر گروه و عضو هیات علمی ترویج و آموزش کشاورزی- دانشگاه زنجان(مرداد ماه 1390- تاکنون)

سوابق حرفه ای دیگر

1-کارشناس طرح تدوین نظام ترویج کشاورزی ایران- وزارت جهاد سازندگی/ جهاد کشاورزی- معاونت ترویج و مشارکت مردمی/ ترویج و نظام بهره برداری(1375-1378)

 2-كارشناس و مجری طرح پژوهشی ملی "ارزیابی نیازهای اطلاعاتی بهره برداران روستایی در مورد آبخیزداری در کشور" و بهبود ترویج منابع طبیعی(1379-1381)

3- تدریس در دوره های آموزشی قبل و ضمن خدمت کارکنان ترویج وزارت جهاد کشاورزی(1379-1381)

4- تسهیلگر و آموزشگر دوره های مددکاران و مروجان روستایی و شوراهای روستایی(1379-1381)

5-وزارت جهاد سازندگی/ جهاد کشاورزی- معاونت ترویج و مشارکت مردمی/ ترویج و نظام بهره برداری (1379-1381)

6- تدریس در دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان منابع طبیعی -اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری(1383)

7- داده پرداز شرکت تحقیقاتی آندرو لستر در انگلستان (1385)

8- پژوهشگر تعاونی های کشاورزی در کشور اتیوپی- دانشگاه ردینگ- انگلستان(1386)

عضویت در انجمن ها و گروه ها

1- عضو هیات مدیره و مسئول کمیته بین الملل انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران(بهمن ماه 1389- تاکنون)

2-عضویت در انجمن توسعه روستایی ایران

3-عضویت در انجمن نظام های بریتانیا

4-عضویت در انجمن  شبکه  بین المللی تحلیل شبکه های اجتماعی 

مقالات

1-  Shafieezadeh, H. & Karamidehkordi, E. (2011). An Introduction to Food Marketing Systems. The First National Conference of System Approach 28-29 December 2011, Shiraz, Iran (in Persian). Research Report Review

2-  Karamidehkordi, E., Mehrdost, Kh. & Jahani, J. (2011). Role of Narcotic Anonymous (NA) Societies and Drop-In Centers in Addiction Reduction (a Case study in the Zanjan City).  The Second National Conference of Social Pathologies, January 2012, Tehran, Iran (in Persian).

3- Mostafavi, S., Pezeshki Rad, Gh. & Karamidehkordi, E. (2011). Integrated Water Resource Management (IWRM) as a Key Factor of Agricultural Development in Iran. The First Conference of Agricultural Development in the North-West Provinces of Iran 9-10 November 2011, Meshkin Shahr, Iran (in Persian).

4-  Yaghobi, A., Pouya, M., & Karamidehkordi, E. (2011). Development of Entrepreneurship in Handicrafts: Cultural Requirements. The First National Conference of Development of Employment and Entrepreneurship in Handicrafts 21-22 November 2011, University of Birjand, Iran (in Persian).

5-  Karamidehkordi, E. & Pouya, M. (2011). Rural residents knowledge regarding Sustainable management of Watersheds: A case study in Shahi Rajee and Yansar Watersheds in the Mazandaran Province. The First Congress of Modern Agricultural Sciences and Technologies 10-12 September 2011, Zanjan University, Iran, pp 82-85 (in Persian).

6-   Karamidehkordi, E., Mehrdost, Kh. & Jahani, J. (2011). Importance of Peoples participation in Natural Resource Conservation (a Case study in TaherAbad Village in the Taham Watershed. The First Congress of Modern Agricultural Sciences and Technologies 10-12 September 2011, Zanjan University, Iran, pp 31-34 (in Persian).

7-  Karamidehkordi, E. & Jahani. J. (2011). Farming Systems Research (FSR): Management Technology in Agricultural Research. The First Congress of Modern Agricultural Sciences and Technologies 10-12 September 2011, Zanjan University, Iran, pp 19-23 (in Persian).

8-   Vedadi, E. & Karamidehkordi, E. (2011). Views of Rangeland Users towards Implementing  Rangeland Management Projects (A Case study in Jafar Abad Village). The First Congress of Modern Agricultural Sciences and Technologies 10-12 September 2011, Zanjan University, Iran, pp 230-233 (in Persian).

9-  Vedadi, E. & Karamidehkordi, E. (2011). Analyzing Vulnerability of Vegetable Farming Rural Households using Mapping and Paired Matrices: A Case Study of the Asad Abad Township. The First Congress of Modern Agricultural Sciences and Technologies 10-12 September 2011, Zanjan University, Iran, pp 51-54 (in Persian).

10- Monavarifard, F., Karamidehkordi, E. & Salehi, L. (2011). Factors influencing Rangeland Degradation Based on Rural Communities Views. The First Congress of Modern Agricultural Sciences and Technologies 10-12 September 2011, Zanjan University, Iran, pp 47-50 (in Persian).

11-  Karamidehkordi, E. & Vedadi, E. (2011). Rural Poverty Reduction using Sustainable Livelihood Approaches. Second National Sustainable Rural Development, 2011, Boali Sina University, Hamedan, Iran (in Persian).

12-  Karamidehkordi, E. & Vedadi, E. (2011). Agricultural Cooperatives and Their role in Sustainable Rural Households Livelihoods. Second National Sustainable Rural Development, 2011, Boali Sina University, Hamedan, Iran (in Persian).

13-  Javani, Kh., Farahani, Hossein & Karamidehkordi, E. (2011). The Performance of External Institutions and Cooperatives on Sustainability of Safaran Production. Second National Sustainable Rural Development, 2011, Boali Sina University, Hamedan, Iran (in Persian).

14- Mostafavi, S., Pezeshki Rad, Gh. & Karamidehkordi, E. (2011). Second National Sustainable Rural Development, 2011, Boali Sina University, Hamedan, Iran (in Persian).

15- Karamidehkordi, E. & Javani, Kh. (2011). Analyzing the relationship and Importance of Food Security and Sustainable Agriculture Development. Second National Sustainable Rural Development, 2011, Boali Sina University, Hamedan, Iran (in Persian).

16-  Mostafavi, S., Pezeshki Rad, Gh. & Karamidehkordi, E. (2011). Factors Influencing Adoption and Development of Moden Irrigation Systems using MCDM. Second National conference of Applied Research in Iranian Water Resources, 2011, Zanjan, Iran (in Persian).

17-  Farahani, Hossein, Karamidehkordi, E. & Javani, Kh. (2010). Economic Status of Safaran Producers. Festival of Green Gold, 2010, South Korasan, Ghaenat, Iran (in Persian).

18-  Karamidehkordi, E. & Garforth, C. (2011). Development of Agricultural Cooperatives in Ethiopia. The 1st International Conference On Cooperative Social, Economic and Cultural Capabilities, 16-17 April 2011, Kish Island, Iran (IRI), Ministry of Cooperatives, pp: 375-401.

19-  Karamidehkordi, E., Vedadi, E., & Safi, Y. (2011). Agricultural Cooperatives and their Impact on in Rural Households Living. The 1st International Conference On Cooperative Social, Economic and Cultural Capabilities, 16-17 April 2011, Kish Island, Iran (IRI), Ministry of Cooperatives.

20-  Karamidehkordi, E., Safi, Y., & Vedadi, E., (2011). The Effects of Cooperatives on the Living Standards of Olive-Growers (Case Study: Agricultural Cooperatives in Tarom City - Zanjan Province). The 1st International Conference On Cooperative Social, Economic and Cultural Capabilities, 16-17 April 2011, Kish Island, Iran (IRI), Ministry of Cooperatives.

21-  KaramiDehkordi, E. (2010). Transition of Agricultural Extension in Iran. First Intercontinental Meeting of the Global Forum for Rural Advisory Services and the 16th Annual Meeting of the Neuchâtel Initiative, Viña del Mar, Chile, 3 -5 November 2010.

22- KaramiDehkordi, E. and Hashemi, A. (2010). Farmers´ Knowledge of Integrated Pest Management: A Case Study in the Zanjan Province in Iran. Innovation and Sustainable Development in Agriculture and Food symposium (ISDA 2010), 28 June - 1 July 2010 - Montpellier, France. Published by hal-00510402, version 1 - 18.

23-  Namdar, R., Pezeshki-Raad, Gh., and KaramiDehkordi, E. (2010). Professional Competencies Needed by Program Evaluation Staff of Iranian Ministry of Agriculture. Journal of International Agricultural and Extension Education, 17 (2): 21-32.

24-  Alibaygi, A., Karamidehkordi, M. and KaramiDehkordi, E. (2011). Effectiveness of Rural ICT Centers: A perspective from west of Iran. Procedia-Computer Science Journal, 3: 1184-1188.

25-  KaramiDehkordi, E. (2010). Challenges Facing Iranian Agriculture and Natural Resource Management in the Twenty-First Century. Human Ecology, 38(2): 295-303.

26-  KaramiDehkordi, E. & Astinfeshan, S. (2010). Rural Women Roles in Sustainable Household Livelihoods and Decision Making. The 3rd Congress on Agricultural and Natural Resources Extension and Education in Iran. 2-3 March 2010, Ferdosi University, Mashhad, Iran, pp 1-14.

27-  KaramiDehkordi, E. (2009). Rural Communities Knowledge and Extension Needs on Soil and Water Conservation Technologies: Implications for the Management of the Esfandoghe Watershed in Kerman Province. 4th Conference on Watershed & Soil and Water Management. 2-3 December 2009, Bahonar University, Kerman, Iran, pp 454-461.

28-  KaramiDehkordi, E., Dehaghi, S., Astinfeshan, S. & Abbasi, L. (2009). Underground Water Use in Iran: Challenges and Opportunities. The National Conference on Consumption Pattern Reforms in Agriculture and Natural resources., 25-26 November 2009, Razi University, Kermanshah, Iran, pp 447-453.

29-  KaramiDehkordi, E. & Karimi, K. (2009). Investigating the Capability of Orchard Use for reducing Overpressure on Rangelands: A Case Study in Ghozlo Village in Zanjan Province of Iran. The National Conference on Consumption Pattern Reforms in Agriculture and Natural resources., 25-26 November 2009, Razi University, Kermanshah, Iran, pp 454-462.

30-  KaramiDehkordi, E. (2009). Local Knowledge and Sustainable Watershed Management: A Case Study in Iran. 15th Annual International Sustainable Development Research Conference "Taking up the Global Challenge", 5-8 July 2009, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands.

31-  KaramiDehkordi, E. (2009). Challenges of Irans agriculture and natural resources in 21st century. 15th Annual International Sustainable Development Research Conference "Taking up the Global Challenge", 5-8 July 2009, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands.

32-  KaramiDehkordi, E. and Farokhi, S. (2009). Sustainable Management of Watersheds and Learning Needs of Rural People: A Case Study in Fash Watershed. First National Sustainable Rural Development Conference, 20 May 2009,Razi University, Kermanshah, Iran.

33-  Alibeigi, Amir Hossein and KaramiDehkordi, E. (2009). Iranian Rural Youth´s Intention to Migrate to Urban Area. Asian and Pacific Migration Journal 18 (2): 303-314.

34-  Alibeigi, A. H., KaramiDehkordi, E., Zarafshani K. (2009). Iranian Rural Youth´s Intention to Migrate to Urban Area. 19th European Seminar on Extension Education (ESEE): Theory and practice of advisory work in a time of turbulences, 15 to 19 September 2009, ADDENDUM, edited by Chiara Paffarini and Fabio Maria Santucci, Domus Pacis, Santa Maria degli Angeli - Assisi (Perugia): Faculty of Agriculture, University of Perugia and INEA - Istituto Nazionale Economia Agraria,. Page 22.

35-  KaramiDehkordi, E. (2008). Rural and Nomadic Households Livelihood Systems and Sustainable Watershed Management: A Case Study in South West of Iran. Proceeding of 14th Annual International Sustainable Development Research Conference, September 21-23, 2008, India Habitat Center, New Delhi, India.

36-  KaramiDehkordi, E. and Garforth, C. (2007). Communication and Information Networks of Social Actors in Natural Resource Management (NRM): A Case Study in Chaharmahal and Bakhtiari Province in Iran. International Network for Social Network Analysis,  Sunbelt XXVII, International Sunbelt Social Network Conference, 8th European Social Network Conference, May 1-6, 2007, Corfu Island, Greece.

37-  KaramiDehkordi, E. and Garforth, C. (2006). Knowledge and Information Sources of Nomadic and Rural Communities in Natural Resource Management. 14th Multi-Disciplinary Iranian Researchers Conference in Europe (IRCE) 9 September 2006, the University of Reading, UK.

38-  KaramiDehkordi, E. and Garforth, C. (2006). Managing Complexity in Complexity: Knowledge and Information Systems in Natural Resource Management. Systemist: the Publication of the UK Systems Society 28 (1): 117-119.

39-  KaramiDehkordi, E. and Garforth, C. (2005). Knowledge and Information Systems in Natural Resource Management, a Case study in Bazoft Watershed in Iran. Proceeding of 17th European Seminar on Extension Education, August 30 - September 3, 2005. Izmir, Turkey: Ege University.

40-  KaramiDehkordi, E. and Garforth, C. (2005). Managing Complexity in Complexity: Knowledge and Information Systems in Natural Resource Management. UK Systems Society International Conference, Managing Complexity: the contributions of Systems Thinking and Practice,  5th - 7th  September, 2005,  St Annes College, the University of Oxford, UK.

41-  KaramiDehkordi, E. and Garforth, C. (2005). Communities´ Livelihood and Complexity in Interventions in Natural Resource Management, A Case study in "Bazoft Watershed" in Iran. 13th Multi-Disciplinary Iranian Researchers Conference in Europe (IRCE) 2 July 2005, the University of Leeds, UK.

42-  Pezeshki-Raad, Gh. and KaramiDehkordi, E. (2006). Linking Agricultural Research with Extension, Iranian Researchers Attitude toward Collaboration with Extension Workers. Journal of Agricultural Science and Technology, 8 (1).

43-  KaramiDehkordi, E (2001). Research, Extension and Farmers Participation. In Symposium of the Research, Extension and Farmers Participation. Deputy of Extension and Farming Systems, Ministry of Agricultural Jahad, Iran.

44-  KaramiDehkordi, E. & Moghadas, Sh. (2001). A Case Study of Shemiranat Group as a NGO in Rural Development. Symposium of Non-Governmental Organizations in Agricultural and Rural Sector. Extension and Farming Systems Deputy, Ministry of Agricultural Jahad, Iran.

45-  KaramiDehkordi, E. (2000). Isfahanian Farmer Groups Activities and Their Impact on Rural life in Ahwaz. Research Journal, Quaterly Journal of The Institute for Humanities and Social Sciences. 1(3), pp: 79-99 (in Persian).

46-  KaramiDehkordi, E., Pezeshkiraad, Gh. R. & Sadighi, H. (2000). Agricultural Researchers Attitude towards Participation with Extension Workers (An Investigation in Chaharmahal and Bakhtiyari, Khuzestan and Isfahan Provinces). Journal of Agricultural Economics and Development. 8  (1), PP: 231-255(in Persian).

47-  KaramiDehkordi, E. (1999).  Impact of Long Term Socio- Economic Policies of Iran in Rural Extension System. Jihad, Monthly Rural Development and Agricultural Extension Journal, 19(222-223): 94-101.

48-  KaramiDehkordi, E. & Chizari M. (1999). Agricultural Extension System in Bangladesh. Jihad, Monthly Rural Development and Agricultural Extension Journal, 18(214-215):13-23.

49-  KaramiDehkordi, E. & Amirani M.H. (10 November 1998). An Orientation to Status of Small Scale Agriculture in Improving Economy Plan of Iran, Part  I. Salam Newspaper, 8 (2158) p.5.

50-  KaramiDehkordi, E. & Amirani M.H. (12 November 1998). An Orientation to Status of Small Scale Agriculture in Improving Economy Plan of Iran, Part II. Salam Newspaper, 8 (2160) p.8.

51-  KaramiDehkordi, E. (1997). Agricultural Education In Rural Public Schools. Jihad, Monthly Rural Development and Agricultural Extension Journal, 17(204-205): 68-76.

52-  KaramiDehkordi, E. (1997). Agricultural Extension System on Agronomy in Iran. Jihad, Monthly Rural Development and Agricultural Extension Journal,17(200-201):60-70.

53-  KaramiDehkordi, E. (1997). Agricultural Extension System on Agronomy in Iran. Jihad, Monthly Rural Development and Agricultural Extension Journal,17(202-203):70-77.

54-  KaramiDehkordi, E. (1997). Effective Control in Agricultural Extension Organization Jihad, Monthly Rural Development and Agricultural Extension Journal. 17 (198-199): 68-76

55-  KaramiDehkordi, E. (1996). Role of Soya in Poultry Nutrition. Quarterly of Livestock and Poultry Nutrition, 18. pp: 20-23

56-    KaramiDehkordi, E. (1998). An Investigation in Extension Specialists and Professionals Views Towards an Appropriate System of Agricultural Extension in Iran. Jihad, Monthly Rural Development and Agricultural Extension Journal, 18(212-213): 108-115.

کتاب ها

1- مدیریت پایدار منابع طبیعی (مدیریت پایدار منابع طبیعی، یک چالش جهانی این قرن)/ناشر: InTech /  اسماعیل کرمی دهکردی/دی 1390 

2-  مشاركت تحقیق،ترویج و كشاورز /انتشارات موسسه توسعه روستایی/اسماعیل كرمی دهكردی /آذر 1380

سخنرانی ها

1- شفیعی زاده، حمید و کرمی دهکردی، اسماعیل (1390)/ درآمدی بر نظامهای بازاریابی مواد غذایی/ نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران، 7-8 دی ماه 1390، دانشگاه شیراز.

2-کرمی دهکردی، مهردوست، خدیجه و جهانی، جلاله (1390)/نقش انجمن معتادان گمنام (NA) و مرکز گذری کاهش آسیب (DIC) در کاهش معضل اعتیاد در جامعه ( مطالعه موردی در شهر زنجان)/ دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران، دی ماه 1390، تهران، انجمن جامعه شناسی ایران.

3- مصطفوی، س.، پزشکی راد، غ. و کرمی دهکردی، ا. (1390)/مدیریت جامع منابع آب (IWRM) اهرم توسعه کشاورزی ایران/اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استان های شمال غرب کشور، 18-19 آبان 1390، مشکین شهر، دانشگاه پیام نور.

4-  یعقوبی، احمد، پویا، مهرداد و کرمی دهکردی، اسماعیل (1390)/ توسعه کارآفرینی صنایع دستی، نیازمند بستر سازی فرهنگی/ اولین همایش ملی توسعه اشتغال و کارآفرینی در صنایع دستی 30 آبان- 1 آذر 1390 ، دانشگاه بیرجند.

5- کرمی دهکردی، اسماعیل و پویا، مهرداد (1390)/ دانش بهره برداران در مدیریت پایدار حوزه های آبخیز: مطالعه موردی در حوزه های آبخیز شهید رجایی و یانسر استان مازندران/ اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، 19-21 شهریورماه 1390. دانشگاه زنجان، ص ص 82-85.

6- کرمی دهکردی، اسماعیل، مهردوست، خدیجه و جهانی، جلاله (1390)/ اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی (مطالعه موردی روستای طاهرآباد زیر حوزه آبخیز تهم)/اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، 19-21 شهریورماه 1390. دانشگاه زنجان، ص ص 31-35.

7-  کرمی دهکردی، اسماعیل و جهانی، جلاله (1390)/ نظامهای پژوهش مزرعه ای (FSR): فناوری مدیریت در پژوهشهای کشاورزی/ اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، 19-21 شهریورماه 1390. دانشگاه زنجان، ص ص 19-23.

8- ودادی، الهام و کرمی دهکردی، اسماعیل (1390)/ طرحهای مرتعداری و دیدگاه بهره برداران نسبت به اجرای این طرحها (مطالعه موردی طرح مرتعداری روستای جعفرآباد)/ اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، 19-21 شهریورماه 1390. دانشگاه زنجان، ص ص 230-233.

9- ودادی، الهام و کرمی دهکردی، اسماعیل (1390)/ تعیین عوامل آسیب پذیری خانوارهای روستایی سبزی و صیفی کار با استفاده از نقشه کشی و ماتریس های زوجی (مطالعه موردی شهرستان اسدآباد)/ اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، 19-21 شهریورماه 1390. دانشگاه زنجان، ص ص 51-54.

10-منوری فرد، فیض الله، صالحی، لاله و کرمی دهکردی، اسماعیل (1390)/ عوامل تخریب مراتع از دیدگاه روستاییان/ اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، 19-21 شهریورماه 1390. دانشگاه زنجان، ص ص 47-50.

11-کرمی دهکردی، اسماعیل و جوانی، خدیجه (1390)/ تحلیلی بر رابطه و اهمیت امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی/ دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، 15-16 تیرماه 1390. دانشگاه بوعلی سینا.

12-کرمی دهکردی، اسماعیل و ودادی، الهام (1390)/ کاهش فقر روستایی با تاکید بر رهیافت های معیشت پایدار/ دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، 15-16 تیرماه 1390. دانشگاه بوعلی سینا.

13-کرمی دهکردی، اسماعیل و ودادی، الهام (1390)/ تعاونیهای کشاورزی و نقش آنها بر معیشت خانوارهای روستایی/دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، 15-16 تیرماه 1390. دانشگاه بوعلی سینا.

14-جوانی، خدیجه، فراهانی، حسین و کرمی دهکردی، اسماعیل (1390)/ عملکرد نهادهای بیرونی با تأکید بر تعاونی بر پایدار ماندن تولید زعفران در دهستان بالاولایت تربت حیدریه/ دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، 15-16 تیرماه 1390. دانشگاه بوعلی سینا.

15-مصطفوی، س.، پزشکی راد، غ. شعبانعلی فمی، ح. و کرمی دهکردی، ا. (1390)/ رویکرد MCDMدر ترویج کشاورزی و توسعه روستایی/ دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، 15-16 تیرماه 1390. دانشگاه بوعلی سینا.

16-مصطفوی، س.، پزشکی راد، غ. و کرمی دهکردی، ا. (1390)/ عوامل موثر بر پذیرش و توسعه سیستم های آبیاری نوین در استان زنجان با رویکرد MCDM/ دومین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی منابع آب ایران، ۲٨ و ۲٩ اردیبهشت ۱۳۹۰ .

17-فراهانی، حسین، کرمی دهکردی، اسماعیل و جوانی، خدیجه (1389)/وضعیت اقتصادی تولید زعفران/ جشنواره طلای سبز. 20 و 21 آبان ماه 1389. خراسان جنوبی- شهرستان قائنات.

18.  كرمی دهكردی، اسماعیل، آستین فشان، ثریا (1388)/نقش زنان روستایی در معیشت پایدار و تصمیم گیری های امور خانوار/سومین كنگره علوم ترویج و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی ایران، 11 و 12 اسفندماه 1388. مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.

19-كرمی دهكردی، اسماعیل (1388)/ دانش و نیازهای ترویجی روستاییان در مورد تکنولوژی های حفاظت از آب و خاک در مدیریت حوزه آبخیز اسفندقه در استان کرمان/ چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت آب و خاک، کرمان 11 و 12 آذرماه 1388، کرمان، دانشکده کشاورزی، دانشگاه باهنر کرمان.

20-كرمی دهكردی، اسماعیل و کریمی، کبری (1388)/ بررسی قابلیت بهره برداری از باغات در کاهش فشار روی مراتع در روستای قوزلو/ همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در كشاورزی و منابع طبیعی،  5-4 آذر ماه 1388، کرمانشاه، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی.

21-كرمی دهكردی، اسماعیل، آستین فشان، ثریا، ده حقی، سمیه و عباسی، لیلا (1388)/ بهره برداری از آب های زیر زمینی در ایران: چالش و فرصت ها/همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در كشاورزی و منابع طبیعی،  5-4 آذر ماه 1388، کرمانشاه، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی.

22-كرمی دهكردی، اسماعیل و فرخی، صفا (1388)/ مدیریت پایدار حوزه های آبخیز و نیازهای یادگیری روستاییان: مطالعه موردی در حوزه آبخیز فش/نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، 30 اردیبهشت ماه1388، کرمانشاه، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی.

23.  كرمی دهكردی، اسماعیل (1387)/ چالش های مهم کشاورزی و منابع طبیعی و رسالت نوین ترویج و آموزشهای کاربردی در مدیریت پایدار این چالش ها/همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی- کاربردی کشاورزی. سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی- مشهد، 3-4 دی ماه 1387.

راهنمایی پروژه  
ترجمه متون علمی

ترجمه بهبود ترویج كشاورزی: راهنمای مرجع- برتون ای. سوان سون، رابرت پی. بنتز و آندرو جی. سوفرانکو/ناشر:معاونت ترویج و نظام بهره برداری/غلامحسین صالح نسب،رضا موحدی واسماعیل كرمی دهكردی/اسفند 1381  

عناوین دروس تدریس شده به تفکیک مقطع

1-مقطع کارشناسی: 

ارتباطات و نوآوری-جامعه شناسی روستایی و عشایری -زبان خارجی تخصصی جغرافیای روستایی-

جنگل و مرتع و مسایل آن در ایران- زبان خارجی تخصصی ترویج و آموزش کشاورزی- آمار و احتمالات

2-مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد :

روش تحقیق در توسعه روستایی- مبانی حفظ، احیا و بهره برداری از منابع طبیعی (مشترک) - توسعه اجتماعی- زبان خارجی تخصصی ترویج و آموزش کشاورزی- تفکر سیستمی/ سیستمهای دینامیکی

3-مقطع تحصیلی دکترا :

روش تحقیق (به صورت مشترک)

رشته /دانشگاه های محل تدریس  
سوابق، برجستگی ها و افتخارات  
کارها و پروژه های تحقیقاتی

1- مجری تحلیل سطح خوانایی نشریه های ترویجی جهت کشاورزان/ مهر 1388  فروردین 1389/کارفرما و محل دسترسی:معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان

2- مجری بررسی عوامل موثر بر ضایعات ناشی از پخت نان در شهر زنجان/ 1388-1389/کارفرما:شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 (زنجان)/محل دسترسی: پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان

3- گرایش کشاورزان نسبت به نظام های بهره برداری در مزارع شهرکرد

4- نظام های بهره برداری گروههای صیفی کار اصفهانی و تاثیر انها بر جامعه روستایی استان خوزستان

5- ارزشیابی نظام ترویج کشاورزی

6- گرایش محققان کشاورزی پیرامون مشارکت با کارکنان ترویج و کشاورزان

7- تاثیر رهبران فنی و محلی در ترویج روستایی ایران

8- مطالعه موردی کارکرد و ساختار گروه غیر دولتی شمیرانات

9- طرح پژوهشی ملی "ارزیابی نیازهای اطلاعاتی بهره برداران روستایی در مورد آبخیزداری در کشور"

10- تاثیر مرتعداران پیشرو در رهیافت ترویج "از کشاورز به کشاورز"

11- بررسی اثربخشی مجله جهاد

12- تحلیل نظام های دانش و اطلاعات کشاورزی ایران

13- تعاونی های کشاورزی در اتیوپی

14- بررسی عوامل موثر بر ضایعات ناشی از پخت نان در شهر زنجان

15- تحلیل سطح خوانایی نشریه های ترویجی جهت کشاورزان

16- تحلیل مشارکت مردم در طرحهای بازسازی مناطق روستایی و راهکارهای ارتقا مشارکت  (در حال اجرا)


٠٨:٠٢ - شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩١    /    شماره : ١٨٥    /    تعداد نمایش : ٣١٩١


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
آخرین اخبار روستایی استان

roostanews.com
 • افتتاح طرح آبخوان داری روستای ذاکر زنجان ()
 • ارائه مشاوره‌های حقوقی در مساجد روستایی زنجان ()
 • ضریب نفوذ گاز طبیعی در روستاهای استان زنجان ۹۱ درصد است ()
 • کشف دام قاچاق در زنجان ()
 • آتش سوزی در مراتع روستای بالاکوه طارم مهار شد ()
 • تگرگ، به محصولات کشاورزی سلطانیه خسارت زد ()
 • ۵۲درصد هدر رفت آب روستای جوقین ایجرود با همیاری مردم رفع شد ()
 • پرداخت 332 میلیارد ریال تسهیلات روستایی در استان زنجان ()
 • ۱۰ خانه ورزش روستایی در طارم فعال است ()
 • پیرمرد ۸۰ ساله توسط پسرش در شهرستان خدابنده به قتل رسید ()
 • شکارچیان کبک در شهرستان ایجرود دستگیر شدند ()
 • آغاز خرید کلزا ()
 • ساختار قامتی بانوان 160 روستای استان زنجان سنجش می شود ()
 • راه روستایی آسفالته زنجان 10درصد بالاتر از میانگین کشوری است ()
 • پرداخت زکات در بیش از 80 درصد از روستاهای استان ()
 • نگاه ویژه به روستاها در پنجمین سفر استاندار زنجان به طارم ()
 • ممنوعیت حمل دام بدون مجوز ()