مهمترین مزایا و قابلیت های سیستم اتوماسیون اداری روستانامه

 • قابلیت تعریف افراد در چارت سازمانی، بدین صورت که هر شخص می تواند در چند جای چارت قرار بگیرد.
 • ساماندهی و بهینه سازی گردش مکاتبات سازمان
 • مشخص نمودن نوعِ ارتباط نامه های مرتبط (عطف، پیرو و بازگشت)
 • تعریف چارت سازمانی در تمامی سطوح
 • امکان رزرو شماره ی نامه
 • امکان تعریف کاربران و تعریف حق دسترسی هریک از آنها
 • قابلیت تعریف چندین دبیرخانه در یک سازمان
 • امکان جستجوی پیشرفته ی نامه ها و دیگر اسناد
 • امکان پیوست اسناد به یک نامه با فرمت دلخواه
 • تنظیم سطح امنیتی برای هریک از مکاتبات
 • امکان استفاده ی کاربران متعدد به طور همزمان از سیستم
 • تعریف و ویرایش کاربران سازمان
 • به حداقل رساندن مکاتبات کاغذی
 • ایجاد روش های صحیح و استاندارد گردش کارها
 • دسترسی سریع به مکاتبات بایگانی شده
 • عدم از بین رفتن پرونده به دلیل انتقال های مکرر
 • گردش سریع اسناد و دسترسی آسان به اطلاعات جهت ایجاد سازمانی چابک و پاسخگو
 • امکان ساخت فرمهای متناسب با نیازهای سازمان
 • امکان اشتراک پرونده و نامه با دیگر کاربران
 • ارزیابی و افزایش کارایی کارکنان
 • امکان جستجو و دسترسی سریع به اطلاعات نامه های ارسالی، دریافتی و مشخصات هر نامه
 • تعریف قالب شماره نگاری برای هر دبیرخانه
 • هدایت خودکار پرونده بین واحدهای مختلف یک سازمان با توجه به وضعیت پرونده
 • امکان مدیریت مکاتبات
 • افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی به مراجعان
 • جلوگیری از مفقود شدن پرونده و اسناد آن
 • بی نیازی به مراجعه ی حضوری برای ارائه ی نامه و پی گیری
 • امکان نمایش اطلاعات نامه براساس صادره، وارده و...