سرویس روستانامه وب سایت شبکه روستایی ایران

آدرسهای دسترسی به سایت:
WWW.ROOSTANET.IR
WWW.ROOSTANET.NET

پست الکترونیکی:

INFO@ROOSTANET.NET
 INFO@ROOSTANET.IR


آدرس پستی:
تهران - اتوبان ستاری - بلوار فردوس - خیابان ابراهیمی جنوبی - کوچه 12 - پلاک 6
  بنیاد خیریه خواجه نصیر طوسی

تلفن تماس :44000406 - 44954001
نمابر : 44056848