يکشنبه ٠٣ شهريور ١٣٩٨
اصول و مبانی بهداشت روستایی
از مجموعه کتاب های سبز دهیاری ها
قیمت : 23,000 ریال
فضای سبز روستایی
از مجموعه کتاب های سبز دهیاری ها
قیمت : 21,000 ریال
اصول حسابداری و بودجه بندی
از مجموعه کتاب های سبز دهیاری ها
قیمت : 16,000 ریال
استعلامات حقوقی
مجموعه نظریات مشورتی حقوقی مرتبط با دهیاری ها و شوراها
قیمت : 25,000 ریال
منابع مالی و درآمدی دهیاری ها
از مجموعه کتاب های سبز دهیاری ها
قیمت : 20,000 ریال
سایت های مرتبط
ffddf
ffddf
نهاده های کشاورزی
اوقات شرعی روستاها
---
 © roostanet.ir. All rights reserved.