صفحه اصلی >  امکانات و خدمات  > با استان ها > استان خراسان جنوبی 
يکشنبه ٠٣ شهريور ١٣٩٨
  
مرکز:
بیرجند
مساحت:
95388 کیلومترمربع
جمعیت 1385:
636420
جمعیت 1390:
662534 
جمعیت 1395:
768898
جمعیت روستایی 1395:
315070
تعداد شهرستان ها:
11
تعداد بخش ها:
25
تعداد شهر:
28
تعداد دهستان ها:
61
تعداد روستاهای دارای جمعیت:
1781
تعداد روستاهای فاقد جمعیت:
1779

 

     
 

 

آخرین اخبار روستایی استان

roostanews.com
 • آغاز فعالیت کتابخانه سیار روستایی در دستگردان طبس ()
 • ویزیت سادات روستای سیوجان شهرستان خوسف ()
 • فعالیت گروه جهادی میثاق جوانان در روستای گلوباغ بخش درح ()
 • اجرای طرح گردشگری روستای بیهود شهرستان قاین ()
 • بهره مندی ۱۱۲۴ روستای کشور تا پایان سال از آب آشامیدنی سالم ()
 • راه اندازی آزمایشی فرستنده دیجیتال روستای تیگاب قاین ()
 • اختصاص ۴۰۰میلیارد تومان برای تأمین آب روستایی ()
 • بهره مندی ۷۵روستای خراسان جنوبی از نعمت گاز ()
 • استقرار گروه جهادی در روستای عباس آباد دشت شهرستان قاین ()
 • آتش سوزی در 8 هکتار از مزارع و باغ های روستای افغو بخش اسلامیه ()
 • اجرای مرحله دوم طرح واگذاری اینترنت پرسرعت روستایی در خوسف ()
 • بررسی پرونده های ثبت ملی دو روستای صنایع دستی ()
 • موتورسوار ۷۶ ساله در راه روستایی جان باخت ()
 • ثبت وقف در روستای کلاته عرب خوسف ()
 • برند سازی و بازار یابی تولیدات روستایی ()
 • آموزش مهارت های رایانه ای و حوله بافی به روستائیان ()
 • آبرسانی به 4 روستا از محل برگشت حقوق دولتی معادن ()