صفحه اصلی >  امکانات و خدمات  > با استان ها > استان مرکزی 
جمعه ٣٠ فروردين ١٣٩٨
  
مرکز:
اراک
مساحت:
29128 کیلومترمربع
جمعیت 1385:
1351257
جمعیت 1390:
1413959
جمعیت 1395:
1429475
جمعیت روستایی 1395:
329690
تعداد شهرستان ها:
12
تعداد بخش ها:
23
تعداد شهر:
33
تعداد دهستان ها:
66
تعداد روستاهای دارای جمعیت:
1166
تعداد روستاهای فاقد جمعیت:
438

 

     
 

 

آخرین اخبار روستایی استان

roostanews.com
 • واکسیناسیون دام ها در استان مرکزی 65 درصد افزایش یافت ()
 • توزیع اقلام مورد نیاز بین روستائیان آسیب دیده از سیل تفرش ()
 • ایجاد اشتغال روستایی در استان مرکزی ()
 • 50 هزار نفر در جام نوروزی روستایی استان مرکزی شرکت کردند ()
 • اشتغال زایی روستایی با تسهیلات بانک کشاورزی ()
 • ریزش کوه جاده 2 روستای نوبران را مسدود کرد ()
 • انسداد مسیر و قطع برق روستای یاری آباد نوبران رفع شد ()
 • مردی 47 ساله در بند انحرافی روستای مانیزان خنداب غرق شد ()
 • سه واحد مسکونی روستایی در خنداب استان مرکزی تخریب شد ()
 • سه واحد مسکونی روستایی در خنداب تخریب شد ()
 • هزاوه روستای هدف گردشگری ()
 • مسابقات ورزشی جام نوروزی روستایی در استان مرکزی آغاز شد ()
 • اقدامات موثر برای تامین آب پایدار در روستاهای اراک انجام شد ()
 • تامین آب پایدار روستایی شهرستان اراک ()
 • 53 خانه ورزش روستایی در استان مرکزی تجهیز شد ()
 • جام نوروزی روستایی استان مرکزی ()
 • راه های روستایی استان مرکزی با همکاری دهیاری ها بازگشایی شد ()