صفحه اصلي > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان خراسان رضوی 
دوشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٦

لیست دفاتر ICT روستایی استان خراسان رضوی

ردیف

کد دفتر

شهر

روستا

نام مسئول

تلفن

آدرس

1

44001

بجستان

آهنگ

رضا منصوری آهنگ

9153751804

بجستان- روستای آهنگ

2

44002

سرخس

یاز تپه

گل اندام چشک

9155574358

سرخس- روستای یاز تپه

3

44003

گناباد

روشناوند

حمید غلامی روشناوند

9159342383

گناباد- روستای روشناوند

4

44004

گناباد

ریاب

حسن شاهدوست فرد

9157271105

گناباد- روستای ریاب

5

44005

گناباد

حاجی آباد

روح ا... هاشم زاده

9151372862

گناباد- روستای حاجی آباد

6

44006

گناباد

نوده پشنگ

مهدی کاظمی نوده پشنگ

9159343822

گناباد- روستای نوده پشنگ

7

44007

گناباد

گیسور

احمدرضا ره بین

9153359959

گناباد- روستای گیسور

8

44008

بردسکن

شهرآباد

حسین صحرایی

9153337927

بردسکن- روستای شهرآباد

9

44009

بردسکن

درونه

محمود زاهدی

9151339597

بردسکن- روستای درونه

10

44010

بردسکن

شفیع آباد

علی عشرتی

9153332569

بردسکن- روستای شفیع آباد

11

44011

بردسکن

علی آبادکشمر

مهدی رحمانی

9153327340

بردسکن- روستای علی آبادکشمر

12

44012

بردسکن

کوشه

رضا اسماعیل نیا

9153331914

بردسکن- روستای کوشه

13

44013

بجستان

زین آباد

حسن حسینی

9155335288

بجستان- روستای زین آباد

14

44014

سرخس

سنگر

پرویز شیبک

9159030570

سرخس- روستای سنگر

15

44015

کاشمر

کسرینه

محسن زارع زاده

9155321590

کاشمر- روستای کسرینه

16

44016

تایباد

قلعه نو علیا

حسن صفری چهارطاقی

9159187371

تایباد- باخرز- دهستان قلعه نو علیا

17

44017

کاشمر

کوهسرخ اوندر

احمد رضائی اوندری

9159703880

کاشمر- کوهسرخ اوندر

18

44018

کاشمر

ایور

ابراهیم محمدیان ایوری

9151362738

کاشمر- کوهسرخ- روستای ایور

19

44019

فیض آباد

میاندهی

محمدرضا حقیقی

9153329099

فیض آباد- روستای میاندهی

20

44020

کاشمر

طرق

مرضیه ملائی طرقی

9157115790

کاشمر- روستای طرق

21

44021

بجستان

فخرآباد

احمد نوروزی مقدم

9153759337

بجستان- دهستان روستای فخرآباد

22

44022

بجستان

جزین

ابراهیم یزدانی

9153751625

بجستان- روستای جزین

23

44023

کاشمر

تربقان

محمدقناد ترشیز

9151338458

کاشمر- روستای تربقان

24

44024

سرخس

کندکلی

محسن لشکری

9155589101

سرخس- روستای کندکلی

25

44025

سرخس

کچولی

علیرضا دانائی

9159070274

سرخس- روستای کچولی

26

44026

کاشمر

عارف آباد

هادی شیخ عارفی

9155313710

کاشمر- روستای عارف آباد

27

44027

تایباد

شهر باخرز

خدیجه پرنیانی

9153287924

تایباد- شهر باخرز

28

44028

کاشمر

فرح آباد(قلعه بالا)

رضا غلامی

9151302326

کاشمر- روستای فرح آباد(قلعه بالا)

29

44029

کاشمر

فرگ

عباس منفرد

9151302215

کاشمر- روستای فرگ

30

44030

کاشمر

مکی

حسن زراعتکار مکی

9159330967

کاشمر- بخش کوهسرخ- روستای مکی

31

44031

تایباد

کرات

علیرضا قویدل

9159283774

تایباد- روستای کرات

32

44032

تایباد

جوزقان

عبدالظاهر یحیایی

9153284082

تایباد- روستای جوزقان

33

44033

تایباد

ارزنه

علی اصغر صاحبدل

9153280545

تایباد- روستای ارزنه

34

44034

تایباد

کردیان

غلامرضا باذوق

9151270161

تایباد- روستای کردیان

35

44035

تایباد

اسدآباد دربند

علی جهانی بهلولی

9158281638

تایباد- روستای اسدآباد دربند

36

44036

تایباد

پشته

وهاب احسانی

9159283614

تایباد- روستای پشته

37

44037

تایباد

پل بند

عیسی راستگو

9158288824

تایباد- روستای پل بند

38

44038

تایباد

کاریز

غلام حسن درمحمدی

9365360016

تایباد- روستای کاریز

39

44039

تایباد

خیرآباد

حمید معرفتی

9159282212

تایباد- روستای خیرآباد

40

44040

تایباد

فرمان آباد

رقیه بابائی

9157381926

تایباد- روستای فرمان آباد

41

44041

مشهد

انداد

جواد امیری مقدم

9155570182

مشهد- بخش مرکزی- دهستان درزاب- روستای انداد

42

44042

تایباد

همت آباد

مریم رشتخواری

9159295064

تایباد- روستای همت آباد

43

44043

مشهد

تپه سلام

ابوالقاسم زاهد مقدم

9151103381

مشهد-روستای تپه سلام

44

44044

فیض آباد

مهنه

زین العابدین حیدربیگی

9153339948

فیض آباد- روستای مهنه

45

44045

گناباد

سنو

حسین تقوی

9153758158

گناباد- روستای سنو

46

44046

مه ولات

شادمهر

ابراهیم یوسفی شادمهر

9151333308

مه ولات- روستای شادمهر

47

44047

مه ولات

ازغند

حسن باقری مقدم ازغندی

9159331324

مه ولات- روستای ازغند

48

44048

فیض آباد

علی آباد علیا

محمود محمدی بایزدی

9153336472

فیض آباد- مه ولات- روستای علی آباد علیا

49

44049

مه ولات

زرمهر

حسین رجبی

9153338096

مه ولات -روستای زرمهر

50

44050

فیض آباد

حسن آباد

محمد هوشمند مقدم

9157105020

فیض آباد- روستای حسن آباد

51

44052

گناباد

کلات

مهدی آبخفته

9159364209

گناباد- روستای کلات

52

44053

مشهد

دوست آباد

مسعود میرشاهی

9151026472

مشهد-جاده قدیم قوچان- روستای دوست آباد

53

44054

سرخس

گنبدلی

راحله گل رو

9159071813

سرخس- روستای گنبدلی

54

44055

خلیل آباد

کندر

کاظم نعیمی فر

9151305464

خلیل آباد- روستای کندر

55

44056

رشتخوار

فتح آباد

جواد آزاد

9155318245

رشتخوار- روستای فتح آباد

56

44057

درگز

یکه باغ

تیمور قارن پور

0582-5695333

درگز- روستای یکه باغ

57

44058

رشتخوار

فراموشیان

اعظم بخشی

9153339855

رشتخوار- عباس آباد- روستای فراموشیان

58

44059

رشتخوار

جنت آباد

محمدحسین اسماعیلی

9155319235

رشتخوار- روستای جنت آباد

59

44060

رشتخوار

محمدآباد آستانه

حسن آهنگر

9151332385

رشتخوار- روستای محمدآباد آستانه

60

44061

فیض آباد

دوغ آباد

حسین محمدپور

9159179240

مه ولات-فیض آباد-روستای دوغ آباد

61

44062

رشتخوار

احمدآباد آستانه

فاطمه نورمحمدی

9159305507

رشتخوار- روستای احمدآباد آستانه

62

44063

خلیل آباد

نقاب

حسین غلام زاده

9151337375

خلیل آباد-روستای نقاب

63

44064

درگز

قازان بیگ

احمد صفدری

9159807001

درگز- روستای قازان بیگ

64

44065

خلیل آباد

جابوز

محسن افتخاری

9155325188

خلیل آباد- روستای جابوز

65

44066

فیض آباد

عالی

حبیب هوشمند

9153337807

مه ولات-فیض آباد-روستای عالی

66

44067

تایباد

کافچ

نعمت اله دائمی کردیانی

9151270120

تایباد- باخرز- روستای کافچ

67

44068

نیشابور

برزنون

محمدرضا برزنونی

9159202261

نیشابور- روستای برزنون

68

44069

خواف

چاه زول

علیرضا یوسفی

9159198763

خواف- روستای چاه زول

69

44070

خواف

بنیاباد

غلامرضا حسین بهلولی

9159636717

خواف- روستای بنیاباد

70

44071

درگز

برج قلعه

عباسعلی حسنی

9153812384

درگز- نوخندان- روستای برج قلعه

71

44072

درگز

محمدتقی بیک

زرین تاج پور نوروزی

9158021742

درگز- روستای محمدتقی بیک

72

44073

درگز

چاپش لو

بهروز صبری رزم

9159810024

درگز- بخش چاپش لو

73

44074

درگز

شیلیگان

آذر وظیفه خواه

9158817875

درگز- روستای شیلیگان

74

44075

فریمان

فرهادگرد

مرتضی شهناز

9153122578

فریمان- روستای فرهادگرد

75

44076

مشهد

شهرک صنعتی جاده کلات

یوسفعلی جمالی

9153179170

مشهد-شهرک صنعتی جاده کلات

76

44077

فریمان

قلندرآباد

مهدی زنگنه قاسم آبادی

9155590075

فریمان- روستای قلندرآباد

77

44078

فریمان

قلعه نو

علیرضا زنگنه اسدی

9153238098

فریمان- روستای قلعه نو

78

44080

مشهد

حسین آباد قرقی

محسن ضیائی

9155040648

مشهد- بخش تبادکان- روستای حسین آباد قرقی

79

44081

رشتخوار

مهدی آباد

حسین رسولی

9151362650

رشتخوار- روستای مهدی آباد

80

44082

مشهد

جاده کلات

بهروز دوست علی

9153019081

مشهد- جاده کلات

81

44083

سبزوار

رامشین

حسین کاشکی

9159706919

سبزوار- روستای رامشین

82

44085

سبزوار

حارث آباد

رضا پورفخرایی

9105100127

سبزوار- روستای حارث آباد

83

44086

سبزوار

مشکان

سیدابراهیم مشکانی

9158214819

سبزوار- بخش خوشاب- روستای مشکان

84

44087

تربت حیدریه

فدرد

علی اکبر فدردی اوریانی

9151361073

تربت حیدریه- بخش مرکزی- روستای فدرد

85

44088

نیشابور

بشرآباد

ولی ا... غلامی

9355564554

نیشابور- روستای بشرآباد

86

44089

نیشابور

همت آباد زمانی

محمود زمانی

9155516508

نیشابور- روستای همت آباد زمانی

87

44090

نیشابور

اسحق آباد

نصراله قهاری

9151500036

نیشابور- روستای اسحق آباد

88

44091

سبزوار

حکم آباد

محمد حکم آبادی

9159706509

سبزوار- جوین- بخش اتاملک- روستای حکم آباد

89

44093

تربت حیدریه

صنوبر

جعفر نیکوکردار

9151334488

تربت حیدریه- روستای صنوبر

90

44094

نیشابور

بوژمهران

ذبیح اله غفوری فرد

9159190551

نیشابور- روستای بوژمهران

91

44095

نیشابور

اردوغش

علی اکبر ایروانی

9151536516

نیشابور- بخش زبرخان- روستای اردوغش

92

44096

سبزوار

روشن آباد و قلعه میدان

عالیه روحی

9151704959

سبزوار- بخش ششتمد-روستای روشن آباد و قلعه میدان

93

44097

سبزوار

مزینان

ابراهیم تاج مزینانی

9151739706

سبزوار- بخش داورزن- روستای مزینان

94

44098

فریمان

احمدآباد

عباسعلی کاظم آبادی

9159070628

فریمان- روستای احمدآباد

95

44099

نیشابور

قطن آباد

حسن پیرانی

9157124178

نیشابور- روستای قطن آباد

96

44100

سبزوار

آزادولد

هادی رضازاده

9155729092

سبزوار- جغتای- بخش هلالی- روستای آزادولد

97

44101

سبزوار

نامن

علی اوسط نامنی

9159713952

سبزوار- روستای نامن

98

44103

خواف

نشتیفان

عبدالکریم بی مثال

9155318599

خواف-شهر نشتیفان

99

44104

مشهد

دهرود

رحیم رحیم زاده گل ختمی

9155192619

مشهد-جاده سیمان- روستای دهرود

100

44105

قوچان

علی آباد

علی خسروی علی آباد

9151804417

قوچان- روستای علی آباد

101

44106

قوچان

داورلی

قربان کلیمی داورلی

9155818501

قوچان- روستای داورلی

102

44107

خواف

سده

اکبر فنائی سناجردی

9151362852

خواف- روستای سده

103

44108

تربت حیدریه

بوری آباد

اعظم نادرپناهی

9151303881

تربت حیدریه- روستای بوری آباد

104

44109

قوچان

آلماجق

براتعلی موفق آلماجقی

9153815486

قوچان- روستای آلماجق

105

44110

قوچان

آبگرگ

علیرضا زراعتکار

9151804705

قوچان- روستای آبگرگ

106

44111

خواف

چمن آباد

محمدرضا ریحانی

9155021731

خواف- روستای چمن آباد

107

44112

خواف

برآباد

محمدرضا قلی زاده

9157103206

خواف- روستای برآباد

108

44113

قوچان

باجگیران

امین گل محمدی فرخانی

9158121966

قوچان- روستای باجگیران

109

44114

قوچان

مزرج

یوسف رحیم مزرجی

9153824491

قوچان- روستای مزرج

110

44115

تربت حیدریه

چخماق

محمدحسن درخشنده مروج

9158130611

تربت حیدریه- زاوه- بخش سلیمان- روستای چخماق

111

44116

قوچان

داغیان

مهدی دارابی

9159818313

قوچان- روستای داغیان

112

44117

قوچان

امامقلی

رحمان رسولی

9158815515

قوچان- روستای امامقلی

113

44118

سبزوار

انداده

موسی الرضا هدایت زاده

91587223042

سبزوار- جوین- بخش مرکزی- روستای انداده

114

44119

سبزوار

برغمد

علی اصغر اصغرنیا

9155710624

سبزوار- روستای برغمد

115

44120

سبزوار

شم آباد

علی اکبر شم آبادی

9153710758

سبزوار- روستای شم آباد

116

44122

تربت جام

خیرآباد بالاجام

محمدحسن رنجبر شورستانی

9159284436

تربت جام- روستای خیرآباد بالاجام

117

44123

سبزوار

قزلقارشی

علی اصغر سردارآبادی

9153713455

سبزوار- جوین- قزلقارشی

118

44124

فیض آباد

خیرآباد

سیدجواد ابوترابی

9157105088

مه ولات-فیض آباد-رروستای خیرآباد

119

44125

سبزوار

جبله

ربابه جبله

9159704602

سبزوار- جغتای- روستای جبله

120

44126

نیشابور

بطو

علیرضا مروی

9151506895

نیشابور-بخش تعاون پور-روستای بطو

121

44127

نیشابور

همت آباد شهر کهنه

علی توزندجانی

9151500579

نیشابور- بخش تعاون پور- روستای همت آباد شهر کهنه

122

44128

نیشابور

قلعه یزدان

رضا نوروزی پور

9159197765

نیشابور- بخش تعاون پور- روستای قلعه یزدان

123

44129

سبزوار

افچنگ

حبیب ثرومند

9155100901

سبزوار- روستای افچنگ

124

44130

سبزوار

ملوند

علاءالدین ملوندی

9159743164

سبزوار- روداب روستای ملوند

125

44131

سبزوار

باغجر

اکبر رئوفی نیا

9155713710

سبزوار- روستای باغجر

126

44132

سبزوار

طبس

حسین طبرسی

9153715114

سبزوار- روستای طبس

127

44133

سبزوار

نوده انقلاب

عزت طبرسی

9366133295

سبزوار- روستای نوده انقلاب

128

44134

تربت جام

اسماعیل آباد گرجی

سیف اله عبدالصمدی

9158283454

تربت جام- روستای اسماعیل آباد گرجی

129

44135

فریمان

کارخانه قند

کبری فامیلی

9151571317

فریمان- کارخانه قند

130

44136

تربت جام

احمدآباد صولت

عبدالرسول مولوی

9151280444

تربت جام- روستای احمدآباد صولت

131

44137

تربت جام

بنی تاک

سلیمه رسولی زاده

9158291274

تربت جام- روستای بنی تاک

132

44138

تربت جام

سمیع آباد

حبیب اله رسولی

9159284456

تربت جام- بخش پایین جام- روستای سمیع آباد

133

44139

تربت جام

کاریز کهندل

عبداله شعیب زاده

9151000792

تربت جام- صالح آباد- روستای کاریز کهندل

134

44140

مشهد

فارمد

حسین صفری فرمدی

9153118009

مشهد- جاده سیمان- مرکز فارمد

135

44141

تربت جام

گوش لاغر

علیرضا اختری

9153282965

تربت جام- صالح آباد- روستای گوش لاغر

136

44142

سبزوار

فراشیان

محمدرضا نرقانی

9153712880

سبزوار- جغتای- بخش هلالی- روستای فراشیان

137

44143

سبزوار

ریواده -عبدل آباد

علی اصغر کیوانلو

9151739182

سبزوار- جغتای- بخش هلالی- ریواده

138

44144

تربت جام

نعتو

مرتضی روانبخش

9153281521

تربت جام- صالح آباد- روستای نعتو

139

44145

سبزوار

عزیزآباد

صفرعلی وطن خواه

9159709373

سبزوار- بخش ششتمد- روستای عزیزآباد

140

44146

سبزوار

کیدوز

علی مرادی

9158720037

سبزوار- روستای کیدوز

141

44147

سبزوار

جلین

محمد جلینی

9158574603

سبزوار- بخش مرکزی- روستای جلین

142

44148

نیشابور

آقابزرگ

رجبعلی بلوچی

9151542951

نیشابور- بخش زبرخان- روستای آقابزرگ

143

44149

تربت حیدریه

سفی آباد

محمدرضا جهانشیری

9153323357

تربت حیدریه- روستای سفی آباد

144

44150

تربت جام

نیل شهر

گل محمدنکوئی نصرآبادی

9151281002

تربت جام- روستای نیل شهر

145

44151

مشهد

جیم آباد

پرویز غفاری

9155573531

مشهد- روستای جیم آباد

146

44152

خواف

چاه گچی

مجتبی رضایی

9159308314

خواف- روستای چاه گچی

147

44153

تربت حیدریه

سربالا

مسلم حسینی

9159310892

تربت حیدریه- جلگه رخ- روستای سربالا

148

44154

چناران

اخلمد علیا

کلثوم نیکو

9153823424

چناران- روستای اخلمد علیا

149

44155

فریمان

احمداباد سرجام

فاطمه مجرد

9159070628

فریمان -روستای احمداباد سرجام

150

44156

تربت حیدریه

حصار

علی شجاعی

9153328201

تربت حیدریه- بخش بایگ- روستای حصار

151

44157

تربت حیدریه

نسر

ملیحه سیدمحمدخانی

91532222090

تربت حیدریه- جلگه رخ- روستای نسر

152

44158

سبزوار

شامگان

محمدرضا آبروزن

9367639107

سبزوار- بخش ششتمد- روستای شامگان

153

44159

تربت حیدریه

کاریزک ناگهانی

محمدرضا شجیعی

9159276616

تربت حیدریه- روستای کاریزک ناگهانی

154

44160

تربت حیدریه

بخش بای

عبداله سلمانی

9159310020

تربت حیدریه- بخش بای

155

44161

تربت حیدریه

سرهنگ

احمد بخشی

9155310319

تربت حیدریه- روستای سرهنگ

156

44162

تربت حیدریه

سلطان آباد

مصطفی بهروزی

9153310992

تربت حیدریه- بخش رخ- روستای سلطان آباد

157

44163

چناران

رادکان

علی مسعودی

9155159420

چناران- روستای رادکان

158

44164

چناران

سلوگرد

حسن فرزانه

9153824059

چناران- روستای سلوگرد و محسن آباد- شرکت ارتباطات شرق

159

44165

تربت حیدریه

شهر کدکن

سیداسماعیل عادل

9151300564

تربت حیدریه  شهر کدکن

160

44166

چناران

گلمکان

قاسم رحمانی

9155220356

چناران  روستای گلمکان

161

44167

تربت حیدریه

قلعه آقاحسن

کریم اسداله زاده

9153316640

تربت حیدریه  زاوه  روستای قلعه آقاحسن

162

44168

تربت حیدریه

ده پایین

علی اکبر بهزادپور

9151304453

تربت حیدریه  روستای ده پایین

163

44169

نیشابور

فوشنجان

ابوالفضل آستان

0551-2413333

نیشابور  روستای فوشنجان

164

44170

سبزوار

سدخرو

ابراهیم رحیمی زاد

9105100459

سبزوار- روستای سدخرو

165

44171

سبزوار

شهرستانک

علیرضا کیوانلو

9151739552

سبزوار- جغتای- روستای شهرستانک

166

44172

مشهد

ناظریه

علی اکبر

9151252216

مشهد- روستای ناظریه

167

44173

رشتخوار

شعبه

محمدرضا آبیاری

9151308553

رشتخوار- روستای شعبه

168

44174

کلات نادری

شهر زاوین

حمیده اسلامی مقدم

9151031990

کلات نادری- شهر زاوین

169

44176

کلات نادری

لائین نو

مهدی صداقتیان

9155577889

کلات نادری- لائین نو

170

44177

رشتخوار

باسفر

رمضانعلی زرین نژاد

9159314711

رشتخوار- روستای باسفر

171

44178

مشهد

رباط سفید

مرضیه علی میرزائی

9373415067

مشهد- رباط سفید

172

44179

بجستان

شهر یونسی

حسین چوپانی

0533-6243232

بجستان- شهر یونسی

173

44180

خواف

ولی آباد

محمدابراهیم زارع ولی آباد

9159188832

خواف- دهستان چمن آباد- روستای ولی آباد

174

44181

بجستان

شهر مرندیز

علی فرهی مرندی

0533-6283349

بجستان- شهر مرندیز

175

44182

تربت جام

محمودآباد سفلی

محمدحسن آقامحمدی

9151262718

تربت جام- روستای محمودآباد سفلی

176

44183

مشهد

کال زرکش

رضا قربانی مقدم

9155137087

مشهد- کال زرکش

177

44184

خلیل آباد

مهدی اباد

مهدی نجفی

9151365172

خلیل آباد- روستای مهدی آباد

178

44185

خلیل آباد

جعفرآباد

علی اصغر هوشی فخرآباد

0532-7833200

خلیل آباد-روستای جعفرآباد

179

44186

خلیل آباد

سعدالدین

معصومه پورمند

9155314037

خلیل آباد- روستای سعدالدین

180

44187

فیض آباد

همت آباد

محمد محولاتی

0532-6863333

مه ولات-فیض آباد-روستای همت آباد

181

44188

فیض آباد

جنت آباد

رضا چهلسری

0532-6933232

مه ولات-فیض آباد-روستای جنت آباد

182

44189

فیض آباد

عبدل آباد

مهدی حداد

0532-6773333

مه ولات-فیض آباد-روستای عبدل آباد

183

44190

فیض آباد

خوشدره

موسی صداقت

0532-6923333

مه ولات-فیض آباد-روستای خوشدره

184

44191

فیض آباد

احمدآباد

اسماعیل بینوا

0532-6813332

مه ولات-فیض آباد-روستای احمدآباد

185

44192

گناباد

دلوئی

عصمت اهوئی

9155331726

گناباد- روستای دلوئی

186

44193

فیض آباد

شمس آباد

حسین عباس زاده

0532-6913333

مه ولات-فیض آباد-روستای شمس آباد

187

44194

کاشمر

نای

فاطمه غلامی احمدی

0532-8493200

کاشمر- روستای نای

188

44195

تربت حیدریه

فهندر

محمد سلطان زاده فهندری

0532-2414455

تربت حیدریه- روستای فهندر

189

44196

گناباد

بیلند

الهام روحانی

0532-7288000

گناباد-روستای بیلند

190

44197

تربت حیدریه

اسدآباد

زهرا میرزائی منزل آبادی

0532-3343333

تربت حیدریه-روستای اسدآباد

191

44198

سبزوار

یام

جعفر ایمانی عطائی

9155716765

سبزوار- روستای یام

192

44199

تربت حیدریه

رود معجن

اصغر کوهجانی

9105020556

تربت حیدریه- روستای رود معجن

193

44200

کاشمر

تولا

مجتبی مراد زاده

9158026224

کاشمر- کوهسرخ- روستای تولا

194

44201

گناباد

دیسفان

مرتضی احمدنژاد

0533-7413333

گناباد- روستای دیسفان

195

44203

گناباد

خانیک

زهره آتش افروز

9153758176

گناباد- خانیک

196

44204

گناباد

زیبد

رقیه حمزه پور زیبد

9158362415

گناباد- روستای زیبد

197

44205

گناباد

رهن

صغری رایگان

0533-7483333

گناباد- روستای رهن

198

44206

کاشمر

دهیان

زینب اسمعیل نژاد

8933333

کاشمر- روستای دهیان

199

44207

کاشمر

کوشه

اکرم چوبدار مکی

8953200

کاشمر- روستای کوشه

200

44208

کاشمر

نامق

معصومه خاکسار نامقی

8893200

کاشمر- روستای نامق

201

44209

کاشمر

عشرت آباد

نجمه محمدی مهر ابادی

9159306945

کاشمر- روستای عشرت آباد

202

44210

کاشمر

تنورچه

هادی کاظمی تنورچه

8923200

کاشمر- روستای تنورچه

203

44211

کاشمر

قوژد

محمدجواد جوان ریگی

9158326002

کاشمر- روستای قوژد- بلوار دانش 3

204

44213

گناباد

روچی

حسین هاتفی

9157271013

گناباد- روستای روچی

205

44214

گناباد

زیر جان

محمد سپاهی

0533-7553232

گناباد- روستای زیرجان

206

44216

گناباد

سقی

مهدی عباسیان

9153771047

گناباد- روستای سقی

207

44217

کاشمر

قراچه

محمدرضا راعی

9159034540

کاشمر- کوهسرخ- روستای قراچه

208

44218

گناباد

نوده

علی میرمحرابی

0533-7513232

گناباد- روستای نوده میرمحراب

209

44219

گناباد

رحمت آباد

حسن برات زاده

9158360206

گناباد- روستای رحمت آباد

210

44220

کاشمر

رزق آباد

قاسم مصطفی زاده

9158994892

کاشمر- روستای رزق آباد

211

44221

کاشمر

کریز

فاطمه قربانی

0532-8913200

کاشمر- روستای کریز

212

44222

تربت حیدریه

یک لنگه

حسن قربان زاده حصار جلال

9151047974

تربت حیدریه-روستای یک لنگه

213

44223

گناباد

بیمرغ

ابوذر فرزانه

9155337488

گناباد- روستای بیمرغ

214

44224

گناباد

فوذنجان

منیره محرابی

0533-7523333

گناباد- روستای فوذنجان

215

44225

کلات نادری

قلعه نو

فاطمه اسلامی

9159969658

کلات نادری- بخش زاوین- روستای قلعه نو

216

44226

قوچان

شهرکهنه

حسنعلی وقاری علی آبادی

0581-2523202

قوچان- روستای شهرکهنه

217

44228

گناباد

قوژد

محمد تفضلی

0533-7453333

گناباد- روستای قوژد

218

44229

خلیل آباد

همتخانه

علیرضا عامری

9105020572

خلیل آباد-روستای همتخانه

219

44230

خلیل آباد

ارغا

رضا صفرزاده

9155329050

خلیل آباد-روستای ارغا

220

44231

خلیل آباد

تکمار

فریدون نادری

9153322871

خلیل آباد-روستای تکمار

221

44232

خلیل آباد

دهنو

زهرا کرامتی

0532-7725554

خلیل آباد-روستای دهنو

222

44233

خلیل آباد

کاریزک

محمدرضا نصرتی

9159304459

خلیل آباد-روستای کاریزک

223

44234

بجستان

ثوق

حجت آراسته

9153752088

بجستان- روستای نوق

224

44235

تربت حیدریه

پرس

رضا معصومی

9151216503

تربت حیدریه- بخش کدکن- روستای برس

225

44236

تربت حیدریه

ابرود

احمد کیهانی

9151311350

تربت حیدریه- روستای آبرود

226

44237

خلیل آباد

نصرآباد

زهرا همایونی

0532-7725577

خلیل آباد- روستای نصرآباد

227

44238

تربت حیدریه

سیوکی

محسن احتشام پور

9159303237

تربت حیدریه- روستای سیوکی

228

44239

تربت حیدریه

اسفیوخ

علی احمدپور

 

تربت حیدریه-اسفیوخ

229

44240

بردسکن

جلال آباد

محمدحسین کیومرثی

9158311150

بردسکن- روستای جلال آباد

230

44241

تربت حیدریه

اومی

عباس شیخی

0531-2412344

تربت حیدریه-روستای اومی

231

44242

بردسکن

کبودان

حسین سروری

0532-7323333

بردسکن-روستای کبودان

232

44243

سرخس

قوش

رحمت اله خباره

9159030373

سرخس- روستای قوش سرپوزی

233

44244

گناباد

استاد

حسین عبدالهی

0533-7533333

گناباد- روستای استاد

234

44245

بردسکن

کلاته فر

محمد مهدوی کلاته نو

0532-7463333

بردسکن-روستای کلاته فر

235

44246

بردسکن

مظفرآباد

زهره کاظمی

0532-7383333

بردسکن-روستای مظفرآباد

236

44247

بردسکن

کاظم آباد

رضا نخعی

0532-7413333

بردسکن-روستای کاظم آباد

237

44248

بردسکن

حسن آباد

قاسم حسن زاده

0532-7433333

بردسکن-روستای حسن آباد

238

44249

بردسکن

زیرک آباد

جواد طلعتی

0532-7293333

بردسکن-روستای زیرک آباد

239

44250

بردسکن

عظیم آباد

رضا همایونی

0532-7393201

بردسکن-روستای عظیم آباد

240

44251

سرخس

بزنگان

سمیه یادگاری

0512-5633333

سرخس- روستای بزنگان

241

44252

تربت حیدریه

ژرف

غلامرضا مختاری

0532-3633333

زاوه-ب خش سلیمان- روستای ژرف

242

44253

بجستان

قاسم آباد

مهدی یونسی

0533-6363333

بجستان- روستای قاسم آباد

243

44254

بجستان

سردق

حسن محمودی سنگچولی

9151523238

بجستان- روستای سردق

244

44255

فریمان

سنگ بست

ربابه زارع امان آباد

0512-6243200

فریمان- روستای سنگ بست

245

44256

فریمان

عشق اباد

زهرا صاحبی

9155589903

فریمان- روستای عشق آباد

246

44257

بجستان

منصوری

قاسم صادقی

0533-6343333

بجستان- روستای منصوری

247

44258

بجستان

درزآب

علی مهربان

0536-6333232

بجستان- روستای درزآب

248

44259

نیشابور

فیروزه

فاطمه نوزنده جانی

0552-4663333

نیشابور-فیروزه- طاغنکوه نیرآباد

249

44260

تربت حیدریه

سرگلان

ابراهیم قلیچ

9159302895

تربت حیدریه- شهرستان زاوه- روستای سرگلان

250

44261

کلات

چنار

احمد صافدل چنار

0512-2763200

کلات-روستای چنار

251

44262

خواف

باغ بخشی

سیدمحمد خانی

0532-5729135

خواف-روستای باغ بخشی

252

44263

خواف

جلگه زوزن

علی اکبر عرب زوزنی

0532-5724282

خواف-بخش جلگه زوزون- خیابان امام رضا 3

253

44264

نیشابور

سرده

میثم بیات ترک

0552-4613838

نیشابور- شهر فیروزه- بخش مرکزی- روستای سرده

254

44265

تربت حیدریه

بیدوی

احمد میرزابیگی

9159664701

تربت حیدریه-روستای بیدوی

255

44266

تربت حیدریه

شاهین علیا

محمد سربیشه گی

9159318690

تربت حیدریه-روستای شاهین علیا

256

44267

تربت حیدریه

جعفرآباد

محمدمهدی خدادادیان

 

تربت حیدریه-روستای جعفرآباد

257

44268

تربت حیدریه

نصیرآباد

محمد اسدیان

9159319296

تربت حیدریه-روستای نصیرآباد

258

44269

نیشابور

طاغان

سیداحیا مرزانی

9153516784

نیشابور-فیروزه- روستای طاغان

259

44270

نیشابور

دانه کاشفیه

صدیقه فرهمند مهر

0552-3323999

نیشابور-بخش زبرخان- روستای دانه کاشفیه

260

44271

زاوه

کشکک

محمود محمودزاده

0532-3943333

زاوه- روستای کشکک

261

44272

زاوه

علیک

غلامعلی تیموری

0532-3813333

زاوه-روستای علیک

262

44273

سبزوار

خسروجرد

شرکت کهربا پردازش خاوران

0571-2443200

سبزوار-روستای خسروجرد

263

44274

سرخس

قوش خزائی

صادق فیروز

0512-5249540

سرخس- روستای قوش خزائی

264

44276

زاوه

کاهیجه

فاطمه جعفری

0532-3793455

زواه- روستای کاهیجه

265

44277

تایباد

شهرک ش بهشتی

حمید حمیدی

0529-4863900

تایباد-باخرز-شهرک ش بهشتی

266

44280

مشهد

مغان

حسن معمار

9158268168

مشهد- انتهای سیدی- جاده خلج- روستای مغان

267

44281

زاوه

کلاته زنگنه

سیدعلیرضا صادقی

0532-3643333

زواه- روستای کلاته زنگنه

268

44282

سرخس

آبروان

اعظم حسینی

0512-3353333

32کیلومتری جاده سرخس- روستای آبروان

269

44283

كاشمر

سرحوضک

عباسعلی پردل

0532-8453333

کاشمر-روستای سرحوضک

270

44284

کاشمر

جردوی

حسین دانش پژوه

0532-8433200

کاشمر-روستای جردوی

271

44285

کاشمر

قوچ پلنگ

قاسم رستمی

0532-8573200

کاشمر-روستای قوچ پلنگ

272

44286

کاشمر

اسحاق آباد

محمد تخم پاش

0532-8563200

کاشمر-روستای اسحاق آباد

273

44287

كاشمر

فرشه

معصومه زیوری

0532-8513200

کاشمر-روستای فرشه

274

44288

کاشمر

چلپو

مرتضی رشیدعلی آبادی

0532-8903390

کاشمر-کوهسرخ- روستای چلپو

275

44290

کاشمر

فدافن

الیاس نخعی مقدم

0532-8443200

کاشمر-روستای فدافن

276

44291

زاوه

قلعه نی

علی اکبر فولادی

0532-3893333

زاوه-روستای قلعه نی

277

44292

رشتخوار

نوق

غلامحسین ماژور

9151362634

رشتخوار- روستای نوق

278

44293

رشتخوار

اکبرآباد

اسماعیل رجبی

9105020934

رشتخوار- روستای اکبرآباد

279

44294

رشتخوار

آهنگران

فخرالدین خزاعی

0532-6473333

رشتخوار- روستای آهنگران

280

44295

رشتخوار

حنگل

اکبر صالحی

0532-6243333

رشتخوار- روستای حنگل

281

44296

رشتخوار

سنگان بالاخواف

غلامعباس حسین نیا

9158168275

رشتخوار- روستای سنگان بالاخواف

282

44297

رشتخوار

دولت آباد

داوود محمدی

9159142327

رشتخوار- روستای دولت آباد

283

44298

رشتخوار

روح آباد

سیدمحمد موسوی مقدم

9156445547