صفحه اصلي > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان زنجان 
دوشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٦

لیست دفاتر ICT روستایی استان زنجان

ردیف

کد دفتر

شهر

روستا

نام مسئول

تلفن

آدرس

1

46001

زنجان

سهرین

عباس نجفی غفاری

0241-2233202

زنجان- روستای سهرین

2

46002

زنجان

دیزج آباد

سکینه مرادخانی

0241-7299640

زنجان-دیزج آباد

3

46003

زنجان

نیک پی

فاطمه محمدی

0241-2623202

زنجان-نیک پی

4

46004

ماهنشان

قره بوطه

عباس محمدی

0242-2833500

ماهنشان-قره بوطه

5

46005

خدابنده

محمودآباد

رحیم علی مرادی محمودآبادی

0242-4362333

خدابنده-محمودآباد

6

46006

خدابنده

بلگه شیر

کرمعلی کاظم زاده فرد

0242-4423333

خدابنده-بلگه شیر

7

46007

خدابنده

چوزک

حمیدرضا پرچکانی چوزکی

0242-4553333

خدابنده-چوزک

8

46008

خدابنده

بزین

حسین کردی

0242-4723333

خدابنده-زرین رود-بزین

9

46009

خدابنده

گل تپه

جعفرعلی اودر

0242-4753333

خدابنده-زرین رود-گل تپه

10

46010

خدابنده

قوئی

اسلامعلی مرادی فلاح

0242-4824200

خدابنده-افشار-قوئی

11

46011

ابهر

قروه

شعبان گروسی

0242-5362222

ابهر-قروه

12

46012

ابهر

عمیدآباد

عمران سلطانی عمیدآبادی

0242-5672000

ابهر-عمیدآباد

13

46013

ماهنشان

پری

سیف علی محمدی

0242-3232000

ماهنشان-روستای پری

14

46014

خرمدره

رحمت آباد

فاطمه گنج خانلو

0242-5383200

خرمدره-رحمت آباد

15

46015

ابهر

قلعه حسینیه

سلیمان انصاری

0242-5642000

ابهر-قلعه حسینیه

16

46016

طارم

آستاکل

سیدمقتدا محمدی

0242-2872222

طارم-آستاکل

17

46017

ماهنشان

حلب

محمداسمعیل تبار

0242-3823333

ماهنشان-زرین آباد-حلب

18

46018

زنجان

شهرک ایجرود

ذکراله محمدی

0242-3983202

زنجان-روستای ایجرود

19

46019

طارم

ونی سر

شاپوررضا مرادی

0242-2963333

طارم-آببر-ونی سر

20

46020

طارم

درام

رقیه ابراهیمی

0242-2883333

طارم-آببر-درام

21

46021

ابهر

پیرسقا

عارف منصوری

0242-5742000

ابهر- پیر سقا

22

46022

ابهر

خیرآباد

صفدر حیدری

0242-5883333

ابهر-سلطانیه-خیرآباد

23

46023

ابهر

نورین

سیدحسن حسینی

0242-5286333

ابهر- روستای نورین

24

46024

ابهر

گوزلدره سفلی

حسن بابایی

0242-5842000

ابهر-سلطانیه-روستای گوزلدره سفلی

25

46025

ماهنشان

خیرآباد

رضا محمدی

0242-3233000

ماهنشان- روستای خیرآباد

26

46026

زنجان

ایجرود

علی امینی

0242-3710555

ایجرود-روستای گلابر سفلی

27

46027

ابهر

قره بولاغ

مجید خادم

0242-5873333

ابهر-سلطانیه-روستای قره بولاغ

28

46028

زنجان

آق کند

ایوب محمدی

0241-2353202

زنجان- روستای آق کند

29

46029

خدابنده

دوتپه سفلی

باب اله ولی

0242-4332525

خدابنده-روستای دوتپه سفلی

30

46030

خدابنده

نورآباد

سعداله بابالو

0242-4462333

خدابنده-خرارود-نورآباد

31

46031

خدابنده

کرسف

محمدعلی صبوری

0242-4452111

خدابنده- روستای کرسف

32

46032

زنجان

بنگیجه

ولی اله بیگ محمدی

0241-2272202

زنجان- روستای بنگیجه

33

46033

ابهر

قره بولاغ

صادق اسدی

0242-5853244

ابهر-سلطانیه-روستای قره بولاغ

34

46034

خدابنده

بولاماجی

مجتبی مظفری

042-4583232

خدابنده-سجاس رود-روستای بولاماجی

35

46035

زنجان

اینچه رهبری

قربانعلی قربانی

0242-3873333

زنجان-ایجرود- روستای اینچه رهبری

36

46036

خرمدره

سوکهریز

محمدعلی سلامتی

0242-5662323

خرمدره-روستای سوکهریز

37

46037

زنجان

همایون

مجید ندرلو

0242-2483183

زنجان- روستای همایون

38

46038

ابهر

سنبل آباد

رضا امیدی

0242-5862001

ابهر-سلطانیه-روستای سنبل آباد

39

46039

خرمدره

نصیرآباد

سیدموسی فتاحی

0242-5722222

خرمدره-الوند-روستای نصیرآباد

40

46040

زنجان

احمدکندی

حسین حسنی

0242-3772002

ایجرود- روستای احمدکندی

41

46041

زنجان

گلابر

محمد محمودی

 

زنجان- ایجرود- روستای گلابر

42

46042

زنجان

قره پشتلو

حسین محمدی

0241-2433212

زنجان-قره پشتلو

43

46043

زنجان

ینگه کند جامع سرا

جلال احمدی

0242-3824202

زنجان-ایجرود-حلب-ینگه کند جامع سرا

44

46044

زنجان

اژدهاتو

علی قهرمانی

0241-238002

زنجان-روستای اژدهاتو

45

46045

زنجان

مشمبا

علی محمدی

0241-2673202

زنجان-زنجانرود-روستای مشمبا

46

46046

زنجان

تهم

مسیب پناهی

0241-2323355

زنجان-روستای تهم

47

46047

زنجان

ملاپیری

رجبعلی داوودی یکتا

0242-2943202

زنجان-ایجرود-روستای ملاپیری

48

46048

زنجان

نماور

محسن نقی لو

0241-7280359

زنجان-روستای نماور

49

46049

زنجان

گل تپه

علی محمدی

0241-2444202

زنجان -بوغداکندی-روستای گل تپه

50

46050

زنجان

مهرآباد

مهدی احمدی

0241-2653324

زنجان-روستای مهرآباد

51

46053

زنجان

حصار

سیدحسین حسینی

0241-2723301

زنجان-بخش زنجانرود-روستای حصار

52

46055

زنجان

قولی قصه

حسین نصیری

0241-2733333

زنجان-زنجانرود-نیک پی-روستای قولی

53

46056

زنجان

قولتوق

مهدی حسنی

0241-2342001

زنجان-بخش مرکزی-روستای قولتوق

54

46057

زنجان

یامچی

حمید مولایی

0241-2263330

زنجان-کیلومتر جاده تبریز روستای یامچی

55

46059

زنجان

رجعین

عزیزاله شاهمرادی

0241-2683200

زنجان-روستای رجعین

56

46060

زنجان

بوغداکندی

محسن رضایی

0241-2443333

زنجان-روستای بوغداکندی

57

46061

زنجان

ینگی کند سیدلر

بهنام حسنلو

0242-3763202

زنجان-ایجرود-روستای ینگی کند سیدلر

58

46063

ابهر

شریف آباد

عبداله خدابنده

0242-5281333

ابهر-روستای شریف آباد

59

46066

زنجان

سعیدآباد علیا

سیدمرتضی حسینی

0242-3922222

زنجان-ایجرود-روستای سعیدآباد علیا

60

46067

زنجان

شیت

سیامک محمدی

0242-6723333

زنجان-چورزق-روستای شیت

61

46068

ابهر

چرگر

حسن مقدم

0242-5763333

ابهر- صائین قلعه- روستای چرگر

62

46069

ابهر

ارهان

نبی اله نیکدل

0242-5783333

ابهر-روستای ارهان-خ مطهری-کوچه مخابرات

63

46070

ابهر

الگزیر

سیداحمد حسینی

0242-5652222

ابهر-روستای الگزیر

64

46072

ابهر

سنبل آباد

معصومه حسینی

0242-5923333

ابهر-روستای سنبل آباد

65

46073

ابهر

بوئین

سعید بوئینی

0242-5923333

ابهر-روستای بوئین

66

46075

خدابنده

کهلا

غلامرضا یعقوبی

0242-4682000

خدابنده-روستای کهلا

67

46076

زنجان

جوقین

سیدعلی موسوی

0242-3783202

زنجان-ایجرود-روستای جوقین

68

46077

خدابنده

حی

روح اله زنگنه

0242-4722233

خدابنده-دهستان کهلا-روستای حی

69

46079

خدابنده

آبی سفلی

علی محمدی

0242-4563333

خدابنده-روستای آبی سفلی

70

46080

خدابنده

زرین گل

فریدون ارومیه

0242-4364200

خدابنده-روستای زرین گل

71

46081

خدابنده

محمدخلج

محسن نوری

0242-6733333

خدابنده-روستای محمدخلج

72

46082

خدابنده

نعلبندان

حسینعلی بیگدلی

0242-4523333

خدابنده-روستای نعلبندان

73

46083

خدابنده

توپتره

بیرامعلی سلیمی

0242-4473333

خدابنده-روستای توپتره

74

46085

خدابنده

مزیدآباد

محمد مصایبی

0242-4338333

خدابنده-روستای مزیدآباد

75

46086

خدابنده

جرین

جعفر خدابنده لو

0242-4283323

خدابنده-روستای جرین

76

46087

خدابنده

بیجقین

صادق قاسمی

0242-4393333

خدابنده-روستای بیجقین

77

46088

خدابنده

مجیدآباد

ابراهیم اژدر بیگی

0242-4327000

خدابنده-روستای مجیدآباد

78

46089

خدابنده

اینچه

سیف اله مرادی اینچه

0242-4564200

خدابنده-روستای اینچه

79

46090

خدابنده

خنداب

عیسی گنج خانی

0242-4433332

خدابنده-سجاس-روستای خنداب

80

46091

ماهنشان

انگوران

خلیل فضلی

0242-3533333

ماهنشان-روستای انگوران

81

46092

زنجان

نکتو

علی بیانلو

0242-3883202

زنجان-حلب-روستای نکتو

82

46094

طارم

تشویر

حسین نجفی

0242-2922000

طارم-آب بر-روستای تشویر

83

46095

طارم

گیلانکشه

محسن کشاورز

0242-2853333

طارم-آب بر-روستای گیلانکشه

84

46096

طارم

مامالان

سیاوش محمدی

0242-2983333

طارم-آب بر-روستای مامالان

85

46097

زنجان

سانسیز

جمشید جمشیدی

0242-2893333

زنجان-چورزق-روستای سانسیز

86

46098

زنجان

جیا

مهدی داودی

0242-6734200

زنجان-چورزق-روستای جیا

87

46099

زنجان

انذر

زیاد محمدی

0242-2973333

زنجان-چورزق-روستای انذر

88

46100

زنجان

گوهر

جمهور باقری مطلق

0242-2933333

زنجان-چورزق-روستای گوهر

آخرین اخبار روستایی استان

roostanews.com
 • کاهش 11 درصدی توزیع نفت سفید در روستاهای استان زنجان ()
 • گاز حاصل از ذغال 2 زن روستایی خدابنده ای را مسموم کرد ()
 • دسترسی همه خانوارهای روستایی ایجرود به آب شرب سالم ()
 • آبگرمکن های خورشیدی در روستاهای طارم و سلطانیه جان درختان را نجات می دهند ()
 • پسماندهای شهرک سرب و روی زنجان در روستای مرصع زنجان دپو می شود ()
 • ۳ مصدوم درحمله گرگ به دو روستای استان زنجان ()
 • 80 درصد جمعیت روستایی خدابنده از گاز شهری برخوردار می شوند ()
 • 350 میلیون دلار اعتبار برای تامین آب شرب روستایی ()
 • همایش حمایت از تولید و اشتغال در مناطق روستایی در زنجان برگزار شد ()
 • شناسایی 90 روستا برای اجرای طرح روستا تعاون در زنجان ()
 • طرح «تعاون- روستا» در ۴۸ روستای استان زنجان اجرا می شود ()
 • برخی برای استفاده از تسهیلات اشتغال روستایی کمین کرده اند ()
 • 60 درصد اراضی کشاورزی سلطانیه به کشت گندم اختصاص دارد ()
 • سه سال گذشته سالانه 150 کیلومتر راه روستایی در استان زنجان احداث شد ()
 • مقاوم‌سازی بیش از ۵۰ درصد منازل مسکونی روستایی در ماه‌نشان ()
 • روستائیان کالابرگ نفت سفید خود را در اختیار دیگران قرار ندهند ()
 • خیّرین، دانش‌آموزان روستای ازناب را مدرسه‌دار کردند ()