صفحه اصلي > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان سیستان و بلوچستان 
دوشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٦

لیست دفاتر ICT روستایی استان سیستان و بلوچستان

ردیف

کد دفتر

شهر

روستا

نام مسئول

تلفن

آدرس

1

47001

نیک شهر

فنوج

رمضان پرورش رانکی

9155480042

نیک شهر-بخش فنوج

2

47002

چابهار

عورکی

عبداله بجارزائی

0545-34350010

چابهار-عورکی

3

47003

نیک شهر

محترم آباد

دادرحمان آب زر

9159990133

نیک شهر-روستای محترم آباد

4

47004

چابهار

رمین

صدیق پرداخته

0545-7223350

چابهار-رمین

5

47005

نیک شهر

ساربوک

محمد بخش رئیسی

9153454109

نیک شهر-روستای ساربوک

6

47006

چابهار

بریس

ناصر راه نورد

0545-243700

چابهار-بریس

7

47007

چابهار

زرآباد

اسحاق چمن افروز

0545-4292222

چابهار-زرآباد

8

47008

نیک شهر

کویچ

نظیراحمد رئیسی

9159466536

نیک شهر-روستای کویچ

9

47009

چابهار

پسابندر

عبدالله بهار

0545-3273232

چابهار-پسابندر

10

47010

چابهار

نوبندیان

عبدالوحید جهانبانی

0545-3233202

چابهار-نوبندیان

11

47011

چابهار

نگور

حصار چیداز

0545-3222211

چابهار-نگور

12

47012

چابهار

درگس

جان محمد صبوری

0545-3212018

چابهار-درگس

13

47013

چابهار

پلان

انور بجارزائی

0545-3263200

چابهار-پلان

14

47014

زابل

ادیمی

امیر الهی مقدم

0542-4223030

زابل-ادیمی

15

47015

زابل

بنجار

نسرین مقدومی

0542-5222155

زابل-بنجار

16

47016

زابل

جزینک

منصور میر

0542-2252173

زابل-جزینک

17

47017

زابل

محمدشاه کرم

ابراهیم کره ای

0542-3232444

زابل-محمدشاه کرم

18

47018

زابل

محمدآباد

نعمت اله گمرکی

0542-3522208

زابل-محمدآباد

19

47019

سراوان

ناهوک

غلام سپاهی ناهوک

9159488084

سراوان -روستای ناهوک

20

47020

زابل

سکوهه

شاهبیک جان آبادی

0542-3553331

زابل-سکوهه

21

47021

سراوان

سیب

محمد صالحی

0548-6232000

سراوان-روستای سیب

22

47022

چابهار

زرآباد

عبدالعزیز هدایتی

9159539633

چابهار-بخش زرآباد

23

47023

زابل

لوتک

علیرضا نیکی

 

زابل-لوتک

24

47024

چابهار

رادوج

مهدی خدیر

9155459005

چابهار-روستای رادوج

25

47025

خاش

کوی سازمانی

بهروز شهنوازی

9156346900

خاش-کوی سازمانی پادگان

26

47026

زابل

میلک

محمدامیر بامری

 

زابل-میلک

27

47027

زابل

دوست محمد

صدیقه افراشته

 

زابل-دوست محمد

28

47028

خاش

چاه احمد

رحیم فرازمند

9159439245

خاش-چاه احمد

29

47029

زابل

شندل

صفر سارانی

9156074893

زابل-روستای شندل

30

47030

زابل

قرقری

زهرا مردانی

 

زابل-قرقری

31

47031

خاش

کارواندر

اسماعیل بلوچی

9159911159

خاش-روستای کارواندر

32

47032

ایرانشهر

کزور

نظیر احمد دیناری

9157814756

ایرانشهر-بخش سرباز-روستای کزور

33

47033

خاش

اسکل آباد

عبدالاسلام میرکازهی

9153417569

خاش-اسکل آباد

34

47034

ایرانشهر

دلگان

حسین عبدالهی

0548-3232000

ایرانشهر-دلگان

35

47035

ایرانشهر

آشار

محمدمراد میر

0548-4642001

ایرانشهر-آشار

36

47036

سراوان

ناصرآباد

واحد بخش البا

9158735593

سراوان-سیب و سوران-ناصرآباد

37

47037

چابهار

اسحاق بازار

یارمحمد باهور

9153456157

چابهار-بخش مرکزی-روستای اسحاق بازار

38

47038

ایرانشهر

پارود

کمال آزادی

0548-4722003

ایرانشهر-پارود

39

47039

ایرانشهر

پیشین

محمدانور پناه

0545-6222777

ایرانشهر-پیشین

40

47040

نیک شهر

مسکونان

ناصر میر

9155451086

نیک شهر-روستای مسکونان

41

47041

ایرانشهر

آبادان

نصیر احمد دامنی

0547-2252000

ایرانشهر-آبادان

42

47042

ایرانشهر

محمدآباد

جمال الدین بارکزائی

0548-2533474

ایرانشهر-محمدآباد

43

47043

ایرانشهر

سرباز

محمدکیوان کیانی

9153470292

ایرانشهر-بخش سرباز

44

47044

خاش

نوک آباد

ناصر هاشم زهی

0543-5244000

خاش-نوک آباد

45

47045

خاش

ده رئیس

ناصرالدین ایرندگانی

0543-4343200

خاش-ده رئیس

46

47046

خاش

عباس آباد

انوشیروان کوهساری

0543-4313200

خاش-عباس آباد

47

47047

خاش

پشتکوه

اسماعیل ثوری

0543-4333200

خاش-پشتکوه

48

47048

خاش

گوهر کوه

ابراهیم ریگی یوسف آبادی

0543-5253200

خاش- گوهر کوه

49

47049

خاش

اسماعیل آباد

ابراهیم کرد

0543-4262000

خاش-اسماعیل آباد

50

47050

خاش

سنگان

کمال کرد

0543-4322000

خاش-روستای سنگان

51

47051

خاش

ناصری

خدارحم رستمی

0543-4292000

خاش-ناصری

52

47052

سراوان

سوران

محمد صالحی

0548-6222000

سراوان-سوران

53

47053

سراوان

زابلی

محمدیاسین حسینی

0548-6722000

سراوان-زابلی

54

47054

سراوان

سیرکان

محمدرحیم بلوچزهی

0548-6522000

سراوان-سیرکان

55

47055

سراوان

جالق

عبدالحمید رئیسی

0548-5822000

سراوان-جالق

56

47056

سراوان

هیدوچ

آدم درازهی

0548-6522000

سراوان-هیدوچ

57

47057

سراوان

کنت

دین محمدپرکی

0548-6242000

سراوان-کنت

58

47058

سراوان

اسفندک

علیرضا صانعی

0548-6282000

سراوان-اسفندک

59

47059

نیک شهر

بنت

طالب لشکری

0546-722000

نیک شهر-بنت

60

47060

نیک شهر

اسپکه

عبدالحسن رئیسی

0548-7222000

نیک شهر-اسپکه

61

47061

نیک شهر

پیپ

کریم بخش امیری

0548-7232000

نیک شهر-روستای پیپ

62

47062

نیک شهر

رمضان کلگ

جهان بخش بلوچ

5465355072

نیک شهر-روستای رمضان کلگ

63

47063

نیک شهر

چائف

رسول ملازهی

0548-7263200

نیک شهر-روستای چائف

64

47064

نیک شهر

رمش

یونس امیری

0548-7621222

نیک شهر-روستای رمش

65

47065

نیک شهر

شگیم پایین

اسما ملازهی

0546-5356079

نیک شهر-روستای شگیم پایین

66

47066

نیک شهر

دسک

محمود درزاده

0546-7333030

نیک شهر-روستای دسک

67

47067

نیک شهر

رامک

 

0548-7512214

نیک شهر-روستای رامک

68

47068

نیک شهر

ریتک

خدابخش شیخی

9159974679

نیک شهر-ریتک

69

47069

نیک شهر

مهبان

ابراهیم بلوچی

0546-5351000

نیک شهر-روستای مهبان

70

47070

نیک شهر

قصرقند

ا... بخش غلامی

0545-5622000

نیک شهر-روستای قصرقند

71

47071

نیک شهر

دستگرد

حسن شهنوئی

0546-7332000

نیک شهر-روستای دستگرد

72

47072

نیک شهر

دهان

محمدحسین ایزدپناه

0545-7713222

نیک شهر-روستای دهان

73

47073

نیک شهر

هیچان

مولابخش آبیار

0545-5372000

نیک شهر-روستای هیچان

74

47074

چاهان

نیک شهر

سبیل بخش هوتی

0546-5353636

نیک شهر-روستای چاهان

75

47075

نیک شهر

چاه علی

زیبا رئیسی

0546-5352003

نیک شهر-روستای چاه علی

76

47076

نیک شهر

کتیج

محسن رئیسی

0548-7553800

نیک شهر-روستای کتیج

آخرین اخبار روستایی استان

roostanews.com
 • 11 طرح آبرسانی روستایی در سیستان و بلوچستان آماده بهره برداری است ()
 • مقاوم‌سازی ۱۴۱مسکن روستایی مددجویان سیستان و بلوچستان ()
 • ریزگردها نفس مردم را گرفت اغلب ساکنان روستای تپه کنیز اسناد هویتی ندارند ()
 • چالش جدی آب برای 3 هزار روستای سیستان و بلوچستان ()
 • برداشت 5 هزار تن گواوا از سطح باغات سیستان و بلوچستان ()
 • آیت الله سلیمانی: توجه به توسعه روستاها تنها راه برون رفت از معضل حاشیه نشینی است ()
 • روستای رمین چابهار برگزیده ‌جشنواره جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی شد ()
 • سکونتگاه‌های روستایی مقاوم‌تر شدند ()
 • افتتاح کتابخانه ای برای کودکان و نوجوانان روستای پلان ()
 • اولویت دولت در روستاها تامین آب شرب بهداشتی است ()
 • صدور کیفرخواست پرونده عاملان قتل ۵ کشاورز در روستای دهنو ()
 • مردم 170 روستای شهرستان سرباز با کمبود شدید آب مواجه هستند ()
 • برداشت سه تن ماهی از قفس در ساحل چابهار ()
 • بهره‌برداری از 8 تانکر برای آبرسانی به روستاهای چابهار و کنارک ()
 • تشریح پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به روستاییان سیستان و بلوچستان ()
 • فرماندار: 90 درصد روستاهای شهرستان چابهار با تانکر آبرسانی می شوند ()
 • برداشت خیار گلخانه ای در ایرانشهر از مرز چهار هزار تن گذشت ()