صفحه اصلي > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان فارس 
دوشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٦

لیست دفاتر ICT روستایی استان فارس

ردیف

کد دفتر

شهر

روستا

نام مسئول

تلفن

آدرس

1

25167

داراب

نوایگان

محمدرضا رسولی

9173306650

داراب-نوایگان

2

25179

داراب

مادوان

محمدمهدی قربانی

9173306815

داراب-مادوان

3

25244

کازرون

نودان

نوروز محمدی

9179156141

کازرون-نودان

4

47501

بیضا

دشمن زیاری

سیدغفار زارع مویدی

9176370525

بیضا-دشمن زیاری

5

47502

شیراز

وزیرآباد

سیده زهرا هاشمی

9173004952

شیراز-وزیرآباد

6

47504

داراب

دولت آباد

صابر کامران

9179171182

داراب-دولت آباد

7

47505

داراب

شهرک فتح المبین

احمدرضا بهبودی

9173307081

داراب-شهرک فتح المبین

8

47506

داراب

بانوج

لیلا فداکار

9179302198

داراب-بانوج

9

47507

سپیدان

علی آباد تنگ

صدیقه همت

9179127503

سپیدان-علی آباد تنگ

10

47508

ارسنجان

حسین آباد لیاقت

ابوذر زارع

0729-7682545

ارسنجان-حسین آباد لیاقت

11

47509

ارسنجان

جوادیه

نبی اله روستایی

0729-7642245

ارسنجان-جوادیه

12

47510

شیراز

شاپورجان

زهره شاپورجانی

9171157438

شیراز-شاپورجان

13

47511

داراب

تنگ کتویه

ولی رحمانی

9171326638

داراب روستای تنگ کتویه

14

47512

ممسنی

بنه دروازه (تلمبه خانه حسنی)

نسرین فریدونی

9176101647

ممسنی-بنه دروازه (تلمبه خانه حسنی)

15

47513

لارستان

اوز

فاطمه احمدی

9171826507

لارستان-اوز

16

47514

مرودشت

فاروق

محمد رضا زارع

9179203240

مرودشت-فاروق

17

47515

بوانات

فخرآباد

جواد برزگر

9177062140

بوانات-فخرآباد

18

47516

لارستان

فداق

معصومه رستگار

9179560039

لارستان-فداق

19

47517

بوانات

باغ صفا

عبدالعلی وطنخواه

9176054991

بوانات-باغ صفا

20

47519

داراب

تل بارگاه

عبدا... قربان

9173322782

داراب-تل بارگاه

21

47521

سپیدان

ده پاگاه

هادی عبادی نژاد

9171206065

سپیدان-ده پاگاه

22

47522

آباده

دهدق

احمدرضا نجفی

0751-2343570

آباده-دهدق

23

47523

داراب

رستاق

سعید سرافراز

0732-6623334

داراب-رستاق

24

47524

سپیدان

رودبال

سیدمحمود نقوی

9179269668

سپیدان-رودبال

25

47525

آباده

شورجستان

صدیقه بهرامی

0751-2353217

آباده-شورجستان

26

47526

کازرون

قلعه سید

علی بابا دستان

9178241553

کازرون-قلعه سید

27

47527

لارستان

کرشکی

محمد دولتخواه

9377435945

لارستان-کرشکی

28

47528

استهبان

گرده

زهرازمانی

0732-4662102

استهبان-گرده

29

47529

شیراز

معزآباد جابری

فاطمه کشاورزی

9178976206

شیراز-معزآباد جابری

30

47530

استهبان

محمدآبادخیر

علی شاهسونی

9171306795

استهبان-محمدآبادخیر

31

47531

رستم

شوسنی

احسان بوستانی

0722-4364765

رستم -شوسنی

32

47532

استهبان

بنوان

عظیم برگی

9171306480

استهبان-بنوان

33

47533

شیراز

دهنو قلندری

حشمت اله جمشیدی

9173399843

شیراز-دهنو قلندری

34

47534

شیراز

باجگاه

حبیب هاشمی

9173165580

شیراز-باجگاه

35

47535

مرودشت

سیوند

وحید قاسمی

9171274992

مرودشت-سیوند

36

47536

مرودشت

زرگران رامجرد

کرامت اله دانشمند

0728-4312037

مرودشت-زرگران رامجرد

37

47537

نی ریز

ده چاه

مرضیه مبرا

9171333943

نی ریز-ده چاه

38

47538

شیراز

دوکوهک

نرجس السادات منصوری

9171331914

شیراز-دوکوهک

39

47539

شیراز

قصر قمشه

زهرا محمدیان

0711-6424545

شیراز-قصر قمشه

40

47540

مرودشت

تخت جمشید

صفر باقری

9379389461

مرودشت-تخت جمشید

41

47541

داراب

شهرک ثارا...

زهره موسوی شهرکی

0732-6383232

داراب-شهرک ثارا...

42

47542

نی ریز

غوری

فاطمه بقری

9178409488

نی ریز-غوری

43

47543

ممسنی

میانه علیا

ضیغام زارع

9177230968

ممسنی-میانه علیا

44

47544

ارسنجان

چاشت خور

مهین برومندی

0729-7913841

ارسنجان-چاشت خور

45

47545

ارسنجان

علی آبادملک

معصومه کمالی

9173293537

ارسنجان-علی آبادملک

46

47546

استهبان

سهل آباد

مجتبی زارع

9173300409

استهبان-سهل آباد

47

47547

استهبان

درب قلعه

سامان شیخ الاسلامی

9139569485

استهبان-درب قلعه

48

47548

استهبان

رونیزسفلی

ابراهیم باقری

9171345667

استهبان-رونیزسفلی

49

47549

استهبان

ماه فرخان

علی نعمتیان

0732-4642956

استهبان-ماه فرخان

50

47550

استهبان

خانه کت

حسن زارع

9173219296

استهبان-خانه کت

51

47551

استهبان

دستجرد

وحید زارع

9173305943

استهبان-دستجرد

52

47552

استهبان

مبارک آباد

خسرو مسرور

9178355957

استهبان-مبارک آباد

53

47553

اقلید

خنجشت

حجت اله نیکبخت

9179513264

اقلید-خنجشت

54

47554

اقلید

اسپاس

مریم السادات راسخ

9178087410

اقلید-اسپاس

55

47555

اقلید

زین الدین

شهلا شهبازپور

9178529375

اقلید-زین الدین

56

47556

اقلید

چشمه رعنا

ثریا منصوری قوام آبادی

9176406826

اقلید-چشمه رعنا

57

47557

آباده

خسروشیرین

مرضیه فرزانه

9176189197

آباده-خسروشیرین

58

47558

آباده

بیدک

سجاد منصوری

9178010175

آباده-بیدک

59

47559

بوانات

مروشکان

مرضیه بیات

9171534393

بوانات-مروشکان

60

47560

بوانات

چناروئیه

اصغر تراهی

9179524585

بوانات-چناروئیه

61

47561

بوانات

جوی سفید

صدیقه دهبان

9173514529

بوانات-جوی سفید

62

47562

بوانات

توجردی

مجید غلامی

9173525363

بوانات-توجردی

63

47563

بوانات

قنات ابراهیم

جواد قاعدی

0752-3411955

بوانات-قنات ابراهیم

64

47564

ارسنجان

جلودار

مصطفی روستایی

0729-7632001

ارسنجان-جلودار

65

47565

داراب

دوبرجی

فریبا پرکم

9107031807

داراب-دوبرجی

66

47566

نی ریز

ریزآب (شهرک امام)

فاطمه پاک بین

9176367843

نی ریز-ریزآب (شهرک امام)

67

47567

شیراز

سلطان آباد

هاجر زارع

0721-4753114

شیراز-سلطان آباد

68

47568

داراب

قلعه نو

علی اصغر محمد شاه ذکریایی

9179317247

داراب-قلعه نو

69

47569

خرامه

قوام آباد

رقیه زارعی

9177165486

خرامه-قوام آباد

70

47570

بوانات

سیمکان

مجتبی عباسی خورکش

0752-3323333

بوانات-سیمکان

71

47571

حاجی آباد (زرین دشت)

دروا

زرافشان سلیمانی

9171356078

زرین دشت-دروا

72

47572

لارستان

کوره

فرشته جلالی

0782-3662131

لارستان-کوره

73

47573

لارستان

گلار

زینب حرمز

0782-3722333

لارستان-گلار

74

47574

بوانات

مزایجان

جواد بذرافشان

0752-3244000

بوانات-مزایجان

75

47575

شیراز

بیدزردسفلی

اسماعیل بازیاری

9377637169

شیراز-بیدزردسفلی

76

47576

سپیدان

خلیلی

صدیقه کاظمی

0712-7334274

سپیدان-خلیلی

77

47577

مرودشت

کناره

مرتضی صادقی

9173288440

مرودشت-کناره

78

47578

حاجی آباد (زرین دشت)

خسویه

رضا اکبری امیرحاجلو

0732-7323181

زرین دشت-خسویه

79

47579

مهر

خوزی

نرجس خاتون موسوی

0782-5272001

مهر-خوزی

80

47580

رستم

شهرک دهنو

فاطمه نجاتی

0722-4343009

رستم -شهرک دهنو

81

47581

پاسارگاد

مادرسلیمان

زهرا رحیمی

0729-7223371

پاسارگاد-مادرسلیمان

82

47582

ارسنجان

جمال آباد

ظفر خادم الحسینی

9173289362

ارسنجان-جمال آباد

83

47583

سپیدان

کوشک هزار

زهرا حسینی

0712-6218961

سپیدان-کوشک هزار

84

47584

سپیدان

بهرغان

غلامرضا عزیزی پور

0712-7282631

سپیدان-بهرغان

85

47585

سروستان

کوهنجان

عبدالرحمن عباسی

9173017105

سروستان-کوهنجان

86

47586

نی ریز

خواجه جمالی

ابوذر زارعی

9171334522

نی ریز-خواجه جمالی

87

47587

رستم

بابامیدان

ارغوان گواه

9178938664

رستم -بابامیدان

88

47588

جهرم

علی آباد

صدیقه پناهی

9179917287

جهرم -علی آباد

89

47589

کازرون

عرب

معصومه گوارش

9178238253

کازرون-عرب

90

47590

داراب

شهرک فجر

سیدیحیی موسوی

0732-6632164

داراب-شهرک فجر

91

47591

مرودشت

گرم آباد

بهرام دانشمندی

9177284081

مرودشت-گرم آباد

92

47592

پاسارگاد

ابوالوردی

فاطمه شادمان منفرد

9179967391

پاسارگاد-ابوالوردی

93

47593

پاسارگاد

قوام آباد

جواهر ظهربی

9178554057

پاسارگاد-قوام آباد

94

47594

پاسارگاد

نعیم آباد

زهرا معتضدیان

9178260470

پاسارگاد-نعیم آباد

95

47595

جهرم

گل برنجی

بهنام اسدی

9177912467

جهرم-گل برنجی

96

47596

خنج

سده

حمید زارعی

0718-24715006

خنج-سده

97

47597

خنج

بیغرد

ایوب محمدی

9179917490

خنج-بیغرد

98

47598

فراشبند

دولت آباد

علی اکبر غلامی

6112012

فراشبند-دولت آباد

99

47599

داراب

تنگ کتویه

ولی رحمانی

9171326638

داراب-تنگ کتویه

100

47600

داراب

جونان

بهرام علیپور جونانی

9179323193

داراب-جونان

101

47601

داراب

بانوج

لیلا فداکار

9179302198

داراب-بانوج

102

47602

داراب

شهرک فتح المبین

احمدرضا بهبودی

9173307081

داراب-شهرک فتح المبین

103

47603

داراب

تیزاب

سجاد تاجیکی پور

9175309372

داراب-تیزاب

104

47604

داراب

حسن آباد

مهوش ارشد

9173319885

داراب-حسن آباد

105

47605

داراب

نصروان

حلیمه روشنی

9178322781

داراب-نصروان

106

47607

داراب

هربدان

شهره کشتکار

9179300582

داراب-هربدان

107

47608

داراب

بریسکان

حسین رسولی

9178324709

داراب-بریسکان

108

47609

داراب

برگان

موسی غریبی

9179340149

داراب-برگان

109

47610

داراب

آب جهان

موسی رضایی

9178314339

داراب-آب جهان

110

47611

داراب

تل بارگاه

عبداله قربان

9173322782

داراب-تل بارگاه

111

47612

داراب

مرز

الهام معصومی

0732-7652705

داراب-مرز

112

47613

داراب

قلاتویه

نجمه رستگاری

9176783947

داراب-قلاتویه

113

47614

داراب

چمن مروارید

داریوش تقی زاده

9178345261

داراب-چمن مروارید

114

47615

داراب

بیاده

غلام عباس حقیقی

9345731615

داراب-بیاده

115

47616

داراب

شهرک ولیعصر

زهرا زاهدی

9178322355

داراب-شهرک ولیعصر

116

47617

داراب

لای زنگان

معصومه پرداس

9171342116

داراب-لای زنگان

117

47618

داراب

شهرک غدیر نوایگان

مسعود حسینی

9178324521

داراب-شهرک غدیر نوایگان

118

47619

رستم

تل کهنه

زهرا حیدری

0722-6112012

رستم -تل کهنه

119

47620

رستم

کوپن علیا

اعظم حدادی پور

9177230703

رستم -کوپن علی

120

47621

رستم

عبدالهی علیا

رضوان بوستانی

0722-4364787

رستم -عبدالهی علیا

121

47622

حاجی آباد (زرین دشت)

میانده

عباس بهمنی

9179307807

زرین دشت-میانده

122

47623

حاجی آباد (زرین دشت)

گلوگاه

زینب محمدی

9178356443

زرین دشت-گلوگاه

123

47624

سپیدان

دشمن زیاری

غفار زارع مویدی

0712-7772140

سپیدان-دشمن زیاری

124

47625

سپیدان

ملیان

مجتبی رمضانی

0712-7672431

سپیدان-ملیان

125

47626

سپیدان

دالین

مریم فروغی

9171111315

سپیدان-دالین

126

47627

سپیدان

برشنه

حمید صدر برشنه

9171382262

سپیدان-برشنه

127

47628

سپیدان

تل بیضا

رضیه رئیسی

9177205422

سپیدان-تل بیضا

128

47629

سپیدان

هرایجان

مصیب روستا

0712-7411550

سپیدان-هرایجان

129

47630

سپیدان

شیخ عبود

معصومه احمدی

9173870355

سپیدان-شیخ عبود

130

47631

سروستان

نظرآباد

محمد احدی

9179247205

سروستان-نظرآباد

131

47632

سروستان

دهنو

علی حسین مسرور دهنوی

9171897269

سروستان-دهنو

132

47634

شیراز

نصرآباد

محمد کشاورزی

9176080408

شیراز-نصرآباد

133

47635

شیراز

طسوج

عباس علی کریمی طسوجی

9177071567

شیراز-طسوج

134

47636

فراشبند

اویز

حسین علی حق شناس

9173195362

فراشبند-اویز

135

47637

فسا

دولت آباد دشت سه چاه

یعقوب قنبری مزیدی

9179310637

فسا-دولت آباد دشت سه چاه

136

47638

فسا

واصل آباد

مریم مهمان دوست

6112012

فسا-واصل آباد

137

47639

فسا

نصیرآباد

صالح زارع پور

6112012

فسا-نصیرآباد

138

47640

کازرون

موردک

عادل جمالی

9178368878

کازرون-موردک

139

47641

کازرون

پاپون سفلی

حسین انصاری

9178108616

کازرون-پاپون سفلی

140

47642

لارستان

کهنه

یوسف راستگویان

9176377761

لارستان-کهنه

141

47643

مرودشت

شول بزرگ

سهراب آزاد شولی

9179695561

مرودشت-شول بزرگ

142

47644

شیراز

کلستان

فروغ کوهی رشید آبادی

9365019933

شیراز-کلستان

143

47645

شیراز

کفدهک

بانو حاتم فارسی

9179271886

شیراز-کفدهک

144

47646

شیراز

دشت ارژن

ماهی قربانی

9179202584

شیراز-دشت ارژن

145

47647

شیراز

نوروزان

یوسف رحمانی

9178196035

شیراز-نوروزان

146

47648

شیراز

ذرات

زهرا رجب پور

9159104993

شیراز-ذرات

147

47649

شیراز

موسقان

معصومه احمدی موسقانی

0711-7822000

شیراز-موسقان

148

47650

شیراز

ماصرم علیا

ماهرخ بختیاری

0711-4818488

شیراز-ماصرم علیا

149

47651

شیراز

برمشور علیا

سمیه شاپور جانی

9173185496

شیراز-برمشور علیا

150

47652

شیراز

شهرک ایثار

جعفر صفر

9178152838

شیراز-شهرک ایثار

151

47653

شیراز

مظفری

حسین هژبری

9179866094

شیراز-مظفری

152

47654

شیراز

اکبرآباد

مصطفی ناصری

9174051142

شیراز-اکبرآباد

153

47655

شیراز

هلال آباد

محمد نکویان

91760337164

شیراز-هلال آباد

154

47656

مرودشت

میج

کریم طهماسبی

9176064413

مرودشت-میج

155

47657

مرودشت

قصرخلیل

میترا کشاورز

9176305183

مرودشت-قصرخلیل

156

47659

ممسنی

چم گل

صدیقه خاضع

9173228920

ممسنی-چم گل

157

47660

فسا

جلیان

عارفه آقایی جلیانی

9178403515

فسا-جلیان

158

47661

فسا

زنگنه

عقیل برزگران

9179341163

فسا-زنگنه

159

47662

فسا

کچویه

محمد ابافت

9137918510

فسا-کچویه

160

47663

فسا

خیرآباد

سمیه دلخواه

2293243

فسا-خیرآباد

161

47665

فسا

وکیل آباد

الهه ولایتی فرد

9176418458

فسا-وکیل آباد

162

47666

فسا

هارم

سمیرا بصیری ششده

9176334415

فسا-هارم

163

47667

فسا

داراکویه

زهرا زارعی

9178317083

فسا-داراکویه

164

47668

فسا

تنگ کرم

زهرا رنجبر تنگ کرمی

9173323384

فسا-تنگ کرم

165

47669

ممسنی

دشت رزم علیا

محبوبه عربی

0722-4573070

ممسنی-دشت رزم علیا

166

47670

فسا

یاسریه (خرنجان)

هدایت اله خادمی خرنجان

9178396692

فسا-یاسریه (خرنجان)

167

47671

ممسنی

تل ریزی عالیوند

لیلا محمودی

9171233789

ممسنی-تل ریزی عالیوند

168

47672

فیروزآباد

جوکان

سهراب نعمتی مهکویه

9173164800

فیروزآباد-جوکان

169

47673

قیروکارزین

ابوعسکر

سیدمجتبی موسوی

6112012

قیروکارزین-ابوعسکر

170

47674

ممسنی

گچگران

فیروزه عبدالهی

9178978680

ممسنی-گچگران

171

47675

مهر

دارالمیزان

سیدحبیب حسینی

9178155680

مهر-دارالمیزان

172

47676

کازرون

کمارج

کاظم جلالی

9171233845

کازرون-کمارج

173

47677

کازرون

دیکانک

مهرزاد قیصری

0722-2972215

کازرون-دیکانک

174

47678

کازرون

سرمشهد

عبدالحمید پروین

9171233147

کازرون-سرمشهد

175

47679

کازرون

بورکی علیا

الهام حبیبی

9179229022

کازرون-بورکی علیا

176

47680

کازرون

تل کوهک

الهه زندی

6112012

کازرون-تل کوهک

177

47681

کازرون

عمویی

هدی هوشمند

9171231851

کازرون-عمویی

178

47682

کازرون

سیف آباد

علی اکبر قاسمی

0721-2352500

کازرون-سیف آباد

179

47683

مهر

چاه دروا

عقیل کشاورز

9177824121

مهر-چاه دروا

180

47684

کازرون

دوسیران

گشتاسب جهانگیری

9173228037

کازرون-دوسیران

181

47685

کازرون

سیریزجان

علی رنجبر

6112012

کازرون-سیریزجان

182

47686

کازرون

گرگدان

جواهر موسوی

6112012

کازرون-گرگدان

183

47687

کازرون

گاوکشک

زهره جمشیدی

9179238469

کازرون-گاوکشک

184

47688

لارستان

بلغان

فریناز روستایی

9171839200

لارستان-بلغان

185

47689

لارستان

کوره

داوود یوسف پور

9179141956

لارستان-کوره

186

47690

لارستان

دهفیش

عبداله طالبی

9179075289

لارستان-دهفیش

187

47691

لارستان

منصورآباد

سمیره مرادی مربوطه

9179827980

لارستان-منصورآباد

188

47692

لارستان

دهکویه

فوزیه کریمی

9171843167

لارستان-دهکویه

189

47693

لارستان

کهنه

عبداله غربی

0782-3682647

لارستان-کهنه

190

47694

لارستان

دامچه

راحله پرندوش

9176728138

لارستان-دامچه

191

47695

لارستان

هود

عبدالحمید کاظمی

9177810745

لارستان-هود

192

47696

لارستان

شرفویه

سجاد رحیمی

9124640641

لارستان-شرفویه

193

47697

لارستان

دنگز

سکینه نوروزی

9171832684

لارستان-دنگز

194

47698

لارستان

علی آباد

محمد عقیقه

9171843051

لارستان-علی آباد

195

47699

نی ریز

حسن آباد کوشکک

رقیه نگهداری

9178310080

نی ریز-حسن آباد کوشکک

196

47700

لارستان

ارد

ابراهیم خرم دل

9177816301

لارستان-ارد

197

47701

لارستان

کرموستج

پریسا بهادری

9107113089

لارستان-کرموستج

198

47702

لارستان

درز

ابوذر شکوهی

9179822171

لارستان-درز

199

47703

مرودشت

رزمنجان

زهرا روستایی

9178261689

مرودشت-رزمنجان

200

47704

مرودشت

ده بید

سمیه زارع

9179281970

مرودشت-ده بید

201

47705

مرودشت

عمادآباد

یوسف استخری

9179960265

مرودشت-عمادآباد

202

47706

مرودشت

شهرک ابرج

مجید غلامی

9171272533

مرودشت-شهرک ابرج

203

47707

مرودشت

مجدآباد

مصطفی گل گون

9177290241

مرودشت-مجدآباد

204

47709

مرودشت

بکیان

احمدرضا هنرور بکیانی

9171054339

مرودشت-بکیان

205

47710

مرودشت

جشنیان

مریم گرایی

9176317006

مرودشت-جشنیان

206

47711

مرودشت

فیروزی

اعظم گرایی

9178284528

مرودشت-فیروزی

207

47712

مرودشت

کوه سبز

مهرداد کریمی

9178064633

مرودشت-کوه سبز

208

47714

نی ریز

بشنه

فرشته قره چاهی

0732-5582115

نی ریز-بشنه

209

47715

مرودشت

حسین آباد

فاطمه گودرزی

9173069278

مرودشت-حسین آباد

210

47716

مرودشت

رجاآباد

رقیه زارع

9177291938

مرودشت-رجاآباد

211

47717

مرودشت

احمدآباد کته

مصیب نامدار

9178300567

مرودشت-احمدآباد کته

212

47718

مرودشت

علی آباد علیا

سمیه زارع شهرآبادی

9173167127

مرودشت-علی آباد علیا

213

47719

مرودشت

کوشک

سید نورالدین حسینی

9171961663

مرودشت-کوشک

214

47720

مرودشت

حاجی آباد

ملیحه حبیبی

9179283848

مرودشت-حاجی آباد

215

47721

مرودشت

خانیمن

محمدکریم پرهیزگار

9171285612

مرودشت-خانیمن

216

47722

مرودشت

بیدگل

سارا ناصری سلوکلو

9179630945

مرودشت-بیدگل

217

47723

مرودشت

درودزن

زهرا مومنی پور

9171269905

مرودشت-درودزن

218

47724

مرودشت

فتح آباد سفلی

خالق زارعی

0728-4272320

مرودشت-فتح آباد سفلی

219

47725

ممسنی

بابامنیر

روح الامین پناهی

9179223416

ممسنی-بابامنیر

220

47726

ممسنی

میشان علیا

رسول نصیری پادکوای

9179228752

ممسنی-میشان علیا

221

47727

ممسنی

برمسیاه

اعظم شوری

9171259018

ممسنی-برمسیاه

222

47729

ممسنی

شیراسپاری

شیوا عزیزی

0722-4652111

ممسنی-شیراسپاری

223

47730

ممسنی

مهرنجان

بهجت عسکری

9173215602

ممسنی-مهرنجان

224

47732

نی ریز

جهان آباد

مجید اسلامیان

9178044304

نی ریز-جهان آباد

225

47733

ممسنی

خومه زار سفلی

رضوان گودرزی

9178251223

ممسنی-خومه زار سفلی

226

47734

ممسنی

دم قنات جونگان

افسانه شهریور

9179227954

ممسنی-دم قنات جونگان

227

47735

ممسنی

مورکی

فرشته خرمی

9171259062

ممسنی-مورکی

228

47736

مهر

اسیر

سیدسعید موسوی

9178544685

مهر-اسیر

229

47737

نی ریز

صادق آباد

ربابه راستی

9177328062

نی ریز-صادق آباد

230

47738

نی ریز

شهرک وزیره

آسیه دبیری

0732-5614646

نی ریز-شهرک وزیره

231

47739

نی ریز

قاسم آباد

روح اله هاشمی

9171358779

نی ریز-قاسم آباد

232

47740

نی ریز

شهرک بنه کلاغی(امام رضا)

سکینه صبور

9179346138

نی ریز-شهرک بنه کلاغی(امام رضا)

233

47741

نی ریز

چاه گز

حلیمه بیات

9176169891

نی ریز-چاه گز

234

47742

نی ریز

شهرک تنگ حنا

حسین بیگی

9171326808

نی ریز-شهرک تنگ حنا

235

47743

نی ریز

تم شولی

صغری پرآور

9177328098

نی ریز-تم شولی

236

47744

نی ریز

کوشکک

احمد طهماسبی نگهداری

9177301944

نی ریز-کوشکک

237

47745

نی ریز

طشک

ناهید غریب زاده

9171324164

نی ریز-طشک

238

47747

نی ریز

دهمورد

صدیقه رعیتی

9177329202

نی ریز-دهمورد

239

47749

نی ریز

بسترم علیا

ابوطالب بیگی

9179333351

نی ریز-بسترم علیا

240

47750

نی ریز

بهویه

سعید حیدری

9173304048

نی ریز-بهویه

241

47751

شیراز

آباده آبگرم

صدیقه جعفری اکبرآبادی

9179266317

شیراز-آباده آبگرم

242

47753

آباده

حشمتیه

مهران صفرپور

9387284722

آباده-حشمتیه

243

47754

شیراز

مهریان

ابوذر حجتی

9177091450

شیراز-مهریان

244

47756

داراب

پاسخن

نصرا... بلاغی

0732-6443295

داراب-پاسخن

245

47757

رستم

حسین آباد

رقیه داودی

9176802916

رستم -حسین آباد

246

47758

کازرون

سیف آباد

زینب قاسمی

0721-2352133

کازرون-سیف آباد

247

47760

حاجی آباد(زرین دشت)

زیراب

زهره صابر

0732-7334040

زرین دشت-زیراب

248

47762

ارسنجان

شوراب

ام البنین کلانتری

9173286828

ارسنجان-شوراب

249

47763

بوانات

حسامی

زینت عباسی

9171538827

بوانات-حسامی

250

47765

سپیدان

شهید آباد

علی اتحاد پاک

9178472628

سپیدان-شهید آباد

251

47767

کازرون

انارستان

ابوالفضل حیدری

9389644499

کازرون-انارستان

252

47768

رستم

دهنوی مقیمی

علی علیزاده چم بلبل

0822-4344000

رستم-دهنوی مقیمی

253

47769

نی ریز

چاه سواراغا

جلال الدین دانشپور

9178001822

نی ریز-چاه سواراغا

254

47770

ممسنی

اهنگری

سمیه عباسی

9179223485

ممسنی-اهنگری

255

47771

شیراز

سلطان آباد

علی نژاد زارعی

9171132165

شیراز-سلطان آباد

256

47772

ارسنجان

شرق آباد

مهدی نجفی

0729-7712004

ارسنجان-شرق آباد

257

47773

سپیدان

بانش

اکبر بانشی

9173163514

سپیدان-بانش

258

47774

فسا

اکبرآباد

احسان رحیمی

9173307745

فسا-اکبرآباد

259

47775

فسا

تنگ کرم

زهرا رنجبر

0731-2262084

فسا-تنگ کرم

260

47776

ارسنجان

خبریز

محمدصادق محمودی

9178111201

ارسنجان-خبریز

261

47778

رستم

شهرک گودرز

امین چمن

9179222961

رستم-شهرک گودرز

262

47779

زرقان

رحمت آباد

عبدالرضا زارع

 

زرقانروستای رحمت آباد کل بار

263

47783

شیراز

سیخ دارنگون

آرش صمیعی

 

شیراز-روستای سیخ دارنگون

264

47784

شیراز

کرونی

مجید اکرمی نژاد

0711-8733008

شیراز-روستای کرونی

265

47787

فراشبند

فراشبند

نوراله جوکار

 

فراشبند

266

47791

لارستان

باغ هرمود

محمد پیسه گرد

 

لارستان-روستای باغ هرمود

267

47792

فسا

امامزاده اسماعیل

محمدکاظم خازه

9173327642

فسا-روستای امامزاده اسماعیل

268

47793

جهرم

سیمکان-دوزه

حسین علی شعبانی

9171902961

جهرم-روستای سیمکان-دوزه

269

47794

سروستان

کونجان

شکراله ثابت سروستانی

 

سروستان-روستای کونجان-مهارلو

270

47797

فراشبند

خانیک

قاسم مزارعی

9179130558

فراشبند-روستای خانیک

271

47801

سپیدان

کوشک هزار علی آباد

مریم اکبری

 

 سپیدان-روستای کوشک هزارعلی آباد

272

47802

جهرم

سیمکان ارجویه

زینب غلامی

9176970979

جهرم-روستای سیمکان ارجویه

273

47803

جهرم

کوشک سار

هنگامه شکری

9177378302

جهرم-کوشک سار

274

47804

شیراز

کلاه سیاه

فرشاد رزمجویی

 

شیراز-روستای کلاه سیاه

275

47807

کوار

محمودآباد

جمشید نوری

9177727840

کوار-روستای محمودآباد سه دانگ

276

47823

کازرون

جره و بالاده

مسعود عبدالهی

 

کازرون-روستای جره و بالاده

277

47829

استهبان

علی آباد شمس

رویا اشرف العقلایی

 

استهبان-روستای علی آباد شمس

278

47841

شیراز

کوشک بیدک

محمد زارعی

 

شیراز-روستای کوشک بیدک

279

47853

شیراز

قلعه چوبی

سیمین نصیری قره قانی

0711-4825000

شیراز- دهستان سیاخ دارنگون-روستای قلعه چوبی

280

47879

سپیدان

کمهر

هادی اسماعیلی

0712-7292386

سپیدان-روستای کمهر

281

47901

لارستان

چاه نهر

داریوش الهامیان

 

لارستان-روستای نهر

282

47904

کازرون

خیرات آباد بلکتک

میلاد حیدری ارجلو

0721-2233355

کازرون-روستای خیرات آباد بلکتک

283

71251169

مرودشت

مشهدبیلو

محسن بهشتی

0729-6623160

مرودشت-روستای مشهدییلو-خ امام خمینی

284

71251174

شیراز

بند امیر

قمر امیدواری

9177287009

شیراز-بخش زرقان-روستای بند امیر

285

71251187

نی ریز

رشناباد

روح اله رنجبر

0722-2453342

نی ریز-بخش آباده طشک-روستای رشناباد

286

72251020

بوانات

کره ای

آسیه رضایی

9176073002

بوانات-روستای کره ای

287

7225265

لارستان