صفحه اصلي > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان گلستان 
دوشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٦

لیست دفاتر ICT روستایی استان گلستان

ردیف

کد دفتر

شهر

روستا

نام مسئول

تلفن

آدرس

1

41115

کلاله

سدچمران

عباس حاج حسینی

4211001

کلاله-سدچمران

2

91001

بندر ترکمن

گمیشان

شهروز یمرلی

4620677

بندرترکمن-گمیشان

3

91002

رامیان

خان ببین

علی سعادتی

6246410

رامیان-خان ببین

4

91005

آق قلا

انبارالوم

زهرا چاری

0173-5731994

آق قلا-انبارالوم

5

91007

رامیان

تاتار علیا

جلال الدین تاتاری

6334150

رامیان-تاتار علیا

6

91009

کردکوی

داود روشنی

یساقی

3283113

کردکوی -داود روشنی

7

91010

بندر ترکمن

خواجه نفس

بایرامگل شهنازی

4297133

بندرترکمن -خواجه نفس

8

91011

گنبدکاووس

کرند

عمر صابری

0174-3322752

گنبدکاووس-کرند

9

91012

گنبدکاووس

آق آباد

انه محمد آق پور

2272400

گنبدکاووس-آق آباد

10

91013

علی آباد

مزرعه کتول

جواد مزرعه

0173-6573828

علی آباد کتول-مزرعه کتول

11

91014

مینودشت

القجر

خانم قزلسفلو

0174-5287007

مینودشت-القجر

12

91015

گنبدکاووس

حاجی قوشان

عبدالناصر افق عطا

2277333

گنبدکاووس-حاجی قوشان

13

91016

کلاله

تمر

مجید مرادی

4322525

کلاله-تمر

14

91017

گرگان

نودیجه

محمود رضایی نودیجه

2672177

گرگان-نودیجه

15

91018

آق قلا

چن سولی

فریدون سن سبلی

0173-5744055

آق قلا-چن سولی

16

91019

آزادشهر

قورچای

مهناز قورچایی

0174-6823693

آزادشهر-قورچای-مرکز مخابرات

17

91020

آق قلا

یلمه سالیان

عبدالقیوم عدلی

0173-5483737

آق قلا-یلمه سالیان

18

91021

گنبدکاووس

بی بی شیروان

نصیر نجم الدین

2433300

گنبدکاووس-بی بی شیروان

19

91022

کردکوی

علی هدایتی

سرکلاته

3372888

کردکوی -علی هدایتی

20

91023

کردکوی

ابوالقاسم وکیلا

مهترکلاته

3342500

کردکوی -ابوالقاسم وکیلا

21

91024

مینودشت

قره چشمه

آقای مختومی

1745343531

مینودشت-قره چشمه

22

91025

بندر ترکمن

بصیرآباد

عبدالرزاق اونق

4863636

بندرترکمن -بصیرآباد

23

91027

رامیان

توران فارس

سمیه غفاری توران

9393180434

رامیان-توران فارس

24

91028

علی آباد

قره بلاغ

عبدالجلال نظری

0173-6323202

علی آباد کتول-قره بلاغ

25

91030

گنبدکاووس

ملک علی تپه

حاجی سلطان مختومی

2473300

گنبدکاووس-ملک علی تپه

26

91031

گنبدکاووس

ایگدرسفلی

طاهر افروز

2543570

گنبدکاووس-ایگدرسفلی

27

91033

بندر ترکمن

پنج پیکر

عزیزه ایری

4248161

بندرترکمن-پنج پیکر

28

91034

علی آباد

اودک دوجی

آصف باشقره

0173-6463860

علی آباد کتول-اودک دوجی

29

91036

بندر ترکمن

قره قاشلی

بهرام محمد صادقی

4353693

بندرترکمن-قره قاشلی

30

91037

بندر ترکمن

چارقلی

نازمحمد توماج

4773607

بندرترکمن-چارقلی

31

91038

آق قلا

دوگونچی

محمد قربان فامیلی دوگونچی

0173-5432470

آق قلا-دوگونچی

32

91039

علی آباد

بدراق نوری

سلیمان بدراقی

0173-6423901

علی آباد کتول-بدراق نوری

33

91041

گنبدکاووس

هوتن

نورمحمد خمستانی

9119740560

گنبدکاووس-هوتن

34

91042

بندر ترکمن

خواجه لر

حامد فیروزبخت

4843544

بندرترکمن -خواجه لر

35

91043

علی آباد

برفتان

محمدرضا سریفی

0173-6363734

علی آباد کتول-برفتان

36

91046

رامیان

تاتارسفلی

مریم تاتاری

6433117

رامیان-تاتارسفلی

37

91048

گرگان

سعد آباد

محسن گورس خوار

2483400

گرگان-سعد آباد

38

91050

علی آباد

آزاد تپه

سولماز دلیجه

0173-6483896

علی آباد کتول-آزاد تپه

39

91051

گنبدکاووس

حالی اخوند

خلیل مارامایی

9112747816

گنبدکاووس-حالی اخوند

40

91052

آق قلا

قانقرمه

اسماعیل کمالی

0173-5422639

آق قلا-قانقرمه

41

91053

کردکوی

قاسم میاندره

میاندره

3443720

کردکوی -قاسم میاندره

42

91054

مراوه تپه

گلیداغ

حالت روام بد

4763856

مراوه تپه-گلیداغ

43

91055

مینودشت

صادق آباد

آقای کوجکی زاده

0174-5893841

مینودشت-صادق آباد

44

91056

مراوه تپه

قازانقایه

قربان محمد قزل

4796868

مراوه تپه-قازانقایه

45

91057

کلاله

صالح اباد

عبدالحمید قدیزاده

4293000

کلاله-صالح اباد

46

91058

مراوه تپه

آق امام

حالت قلی ادیزاده

0174-4833201

مراوه تپه-آق امام

47

91060

آزادشهر

سیدآباد

امام وردی نوری چناشک

0174-6873415

آزادشهر-سیدآباد-مرکز مخابرات

48

91061

مراوه تپه

قرناوه

عبدالصمد جانقربانی

4733201

مراوه تپه-قرناوه

49

91062

کلاله

صوفیان

اله بردی بهادر

4453201

کلاله-صوفیان

50

91064

کلاله

عزیز آباد

آدینه محمد برومند

4426003

کلاله-عزیز آباد

51

91065

گنبدکاووس

سلطانعلی

انه محمد زیبایی

2752591

گنبدکاووس-سلطانعلی

52

91066

گنبدکاووس

بایلر

عبدالحد قلیچ زاده

2573400

گنبدکاووس-بایلر

53

91069

گنبدکاووس

قوینلی

ابوذر بهرامی

2453333

گنبدکاووس-قوینلی

54

91070

مینودشت

قلعه قافه بالا

آقای شهمرادی

0174-5883828

مینودشت-قلعه قافه بالا

55

91072

گنبدکاووس

سارلی علیا

بهرام سارلی

9113770635

گنبدکاووس-سارلی علیا

56

91073

گنبدکاووس

تنگلی

قرباندردلی علی پور

9111790020

گنبدکاووس-تنگلی

57

91074

آق قلا

اونق یلقی

کمال الدین عبایی

0173-5523333

آق قلا-اونق یلقی

58

91075

مینودشت

ترجنلی

آقای باکیده

0174-5853858

مینودشت-ترجنلی

59

91076

گنبدکاووس

قول حاجی

شهرام هنریار

2383300

گنبدکاووس-قول حاجی

60

91077

رامیان

توران ترک

روح اله مسعودی

6423790

رامیان-توران ترک

61

91078

بندر ترکمن

قلعه جیق

نورمحمد کم

4823283

بندرترکمن-قلعه جیق

62

91079

بندر ترکمن

سقرتپه

محمود قزل

4833474

بندرترکمن-سقرتپه

63

91081

گنبدکاووس

کوچک خرطوم

ذکریا حسن نژاد

2653232

گنبدکاووس-کوچک خرطوم

64

91082

آق قلا

میرزاعلی

فیض الله ایری

0173-5363333

آق قلا-میرزاعلی

65

91083

گنبدکاووس

عرب سرنگ

احمد رستگار

2274300

گنبدکاووس-عرب سرنگ

66

91084

مراوه تپه

چناران

آق مراد گرگانلی دوجی

4873467

مراوه تپه-چناران

67

91085

گنبدکاووس

قوچ مراد

شهرام اموت

2283461

گنبدکاووس-قوچ مراد

68

91086

آق قلا

قوشجان آباد

خدیجه تبریز

0173-5473044

آق قلا-قوشجان آباد

69

91087

علی آباد

نوده کتول

ذکریا دولتی نوده

0173-6236545

علی آباد کتول-نوده کتول

70

91088

مینودشت

عرب بوران

خانم رزاقی

0174-4543546

مینودشت-عرب بوران

71

91089

گنبدکاووس

سلاق غایب

جمیله سلاق

2763307

گنبدکاووس-سلاق غایب

72

91090

کلاله

حیدر اباد

احمد کوهکن

4473515

کلاله-حیدر اباد

73

91093

آق قلا

بهلکه داشلی

رجب اودک

0173-5373645

آق قلا-بهلکه داشلی

74

91094

رامیان

شیرآباد

زینب مهاجروطن

6963452

رامیان-شیرآباد

75

91096

علی آباد

باقر آباد

محسن وطنی

0173-6523515

علی آباد کتول-باقر آباد

76

91097

کلاله

قره شور

بهمن عطا

4363651

کلاله-قره شور

77

91098

مینودشت

محمد زمان خان

سیدحسن حسینی

0174-5423955

مینودشت-محمد زمان خان

78

91099

آق قلا

شورحیات

شهرام دلیجه

0173-5453452

آق قلا-شورحیات

79

91100

آق قلا

آق زبیر

غلامرضا اونق

0173-5562255

آق قلا-آق زبیر

80

91102

مینودشت

تخت

خانم قزلسفلی

0174-5443353

مینودشت-تخت

81

91103

مراوه تپه

قره گل

عبدالعظیم ایگدر اتابای

4797910

مراوه تپه-قره گل

82

91104

مینودشت

پلنگر

آقای فرامرزی

0174-5525226

مینودشت -پلنگر

83

91106

مراوه تپه

چنارلی

سعید قدیری

4923202

مراوه تپه-چنارلی

84

91107

کردکوی

زینب رستمانی

ایلوار

3433711

کردکوی -زینب رستمانی

85

91108

مینودشت

صادق اباد

آقای نیازی

0174-5893917

مینودشت-صادق اباد

86

91109

مینودشت

فارسیان

خانم خسزوی

0174-5873387

مینودشت-فارسیان

87

91113

آق قلا

شهرک صنعتی

بیگ مراد گل

0173-5753453

آق قلا-شهرک صنعتی

88

91114

آزادشهر

ازدارتپه

امین کوهساریان

0174-6723269

آزادشهر-ازدارتپه-خ دانش شرقی

89

91116

آق قلا

گری دوجی

عبدالرشید گری

0173-5332333

آق قلا-گری دوجی

90

91117

آق قلا

یامپی

عبدالقدیر سوقی

0173-5343704

آق قلا-یامپی

91

91118

علی آباد

کوچک استاجیق

رامین عقل لی

0173-6442700

علی آباد کتول-کوچک استاجیق

92

91119

علی آباد

محمد آباد

فاطمه ملک حسینی

0173-6345843

علی آباد کتول-محمد آباد

93

91120

کلاله

قوجمز

عبدالناصر سیدی

4220103

کلاله-قوجمز

94

91121

مراوه تپه

یانبلاق

بی بی هاجر خواجی

4798893

مراوه تپه-یانبلاق

95

91123

بندر گز

لیوان غربی

اسماعیل عسگری

3772020

بندرگز-لیوان غربی

96

91124

کلاله

یلی بدراق

صفرمحمد پقه

4295999

کلاله-یلی بدراق

97

91126

کلاله

اجن سنگرلی

عبدالحکیم ارازی

4293092

کلاله-اجن سنگرلی

98

91127

کلاله

گوگجه

قلیچ سرشار

4423549

کلاله-گوگجه

99

91129

آق قلا

سلاق یلقی

عبدالستار وکیلی

0173-5363419

آق قلا-سلاق یلقی

100

91130

مراوه تپه

قوشه سو

عبدالرزاق مرادی

4425422

مراوه تپه-قوشه سو

101

91132

کلاله

یل چشمه علیا

محمد صفا آدینه زاده

4533631

کلاله-یل چشمه علیا

102

91133

گنبدکاووس

عطا لر

مشد دردی توغدری

2275749

گنبدکاووس-عطا لر

103

91134

آزادشهر

جلال آباد

فرشته کیخا

0174-6728714

آزادشهر-جلال آباد-بطرف گنبد فرعی اول

104

91138

کردکوی

حشمت اله کلنگی

نامن

3289484

کردکوی -حشمت اله کلنگی

105

91141

کلاله

اورجنلی

عبداهادی عوض زاده

4297066

کلاله-اورجنلی

106

91142

کلاله

خوجه لر

رجب محمد خواجوی مقدم

4211003

کلاله-خوجه لر

107

91143

بندر ترکمن

قره کیله

زلیخا امینی پور

4297380

بندرترکمن-قره کیله

108

91144

آزادشهر

قره سو

نادیا طاطار

0174-6773988

آزادشهر-قره سو-دفترICT

109

91145

بندر گز

ابراهیم آباد

مهناز علی صوفی

3823032

بندرگز-ابراهیم آباد

110

91146

مراوه تپه

اسلام اباد

نسیبه میری

4783004

مراوه تپه-اسلام اباد

111

91147

مراوه تپه

گوگدره

داود قودنه

4796761

مراوه تپه-گوگدره

112

91148

آزادشهر

نظرچاقلی

جمیله خرمالی

0172-2633111

آزادشهر-نظرچاقلی-خ امام خمینی-نبش عدالت

113

91149

علی آباد

الازمن

علی اصغر ملک حسینی

0173-6210726

علی آباد کتول-الازمن

114

91150

آزادشهر

سبزواریها

جمیله خدر

0174-6773111

آزادشهر-سبزواریها

115

91151

بندر گز

باغو

علی اصغر گرشاسبی

3422002

بندرگز-باغو

116

91152

مراوه تپه

سوزش

گل بهار حاجیلی دوجی

4883201

مراوه تپه-سوزش

117

91155

آزادشهر

تیلان

قاسم زارع تیلانی

0174-6721543

آزادشهر-تیلان-چهار راه مزار

118

91156

آزادشهر

ارزتقان

نعیمه قوجق نژاد

0174-6772011

آزادشهر-ارزتقان-کوچه وحدت

119

91157

آزادشهر

اکبر آباد

علی اکبر سعیدی رامیان

0174-6735118

آزادشهر-اکبر آباد

120

91158

آزادشهر

پشمک توقتمش

لطیفه مختومی

0172-2384209

آزادشهر-پشمک توقتمش-خ گلزار شهدا

121

91161

آزادشهر

تیل آباد

غلامرضا قره خانی

0174-6843300

آزادشهر-تیل آباد-مرکز مخابرات

122

91163

آزادشهر

فارسیان

ربابه محمودی

0174-6943535

آزادشهر-فارسیان-مرکز مخابرات

123

91164

آزادشهر

قزلجه آق امام

عبدالحمید قزلجه

0174-6833579

آزادشهر-قزلجه آق امام-مرکز مخابرات

124

91165

آزادشهر

کاشیدار

محمدرضا محمدی زاده

0174-6933473

آزادشهر-کاشیدار-مرکز مخابرات

125

91171

آزادشهر

حاجی نبی

غفور قائمی

0174-6983323

خ اصلی خ توحید

126

91172

آق قلا

قره داغلی

امان محمد پقه

0173-5373696

آق قلا-قره داغلی

127

91173

آق قلا

اسلام آباد

رمضان لگزایی

0173-5393833

آق قلا-اسلام آباد

128

91174

آق قلا

یلمه خندان

فاطمه شیرمحمدلی

0173-5422345

آق قلا-یلمه خندان

129

91175

آق قلا

قربان آباد

خلیل ایزدی دوگونچی

0173-5352295

آق قلا-قربان آباد

130

91176

آق قلا

آق قبر

ملیحه پنق

0173-5322156

آق قلا-آق قبر

131

91179

آق قلا

حبیب ایشان

عبدالحکیم خوجه

0173-5731390

آق قلا-حبیب ایشان

132

91180

آق قلا

شفتالوباغ سفلی

پیمان قریشی

0173-5532998

آق قلا-شفتالوباغ سفلی

133

91181

آق قلا

گامیشلی یلقی

احمد علی زایی

0173-5473491

آق قلا-گامیشلی یلقی

134

91183

آق قلا

امین آباد

عیسی برقندان

0173-5773331

آق قلا-امین آباد

135

91184

آق قلا

انقلاب

قربان پاینده

0173-5393454

آق قلا-انقلاب

136

91185

آق قلا

اوچ تپه

بهروز نظری

0173-5463535

آق قلا-اوچ تپه

137

91186

آق قلا

پیرواش سفلی

یاسر رمضانی

0173-5723707

آق قلا-پیرواش سفلی

138

91189

آق قلا

کرد شفتالو باغ

داوود پقه

0173-5532999

آق قلا- کرد شفتالو باغ

139

91190

آق قلا

وحدت اسلامی

ام البنین سلیمانی

0173-5492232

آق قلا-وحدت اسلامی

140

91191

آق قلا

نصرت آباد

قربان لگزایی

0173-5542522

آق قلا-نصرت آباد

141

91192

آق قلا

خیوه لی

نورمحمد مهرابی

0173-5333730

آق قلا-خیوه لی

142

91193

آق قلا

بهلکه شیخ موسی

عثمان باشقره

0173-5542001

آق قلا-بهلکه شیخ موسی

143

91194

آق قلا

شفتالوباغ علیا

حامد گری

0173-5532455

آق قلا-شفتالوباغ علیا

144

91195

بندر ترکمن

توماجلر

عالیه خدری کلته

4753480

بندرترکمن -توماجلر

145

91196

بندر ترکمن

گامیشلی نزار

سارا دلیجه

4753456

بندرترکمن -گامیشلی نزار

146

91199

بندر ترکمن

نیازآباد

حسام الدین ارشادی

4231664

بندرترکمن-نیازآباد

147

91200

بندر ترکمن

زابلی محله

مرضیه شهری

4245939

بندرترکمن-زابلی محله

148

91203

بندر ترکمن

آرخ بزرگ

رحمان بردی محتشمیان

4753272

بندرترکمن-آرخ بزرگ

149

91205

بندر ترکمن

اسلام تپه

منوچهر کر

4853385

بندرترکمن-اسلام تپه

150

91206

بندر ترکمن

چپاقلی

راضیه قزل

4743456

بندرترکمن-چپاقلی

151

91207

بندر ترکمن

سیجوال

نعمت اله پورقاز

4245559

بندرترکمن-سیجوال

152

91208

بندر ترکمن

سیمین شهر

پرویز آرخی

4734900

بندرترکمن-سیمین شهر

153

91210

بندر ترکمن

قره تپه

آدینه میرابی

4343480

بندرترکمن -قره تپه

154

91211

بندر گز

گز شرقی

سمیرا صادقی

3753031

بندرگز-گز شرقی

155

91212

بندر گز

حسین آباد

زهرا پنجه کوب

3823033

بندرگز-حسین آباد

156

91214

بندر گز

سرطاق

علی شیخی

3823030

بندرگز-سرطاق

157

91215

بندر گز

گز غربی

نیما کردی

3753030

بندرگز-گز غربی

158

91216

بندر گز

لیوان شرقی

جابر لشکربلوکی

3773424

بندرگز-لیوان شرقی

159

91217

بندر گز

تلور

صغری جمال

3772002

بندرگز-تلور

160

91219

بندر گز

دشتی کلاته شرقی

گلعلی خاکی

3753000

بندرگز-دشتی کلاته شرقی

161

91222

بندر گز

سرمحله

سیده سمانه موسوی

3822002

بندرگز-سرمحله

162

91223

رامیان

شفیع آباد

سیداحمد حسینی

6263534

رامیان-شفیع آباد

163

91225

رامیان

نی تپه

نفیسه جباری

6246728

رامیان-نی تپه

164

91227

رامیان

بلوچ آباد سیاه خان

عثمان صرافی زاده

6342574

رامیان-بلوچ آباد سیاه خان

165

91228

رامیان

گلند

آرزو حنیفه

6273318

رامیان-گلند

166

91231

رامیان

قره قاچ

مریم قوانلو

6225945

رامیان-قره قاچ

167

91232

رامیان

مازیاران

غلامرضا نورالهی

6342334

رامیان-مازیاران

168

91233

رامیان

حسین آباد تپه سر

سمیه حاجی کلاته

6263566

رامیان-حسین آباد تپه سر

169

91235

رامیان

ارازگل

عبداله آشوری

6373850

رامیان-ارازگل

170

91238

خان ببین

رضاآباد

عباس محمودی ثانی

6343266

خان ببین-رضاآباد

171

91239

رامیان

زینب آباد

مقصود میرعرب رضی

6225710

رامیان-زینب آباد

172

91241

رامیان

نقی اباد

الهام قلیچی

6263553

رامیان-نقی اباد

173

91243

رامیان

لاله باغ

هاشم اخلی

6373234

رامیان-لاله باغ

174

91244

رامیان

پاقلعه

منیره نوروزی

6294560

رامیان-پاقلعه

175

91245

رامیان

جعفرآباد نامتلو

زهرا احمدی

6263565

رامیان-جعفرآباد نامتلو

176

91246

علی آباد

اسلام آباد سیستانیها

مصطفی گلوی

0173-6573599

علی آباد کتول-اسلام آباد سیستانیها

177

91247

علی آباد

مهدی آباد

رضا بدیع دامنگیر

0173-6210747

علی آباد کتول-مهدی آباد

178

91249

علی آباد

رحمت آباد

غلامرضا علی گلی

0173-6345779

علی آباد کتول-رحمت آباد

179

91250

علی آباد

آشور بای

خدیجه نظری

0173-6483989

علی آباد کتول-آشور بای

180

91251

علی آباد

بلوچ آباد

احمد بلوچ

0173-6442488

علی آباد کتول-بلوچ آباد

181

91254

علی آباد

مارون کلاته

صدیقه تجری

0173-6523565

علی آباد کتول-مارون کلاته

182

91256

علی آباد

حاجی آباد

اکبر حاجی آبادی

0173-6373630

علی آباد کتول-حاجی آباد

183

91257

علی آباد

ساورکلاته

حسن زرگرانی

0173-6573600

علی آباد کتول-ساورکلاته

184

91258

علی آباد

کرد آباد

علی اکبر غیجی

0173-6210555

علی آباد کتول-کرد آباد

185

91259

علی آباد

کوچک نظرخانی

عبدالله سارلی

0173-6442687

علی آباد کتول-کوچک نظرخانی

186

91261

علی آباد

پیچک محله

محدثه اصلانی

0173-6220087

علی آباد کتول-پیچک محله

187

91264

کردکوی

عبدالعظیم مهدان

سالیکنده

3453620

کردکوی -عبدالعظیم مهدان

188

91265

کردکوی

بلال مهاجر

النگ

3276920

کردکوی -بلال مهاجر

189

91267

کلاله

حاج علی اسلامی

عباس سالار زاده

4211006

کلاله-حاج علی اسلامی

190

91268

کلاله

باینال

زهرا پنجه کوب

4211004

کلاله-باینال

191

91269

کلاله

گرکز

سمیه برزین

4211005

کلاله-گرکز

192

91270

مراوه تپه

نارلی اجی سو

عبدالسلام کوسه غراوی

4785044

مراوه تپه-نارلی اجی سو

193

91273

کلاله

کاظم خوجه

محمدرضا خوشروباش محله

4290257

کلاله-کاظم خوجه

194

91274

مراوه تپه

کسر پیشکمر

فرهاد شاکری

4423202

مراوه تپه-کسر پیشکمر

195

91275

کلاله

ملای شیخ گنگلیگ

عبدالعزیز شیروانی

4482777

کلاله-ملای شیخ گنگلیگ

196

91276

مراوه تپه

یلقی سورلن

ادریس پهلوان دوجی

4799538

مراوه تپه-یلقی سورلن

197

91277

کلاله

یکه قوز

منوچهر امانی

4290470

کلاله-یکه قوز

198

91278

مراوه تپه

عرب قره حاجی

عبدالوهاب فرخنده

4823405

مراوه تپه-عرب قره حاجی

199

91279

کلاله

قودنه

شهاب الدین صدقی

4427727

کلاله-قودنه

200

91280

کلاله

کنگور

فاطمه زهرا شهرکی

4373540

کلاله-کنگور

201

91281

کلاله

یل چشمه سفلی

عبدالرشید صوفی

4533700

کلاله-یل چشمه سفلی

202

91282

گرگان

اسبومحله

صفرعلی اسپو محلی

2272888

گرگان-اسبومحله

203

91284

گرگان

چهارچنار

احمد علی خواجه

0173-2543600

گرگان-چهارچنار

204

91286

گرگان

جهان آباد

مرتضی راح

0173-5583355

گرگان-جهان آباد

205

91291

گرگان

جعفر آباد ملک

علیرضا تن بورانی

0173-2224430

گرگان-جعفر آباد ملک

206

91292

گرگان

رستمکلاه سادات

قاسم بابایی نصر آبادی

0173-2823900

گرگان-رستمکلاه سادات

207

91295

گرگان

اتراچال

حسن اربابی

0173-2333455

گرگان-اتراچال

208

91298

گرگان

حسین آباد ملک

فاطمه خان احمدی

0173-2582710

گرگان-حسین آباد ملک

209

91301

گرگان

گلند تاریکی

کلثوم ترانه کوهکن

0173-4427001

گرگان-گلند تاریکی

210

91302

گرگان

لمسک

سمیه تازیکی لمسکی

0173-2383808

گرگان-لمسک

211

91307

گرگان

تقی آباد

اکبرتاش شمس آبادی

0173-2763800

گرگان-تقی آباد

212

91310

گرگان

زیارت

مظاهر محمدرضاپور

0173-2462500

گرگان-زیارت

213

91314

گرگان

شاهکوه سفلی

نجمه بیگم حسینی جبلی

0173-2273387

گرگان-شاهکوه سفلی

214

91316

گرگان

فوجرد

مهدی اتراچالی

0173-2333600

گرگان-فوجرد

215

91320

گرگان

کفشگیری

نجفقلی رایجی

2272777

گرگان-کفشگیری

216

91321

گرگان

کلاجان قاجار

محمدکاظم حاجی مشهدی

0173-2643222

گرگان-کلاجان قاجار

217

91322

گرگان

کماسی

علی نوری

0173-2662555

گرگان-کماسی

218

91324

گرگان

محمد آباد

محمدجواد رمضان پور

0173-6640621

گرگان-محمد آباد

219

91325

گرگان

مرزنکلاته

حسینعلی ملک

0173-2873700

گرگان-مرزنکلاته

220

91327

گرگان

نصرآباد

محمد کتولی

0173-3334682

گرگان-نصرآباد

221

91329

گرگان

نومل

علی اکبر قندهاری

0173-2443550

گرگان-نومل

222

91331

گرگان

هاشم آباد

محمود گلوی قلعه کهنه

0173-2433500

گرگان-هاشم آباد

223

91334

گرگان

توشن

مرجان توشنی

0173-4420002

گرگان-توشن

224

91336

گرگان

زنگیان

فرشته حسین زاده

0173-4434479

گرگان-زنگیان

225

91337

گرگان

قرق

مرضیه رضایی

0173-2653377

گرگان-قرق

226

91339

گنبدکاووس

اسلام آباد

عبدالکریم سارانی مقدم

9365114352

گنبدکاووس-اسلام آباد

227

91341

گنبدکاووس

قلندرآباد

عبدالصمد بهزاد قراماخر

3341421

گنبدکاووس-قلندرآباد

228

91342

گنبدکاووس

قورپلجه

عبدالخلیل آق

2752885

گنبدکاووس-قورپلجه

229

91347

گنبدکاووس

قزلجه ماتی

یاسر پاک روان

5552151

گنبدکاووس-قزلجه ماتی

230

91348

گنبدکاووس

بولاق بورته

آق محمد نوازی

9111792965

گنبدکاووس-بولاق بورته

231

91349

گنبدکاووس

نورآباد

طاهر نیکخوی

2231285

گنبدکاووس-نورآباد

232

91350

گنبدکاووس

پشمک پناده

پیروز اسکندنژاد

2454554

گنبدکاووس-پشمک پناده

233

91351

گنبدکاووس

ایمر محمدقلی آخوند

سلیمان صوفی راد

2272500

گنبدکاووس-ایمر محمدقلی آخوند

234

91352

گنبدکاووس

ساری بخش

مایسا دریایی

2752289

گنبدکاووس-ساری بخش

235

91353

گنبدکاووس

بوئین اوزین قوجق

آینه گل صابری زاده

2275333

گنبدکاووس-بوئین اوزین قوجق

236

91355

گنبدکاووس